DiscoverSocial-in-LawSIL12 สมรสเพศเดียวกัน เมื่อ LGBTQ เป็นมากกว่าเรื่องความรัก
SIL12 สมรสเพศเดียวกัน เมื่อ LGBTQ เป็นมากกว่าเรื่องความรัก

SIL12 สมรสเพศเดียวกัน เมื่อ LGBTQ เป็นมากกว่าเรื่องความรัก

Update: 2019-12-17
Share

Description

การสมรสระหว่างเพศเดียวกันยังคงเป็นประเด็นที่ถกกันอยู่มากในประเทศไทย เพราะเอาเข้าจริง ความรักไม่ได้เป็นแค่เรื่องของใจ แต่ในสังคมที่ทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกัน การรับรองสถานะสมรมเพศเดียวกันให้เหมือนการสมรสต่างเพศ เป็นสิ่งที่จำเป็นมาฟังแนวคิดและเคสจากประสบการณ์ตรงของทนายโจ ว่าทำไมคู่รักเพศเดียวกันจึงควรสมรสกันได้ และในขณะนี้ที่ยังไม่มีการรับรองเป็นทางการ เราควรทำอย่างไรในทางกฎหมาย#SalmonPodcast #SocialInLaw #ทนายตัวแสบ #BadassAttorney
Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

SIL12 สมรสเพศเดียวกัน เมื่อ LGBTQ เป็นมากกว่าเรื่องความรัก

SIL12 สมรสเพศเดียวกัน เมื่อ LGBTQ เป็นมากกว่าเรื่องความรัก

Salmon Podcast