DiscoverThe Secret SauceEE154 เศรษฐกิจไทย ไร้เทคโนโลยี ไร้อนาคต จริงหรือ
EE154 เศรษฐกิจไทย ไร้เทคโนโลยี ไร้อนาคต จริงหรือ

EE154 เศรษฐกิจไทย ไร้เทคโนโลยี ไร้อนาคต จริงหรือ

Update: 2020-11-141
Share

Description

อัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ประเทศเรากำลังถูกเพื่อนบ้านแซงหน้าจริงหรือ ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ประเทศไทยรั้งท้ายในแถบอาเซียน และเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยกอบกู้เศรษฐกิจไทยอย่างไร 


เคน นครินทร์ สรุปข้อมูลสำคัญที่นักการตลาดและนักธุรกิจไม่ควรพลาดใน The Secret Sauce: Executive Espresso

Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

EE154 เศรษฐกิจไทย ไร้เทคโนโลยี ไร้อนาคต จริงหรือ

EE154 เศรษฐกิจไทย ไร้เทคโนโลยี ไร้อนาคต จริงหรือ

THE STANDARD