Discover公視台語台PODCASTEP41-出名人請借問ft.蔡淘貴跑廟會1
EP41-出名人請借問ft.蔡淘貴跑廟會1

EP41-出名人請借問ft.蔡淘貴跑廟會1

Update: 2022-03-31
Share

Description

第41集的 #podcast 來囉📟


人講三月痟媽祖,


恁敢有參加繞境的活動?


歡迎來佮阮分享經驗!


這集的「出名人,請借問」


是邀請著蔡淘貴跑廟會


來共逐家分享~
頂集會當聽著:


✅廟會活動上不可思議的代誌


✅繞境的事前準備


✅繞境欲佗洗身軀🚿
雄雄無電的錄音機,


敢講是媽祖佇咧指示


叫逐家愛乖乖聽後一集(喂


這馬先講著 #大甲媽


等咧20點來收看 HiHi導覽先生


換來紹介 #白沙屯媽祖


而且有資深的香燈跤來公開~


行路袂膨疱的秘訣喔!一定愛看!


🤟三月痟媽祖🤟


台語台陪恁做伙痟起來~🥳


--


聽咱的節目了解各種行業順紲學台語,


逐家愛準時收聽喔~每禮拜四17點更新✨


歡迎來面冊迷眾頁、IG留話抑是發訊息📩!


若是對節目有啥物問題佮建議嘛會使喔😘


詳細的收聽平台請看留話區⬇️⬇️⬇️⬇️


--


聽咱的節目了解各種行業順紲學台語,


逐家愛準時收聽喔~每禮拜四17點更新✨


歡迎來面冊迷眾頁、IG留話抑是發訊息📩!


若是對節目有啥物問題佮建議嘛會使喔😘


FB:公視台語台


IG:公視臺語台

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

EP41-出名人請借問ft.蔡淘貴跑廟會1

EP41-出名人請借問ft.蔡淘貴跑廟會1

公視臺語台