DiscoverCFfI a fi / YFC & mePennod 6 / Episode 6 - Hannah Thomas
Pennod 6 / Episode 6 - Hannah Thomas

Pennod 6 / Episode 6 - Hannah Thomas

Update: 2019-12-23
Share

Description

Elin Havard yn cyfweld Hannah Thomas


Elin Havard o Frycheiniog sydd yn cyfweld Hannah Thomas o Ferthyr Tydfil. Mae Hannah yn ffrind i’r mudiad sydd wedi beirniadu amryw o gystadlaethau ar hyd y blynyddoedd ac sydd yn gweithio fel cyflwynwraig teledu ar y rhaglen ‘Coast & Country’. Wrth sgwrsio meant yn cyffwrdd ar ba mor arbennig mae Hannah yn meddwl yw’r mudiad wrth ddatblygu ieuenctid cefn gwlad Cymru. Yn ogystal â thrafod sut mae’r sgiliau mae aelodau yn meithrin wrth fod yn aelodau yn eu paratoi ar gyfer eu dyfodol.


Diolch i Elin Havard am gyfweld, a diolch yn fawr i Hannah Thomas am gyfrannu.


Elin Havard interviewing Hannah Thomas


Elin Havard from Brecknock interviews Hannah Thomas who is from Merthyr Tydfil. Hannah is a friend of the organisation who has judges numerous competitions over the years and works as a television presenter for 'Coast and County'. As they chat they touch on how important Hannah thinks the organisation is to the development of youth here in rural Wales and discuss how the skills you learn from being a member of young farmers prepare you for later life.


A big thank you to both Elin Havard for interviewing and Hannah Thomas for participating in this episode.

Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Pennod 6 / Episode 6 - Hannah Thomas

Pennod 6 / Episode 6 - Hannah Thomas

CFfI Cymru / Wales YFC