DiscoverLife casterEP : 12 ส้วมโรงเรียน
EP : 12 ส้วมโรงเรียน

EP : 12 ส้วมโรงเรียน

Update: 2018-03-27
Share

Description

ชวนคุยว่าด้วยส้วมโรงเรียนในความทรงจำและร่วมขุดคุ้ยว่า ส้วมโรงเรียนมันสะท้อนภาพสังคมของเราอย่างไรบ้าง
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

EP : 12 ส้วมโรงเรียน

EP : 12 ส้วมโรงเรียน

adison