DiscoverLife casterEP3 : เป็นตัวของตัวเอง?
EP3 : เป็นตัวของตัวเอง?

EP3 : เป็นตัวของตัวเอง?

Update: 2018-01-29
Share

Description

การอยาก"เป็นตัวของตัวเอง" เริ่มต้นเมื่อไหร่ อย่างไรตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน และมีสิ่งไหนบ้างที่พยายามครอบงำเราหรือมีอิทธิพลต่อนิยามที่เรามีต่อตนเอง
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

EP3 : เป็นตัวของตัวเอง?

EP3 : เป็นตัวของตัวเอง?

adison