DiscoverLife casterEP2 : ศาสนา สิ่งยึดเหนี่ยวหรือยาเสพติด
EP2 : ศาสนา สิ่งยึดเหนี่ยวหรือยาเสพติด

EP2 : ศาสนา สิ่งยึดเหนี่ยวหรือยาเสพติด

Update: 2018-01-26
Share

Description

ศาสนาเคยมีบทบาทในการอธิบายความจริงในสังคมแทบทุกประเด็น เมื่อเผชิญหน้ากับความจริงชุดอื่น ๆ พื้นที่ของศาสนาจะอยู่ตรงไหน และมีความหมายอย่างไร
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

EP2 : ศาสนา สิ่งยึดเหนี่ยวหรือยาเสพติด

EP2 : ศาสนา สิ่งยึดเหนี่ยวหรือยาเสพติด

adison