DiscoverThe Secret SauceEE153 เศรษฐกิจดิจิทัลไทยปี 2563 รุ่งจริงหรือ โอกาสอยู่ตรงไหน
EE153 เศรษฐกิจดิจิทัลไทยปี 2563 รุ่งจริงหรือ โอกาสอยู่ตรงไหน

EE153 เศรษฐกิจดิจิทัลไทยปี 2563 รุ่งจริงหรือ โอกาสอยู่ตรงไหน

Update: 2020-11-13
Share

Description

ทิศทางมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเข้าช่วงขาขึ้นแล้วหรือไม่ อะไรทำให้ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนักลงทุนควรทำอย่างไรต่อจากนี้ เคน นครินทร์ สรุปข้อมูลสำคัญที่นักการตลาดและนักธุรกิจไม่ควรพลาด ใน The Secret Sauce: Executive Espresso

Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

EE153 เศรษฐกิจดิจิทัลไทยปี 2563 รุ่งจริงหรือ โอกาสอยู่ตรงไหน

EE153 เศรษฐกิจดิจิทัลไทยปี 2563 รุ่งจริงหรือ โอกาสอยู่ตรงไหน

THE STANDARD