DiscoverSocial-in-LawSIL09 อนุญาโตตุลาการ ขั้นตอนระงับข้อพิพาทที่ไม่ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล
SIL09 อนุญาโตตุลาการ ขั้นตอนระงับข้อพิพาทที่ไม่ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล

SIL09 อนุญาโตตุลาการ ขั้นตอนระงับข้อพิพาทที่ไม่ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล

Update: 2019-11-26
Share

Description

มีเรื่องกันไม่จำเป็นต้องขึ้นศาลท่าเดียวนะSocial-in-Law เอพิโสดนี้ขอไปพูดคุยกับ เจ-ฉันท์ทัต แสงไชย ที่ปรึกษากฎหมาย ด้านอนุญาโตตุลาการ เพื่อแนะนำบริการทางกฎหมายใหม่ (จริงๆ ก็ไม่ได้ใหม่มาก แต่คนไม่ค่อยรู้จัก) อย่าง “อนุญาโตตุลาการ” ที่จะเป็นหนึ่งทางเลือกในการระงับข้อพิพาท ให้ไม่ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลเป็นปีๆ#SalmonPodcast #SocialInLaw #ทนายตัวแสบ #BadassAttorney
Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

SIL09 อนุญาโตตุลาการ ขั้นตอนระงับข้อพิพาทที่ไม่ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล

SIL09 อนุญาโตตุลาการ ขั้นตอนระงับข้อพิพาทที่ไม่ต้องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล

Salmon Podcast