DiscoverContent Shifu PodcastMEET004: วิธีการทำ PR และรักษาชื่อเสียงของแบรนด์ในแบบของ Google - คุยกับสายใย สระกวี Head of Comm, Google TH
MEET004: วิธีการทำ PR และรักษาชื่อเสียงของแบรนด์ในแบบของ Google - คุยกับสายใย สระกวี Head of Comm, Google TH

MEET004: วิธีการทำ PR และรักษาชื่อเสียงของแบรนด์ในแบบของ Google - คุยกับสายใย สระกวี Head of Comm, Google TH

Update: 2020-10-08
Share

Description

Google ใช้ PR ทำอะไรบ้าง? เมื่อใครๆ ก็รู้จักและใช้ Search อยู่ทุกวัน

พูดคุยกับ คุณสายใย สระกวี, Head of Communication ถึงประสบการณ์การทำงาน PR ที่ Google ..ความท้าทาย ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับงาน PR และแนวคิดการรับมือกับวิกฤติหรือการทำ Crisis Management

ถอดเคสที่อยากชวนแบรนด์และองค์กรควรรู้ และประสบการณ์ในสาย PR กว่า 10 ปีของ "พี่สายใย" เปิดเผยที่แรกในปี 2020 นี้แล้ว

Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

MEET004: วิธีการทำ PR และรักษาชื่อเสียงของแบรนด์ในแบบของ Google - คุยกับสายใย สระกวี Head of Comm, Google TH

MEET004: วิธีการทำ PR และรักษาชื่อเสียงของแบรนด์ในแบบของ Google - คุยกับสายใย สระกวี Head of Comm, Google TH

Content Shifu Podcast