DiscoverLife casterEP7 ผังเมืองกับป้าขวานซิ่ง
EP7 ผังเมืองกับป้าขวานซิ่ง

EP7 ผังเมืองกับป้าขวานซิ่ง

Update: 2018-02-24
Share

Description

ชวนคุยเรื่องป้าขวานซิ่ง ว่าเราเรียนรู้อะไรจากรณีนี้ได้บ้าง ทั้งเรื่องผังเมือง กฎหมาย และวิธีในการมองปัญหา
Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

EP7 ผังเมืองกับป้าขวานซิ่ง

EP7 ผังเมืองกับป้าขวานซิ่ง

adison