DiscoverASK's showSOSYOLOJİYE GİRİŞ -1- OLAY VE OLGU NEDİR?
SOSYOLOJİYE GİRİŞ -1- OLAY VE OLGU NEDİR?

SOSYOLOJİYE GİRİŞ -1- OLAY VE OLGU NEDİR?

Update: 2021-04-09
Share

Description

Herkese merhaba! Bugün sizinle sosyoloji konularına giriş yapacağız. Sosyoloji, Latince toplum anlamına gelen Socius ile Yunanca bilgi demek olan Logos sözcüklerinden oluşmuştur. Kelime anlamı olarak Toplum bilgisi demektir. Sosyoloji genel olarak toplumu konu edinir ve inceler. Sosyoloji kavramını ilk kullanan Fransız sosyoloğu, Auguste Comte (1798-1857) olmuştur. Sosyoloji; toplumların ortaya çıkışını, toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, toplumsal yapıda meydana gelen olayları, olguları, ilişkileri, toplumsal yapıda etkili olan değişim ve gelişim süreçlerini sebep-sonuç ilişkisi içerisinde bilimsel yöntemlerle inceleyen ve sonuçlara ulaşan bir sosyal bilimdir.

1-) Bireysel problemlerle ilgilenmez, çünkü konusu sosyal olay ve olgulardır.
2-) Sosyal olayların ve olguların ortak noktalarından hareketle bir takım genellemelere ulaşır. 3-) Sosyal olayları çok yönlü ve çok faktörlü olarak sebep - sonuç ilişkisinde (determinizm) inceler.
4-) Toplumu bütüncül bir bakışla ele alır.
5-) Bütün toplumlar için geçerli olabilecek evrensel ilkeler koymaz.
6-) Olması gerekeni değil, olanı olduğu gibi inceler.
7-) En iyi toplum modelini (ütopya) ortaya koymaz, çünkü bulgularını araştırmalara (olgulara) dayandırdığından pozitif bir bilimdir.
8-) Normatif (kural koyucu) bir bilim değildir.
9-) Kendi özgü yöntem ve teknikleri vardır.
10-) Diğer sosyal bilimlerle sıkı bir ilişki içindedir.

Benimle iletişime geçmek için ; instagram adresim : https://www.instagram.com/lifecoach.aleyna/


Mail adresim : alselkaba@hotmail.com

SİYASET FELSEFESİ : https://www.youtube.com/watch?v=eTpAMf0tQGU&t=8s
#felsefetarihi1 #felsefesöyleşileri #toplumsalolaylar #olaylarvegörüşler

sosyolojiye giriş,
sosyoloji konu anlatımı,
sosyoloji nedir,
sosyoloji ayt,
sosyoloji birey ve toplum,
sosyoloji çıkmış sorular yks,
sosyoloji çalışmaları,
sosyoloji dersleri,
sosyoloji dersi,
sosyoloji eğitimi,
sosyoloji felsefe,
sosyoloji giriş,
sosyoloji genel tekrar,
sosyoloji giriş konu anlatımı,
sosyoloji giriş ders notları
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

SOSYOLOJİYE GİRİŞ -1- OLAY VE OLGU NEDİR?

SOSYOLOJİYE GİRİŞ -1- OLAY VE OLGU NEDİR?

ASK