DiscoverASK's showLİSE FELSEFE KONULARI 1.BÖLÜM | FELSEFE NEDİR? | BİLGİ FELSEFESİ VE TÜRLERİ
LİSE FELSEFE KONULARI 1.BÖLÜM | FELSEFE NEDİR? | BİLGİ FELSEFESİ VE TÜRLERİ

LİSE FELSEFE KONULARI 1.BÖLÜM | FELSEFE NEDİR? | BİLGİ FELSEFESİ VE TÜRLERİ

Update: 2021-01-05
Share

Description

A. Felsefenin Anlamı ve Konusu (Alanı)
Felsefe: Kelime anlamı olarak Philo (sevgi) ve Sophia (bilgelik) kavramlarının birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu manasıyla
felsefe “Bilgelik Sevgisi” demektir.
Filozof: Bilgiyi arayan, ona ulaşmak isteyen kişidir. Filozof, hayatın anlamını bulmaya çalışır, edindiği bilgileri yetersiz bulur ve
sürekli bir arayış içerisinde olur. Bu arayışında hep eleştiri yapar.
Felsefenin üç ana konusu vardır: bunlar varlık (ontoloji), bilgi (epistemoloji) ve değerler (aksiyoloji: etik ve estetik)
B. Felsefe-Hikmet İlişkisi
Varlık, bilgi ve değer üzerine tam ve bütün bir bilgiye ulaşılmasına hikmet (bilgelik) denir. Hikmet, bütün olan bitenlerin esasını
bilmektir. Hikmet tümel bir bilgidir, yani her şeyi kuşatan bilgidir. Felsefe ise böyle bir iddiada değildir. Felsefede sorgulama
esastır, felsefe hikmete ulaşma amacında değildir. Felsefe, hikmeti sevme ve ona yönelme anlamında bir bilgidir.
C. Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
Felsefi düşünce, insanın merak ve hayretine bağlı olarak soru sormanın sonucu olan ve insanla, insan yaşamıyla ilgili problemlere
karşı eleştirici yani sorgulayıcı bir düşünce türüdür.
1-) Felsefi düşüncede sorular cevaplardan daha önemlidir. Çünkü felsefede verilen cevaplar son ve kesin cevaplar değildir.
2-) Felsefi düşünce refleksif bir düşüncedir (Düşüncenin kendi üzerine tekrar yönelmesi refleksif düşüncedir). Yani felsefi
düşünme sadece sorgulananı tek taraflı düşünme değildir. Aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulama sonucunu da
sorgulamaktır. Bu çift yönlü bir düşünmedir.
3-) Felsefi düşünce, eleştirici ve sorgulayıcı bir düşüncedir.
4-) Felsefi düşünce akla dayanan bir düşüncedir.
5-) Felsefi düşünce temellendirmeye dayalı bir düşüncedir.
6-) Felsefi düşüncenin analiz (çözümleyici) ve sentez (kurucu) gibi işlevleri vardır.
7-) Her felsefi düşünce, o düşünceyi ortaya atan filozofun özgün görüşüdür. Bu nedenle felsefi düşünce özneldir.
8-) Her şey felsefenin konusudur. Bu nedenle felsefi düşünce ele aldığı konular açısından evrensel bir düşüncedir.
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

LİSE FELSEFE KONULARI 1.BÖLÜM | FELSEFE NEDİR? | BİLGİ FELSEFESİ VE TÜRLERİ

LİSE FELSEFE KONULARI 1.BÖLÜM | FELSEFE NEDİR? | BİLGİ FELSEFESİ VE TÜRLERİ

ASK