DiscoverThe Secret SauceEE169 ถึงเวลา 'ยาแรง' เยียวยาเศรษฐกิจ กระสุนยังมี ต้องใช้ให้ตรงจุด
EE169 ถึงเวลา 'ยาแรง' เยียวยาเศรษฐกิจ กระสุนยังมี ต้องใช้ให้ตรงจุด

EE169 ถึงเวลา 'ยาแรง' เยียวยาเศรษฐกิจ กระสุนยังมี ต้องใช้ให้ตรงจุด

Update: 2021-01-09
Share

Description

เคน นครินทร์ นำเสนอข้อมูลเชิงเศรษฐกิจจากการพบปะผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากการวิกฤตโควิด-19 ระบาดใหม่ งบเยียวยาภาครัฐยังมีหรือไม่ ข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆ มีอะไรบ้าง ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่โดนกระทบโดยตรงมีความคิดเห็นอย่างไร

Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

EE169 ถึงเวลา 'ยาแรง' เยียวยาเศรษฐกิจ กระสุนยังมี ต้องใช้ให้ตรงจุด

EE169 ถึงเวลา 'ยาแรง' เยียวยาเศรษฐกิจ กระสุนยังมี ต้องใช้ให้ตรงจุด

THE STANDARD