Discoverسینماگپ CinemaGapAvengers Endgame نقد و بررسی فیلم
Avengers Endgame نقد و بررسی فیلم

Avengers Endgame نقد و بررسی فیلم

Update: 2019-08-154
Share

Description

آنچه در این برنامه با حضور کیان-امید و سوشیانت خواهید شنید:
پایان بازی بعد از 11 سال و 22 فیلم
یک فیلم با 2 بلیط
بهتر از این میشد تموم بشه؟
Comments (1)

Fa shinobi

پایان endgame در واقع پایان infinitywarهم بود و با این فیلم از قشنگی فیلم اول هم کم شد. در مجموع بهتر که این فاز مارول تموم شد چون فیلمها داشت تکراری و یک بار مصرف میشد

Sep 14th
Reply
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Avengers Endgame نقد و بررسی فیلم

Avengers Endgame نقد و بررسی فیلم