DiscoverFiveThirtyEight PoliticsImpeachment Hearings Day 4: Sondland Testifies
Impeachment Hearings Day 4: Sondland Testifies

Impeachment Hearings Day 4: Sondland Testifies

Update: 2019-11-203
Share

Description

The crew reacts to U.S. Ambassador to the E.U. Gordon Sondland's testimony in the fourth day of public impeachment hearings.
Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Impeachment Hearings Day 4: Sondland Testifies

Impeachment Hearings Day 4: Sondland Testifies

FiveThirtyEight, 538, ESPN, Nate Silver