DiscoverCFfI a fi / YFC & mePennod 9 / Episode 9 - Recordio sengl CFfI Cymru / Recording of the Wales YFC single
Pennod 9 / Episode 9 - Recordio sengl CFfI Cymru / Recording of the Wales YFC single

Pennod 9 / Episode 9 - Recordio sengl CFfI Cymru / Recording of the Wales YFC single

Update: 2020-02-03
Share

Description

Caryl Haf, Is-gadeirydd CFfI Cymru yn dilyn y daith wrth recordio sengl gyntaf un Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru.


Gwrandewch ar sgyrsiau gyda’r unigolion yn stiwdio Sain, Llandwrog yn ogystal â rhai o aelodau’r côr ym Mhontrhydfendigaid, heb anghofio Lisa Angharad ac Alaw Llwyd Owen.


Diolch i Caryl Haf am gyfweld, a diolch yn fawr i bawb am gyfrannu.


Bydd sengl gyntaf un Aelodau Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru, sef fersiwn o ‘Bydd Wych’ ar gael i’w lawr lwytho o’r 7fed o Chwefror gyda chyfraniad o’r arian yn mynd tuag at yr elusen Meddwl.org.


Caryl Haf, the Wales YFC Vice-chairman follows the journey as Wales YFC record their first ever single.


The episode includes chats with the soloists in Sain studios, Llandwrog as well as members of the choir in Pontrhydfendigaid, without forgetting Lisa Angharad and Alaw Llwyd Owen.


A big thank you to Caryl Haf for interviewing and to everyone that participated in this episode.


The first ever single from Members of the Wales Federation of Young Farmers’ Clubs, a cover of the song ‘Bydd Wych’, will be available to download from the 7th of February with a percentage of the earnings going towards the Welsh language mental health charity Meddwl.org.

Comments 
loading
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Pennod 9 / Episode 9 - Recordio sengl CFfI Cymru / Recording of the Wales YFC single

Pennod 9 / Episode 9 - Recordio sengl CFfI Cymru / Recording of the Wales YFC single

CFfI Cymru / Wales YFC