DiscoverFurboE10: Knowledge & Tool
E10: Knowledge & Tool

E10: Knowledge & Tool

Update: 2019-08-223
Share

Description

قسمت دهم: دانش، ابزار و سرمایه کسب و کار اینترنتیدر قسمت دهم پادکست فوربو میریم سراغ دانش و ابزاری که برای راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی بهشون نیاز دارید. در پایان هم به‌سراغ سرمایه موردنیاز برای کسب و کار می‌پردازیم.

برای مطلع شدن از برنامه و زمان انتشار فصل دوم پادکست، صفحه توییتر ما رو دنبال کنید

توییتر پادکست فوربو: FurboPodcastآدرس سایت پادکست: https://Furbodm.com/podcastفوربو
Comments 
loading
In Channel
E18: Personal Growth

E18: Personal Growth

2019-12-1100:25:24

E17: Digital Marketing

E17: Digital Marketing

2019-11-0600:21:01

E16: Web Design

E16: Web Design

2019-10-3000:21:49

E15: WP Plugins

E15: WP Plugins

2019-10-1600:26:57

E14: WP & WooCommerce

E14: WP & WooCommerce

2019-10-1000:20:43

E13: Types of Websites

E13: Types of Websites

2019-10-0200:16:24

E12: Host & Domain

E12: Host & Domain

2019-09-1900:20:16

E11: Business Planning

E11: Business Planning

2019-09-0500:20:53

E10: Knowledge & Tool

E10: Knowledge & Tool

2019-08-2200:31:24

E9: Best Business Idea

E9: Best Business Idea

2019-08-0900:25:44

E8: Why E-Commerce

E8: Why E-Commerce

2019-07-2400:28:12

E7: Create Website

E7: Create Website

2019-04-2800:24:06

E6: Create Podcast

E6: Create Podcast

2019-03-2900:29:51

E5: SEO Principles

E5: SEO Principles

2019-01-2500:23:59

E4: Compound Effect 2

E4: Compound Effect 2

2018-12-2500:21:56

E3: Compound Effect 1

E3: Compound Effect 1

2018-12-1000:30:00

E2: Content Creation

E2: Content Creation

2018-11-2300:27:14

E1: Business Idea

E1: Business Idea

2018-11-2300:21:05

Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

E10: Knowledge & Tool

E10: Knowledge & Tool

Reza Tavakoli