రాత్రి (Night)

రాత్రి (Night)

Update: 2019-09-18
Share

Description

In this episode listen from a shadow about light pollution as part of environmental protection. Also, listen to the need for sky-watching in the concrete jungle.


పర్యావరణ పరిరక్షణ లో భాగంగా కాంతి కాలుష్యం గురించి చీకటి మాటల్లో వినండి. అంతే కాదు కాంక్రీట్ జంగల్ లో పిల్లలు దూరం అవుతున్న ఆకాశ వీక్షణం (sky watching) అవసరాన్ని వినండి.

Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

రాత్రి (Night)

రాత్రి (Night)

Suno India