DiscoverThe Secret SauceEE166 สงครามโควิด-19 รอบใหม่ ล็อกดาวน์เป็นจุด วางแผนอย่างไรดี
EE166 สงครามโควิด-19 รอบใหม่ ล็อกดาวน์เป็นจุด วางแผนอย่างไรดี

EE166 สงครามโควิด-19 รอบใหม่ ล็อกดาวน์เป็นจุด วางแผนอย่างไรดี

Update: 2021-01-04
Share

Description

เมื่อวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่อาจยืดเยื้อ คลุมเครือ และไม่แน่นอนกว่าครั้งก่อน เราควรตั้งรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร มาตรการภาครัฐมีความเข้มข้นมากขึ้นหรือน้อยลงเช่นไร ประเทศไทยจะได้ใช้วัคซีนจริงเมื่อไร ภาพรวมการประมาณการณ์ดัชนีตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้เป็นอย่างไร

Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

EE166 สงครามโควิด-19 รอบใหม่ ล็อกดาวน์เป็นจุด วางแผนอย่างไรดี

EE166 สงครามโควิด-19 รอบใหม่ ล็อกดาวน์เป็นจุด วางแผนอย่างไรดี

THE STANDARD