DiscoverContent Shifu PodcastMEET002: เริ่มต้นทำเพจและคอนเทนต์อย่างไร? แนวคิดและวิธีการทำงานจาก ต้อง กวีวุฒิ เพจ 8 บรรทัดครึ่ง
MEET002: เริ่มต้นทำเพจและคอนเทนต์อย่างไร? แนวคิดและวิธีการทำงานจาก ต้อง กวีวุฒิ เพจ 8 บรรทัดครึ่ง

MEET002: เริ่มต้นทำเพจและคอนเทนต์อย่างไร? แนวคิดและวิธีการทำงานจาก ต้อง กวีวุฒิ เพจ 8 บรรทัดครึ่ง

Update: 2020-08-06
Share

Description

อยากทำคอนเทนต์? อยากเปิดเพจ? 

แต่มีงานประจำมีภาระต้องดูแล แล้วจะจัดการอย่างไร? 

 

Meet the Shifu ใน Episode นี้ เราจะมาพูดคุยกับ คุณต้อง กวีวุฒิ เจ้าของเพจ 8 บรรทัดครึ่ง ถึงที่มาที่ไปในการเริ่มต้นทำเพจและ Podcast แนวคิดในการทำคอนเทนต์ที่ประยุกต์หลักการ Design Thinking มาใช้ด้วย พร้อมแชร์วิธีในการบริหารงาน/คน/เวลา

Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

MEET002: เริ่มต้นทำเพจและคอนเทนต์อย่างไร? แนวคิดและวิธีการทำงานจาก ต้อง กวีวุฒิ เพจ 8 บรรทัดครึ่ง

MEET002: เริ่มต้นทำเพจและคอนเทนต์อย่างไร? แนวคิดและวิธีการทำงานจาก ต้อง กวีวุฒิ เพจ 8 บรรทัดครึ่ง

Content Shifu Podcast