DiscoverFurboE9: Best Business Idea | بهترین ایده کسب و کار
E9: Best Business Idea | بهترین ایده کسب و کار

E9: Best Business Idea | بهترین ایده کسب و کار

Update: 2019-08-095
Share

Description

قسمت نهم: بهترین ایده کسب و کاردر دومین قسمت از فصل دوم پادکست فوربو به موضوع ایده کسب و کار اینترنتی پرداخته‌ایم. در این قسمت سعی می‌کنیم با معرفی تکنیک‌هایی به‌شما کمک کنیم که بهترین ایده کسب و کار را بتوانید ارائه دهید.

برای مطلع شدن از برنامه و زمان انتشار فصل دوم پادکست، صفحه توییتر ما رو دنبال کنید

توییتر پادکست فوربو: FurboPodcastآدرس سایت پادکست: https://Furbodm.com/podcastفوربو
Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

E9: Best Business Idea | بهترین ایده کسب و کار

E9: Best Business Idea | بهترین ایده کسب و کار

Reza Tavakoli