DiscoverSocial-in-LawSIL21 ซื้อของราคาเต็ม ตอนลดราคาขอเยียวยาได้ไหม?
SIL21 ซื้อของราคาเต็ม ตอนลดราคาขอเยียวยาได้ไหม?

SIL21 ซื้อของราคาเต็ม ตอนลดราคาขอเยียวยาได้ไหม?

Update: 2020-03-03
Share

Description

กลางกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทเจ้าของสิทธิ์การขายรถยนต์ชื่อดังยี่ห้อหนึ่ง ออกมาประกาศยุติการทำตลาดในประเทศไทย ทำให้มีแคมเปญหั่นราคาจำหน่ายรถยนต์ลงมาครึ่งหนึ่ง เกิดเป็นกระแสความไม่พอใจจากคนที่ซื้อไปในราคาเต็ม จนมีการออกมาเรียกร้องการเยียวยา และขอค่าส่วนต่างคืนทนายโจจะมาตอบชัด ว่าในแง่ของกฎหมาย สามารถฟ้องขอค่าส่วนต่างคืนได้หรือไม่ รวมถึงมาอธิบายความหมายของสัญญาเช่าซื้อตามกฎหมาย#SalmonPodcast #SocialInLaw #ทนายตัวแสบ #BadassAttorney
Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

SIL21 ซื้อของราคาเต็ม ตอนลดราคาขอเยียวยาได้ไหม?

SIL21 ซื้อของราคาเต็ม ตอนลดราคาขอเยียวยาได้ไหม?

Salmon Podcast