DiscoverContent Shifu PodcastTIF002: Shopee และ Lazada ทำยังไงให้คนติดการช็อปปิ้ง วนเลือก วนซื้อซ้ำ อยู่เรื่อยๆ
TIF002: Shopee และ Lazada ทำยังไงให้คนติดการช็อปปิ้ง วนเลือก วนซื้อซ้ำ อยู่เรื่อยๆ

TIF002: Shopee และ Lazada ทำยังไงให้คนติดการช็อปปิ้ง วนเลือก วนซื้อซ้ำ อยู่เรื่อยๆ

Update: 2020-08-13
Share

Description

“รู้ตัวอีกทีก็เสียตังค์ไปแล้ว” “รู้ตัวอีกทีก็ช็อปของจนเต็มตะกร้า” ..แอป Shopee กับ Lazada ทำอะไรกับผู้ใช้ถึงทำให้คนติดการช็อปปิ้ง วนเลือกซื้อวนซ้ำอยู่ในแอปอยู่ตลอด

The Influence EP2 นี้ เราจะมารื้อ-แคะ-แกะรอยการออกแบบแอปที่กระตุ้นให้ผู้ใช้งานติด! และอยากช็อปปิ้ง!

Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

TIF002: Shopee และ Lazada ทำยังไงให้คนติดการช็อปปิ้ง วนเลือก วนซื้อซ้ำ อยู่เรื่อยๆ

TIF002: Shopee และ Lazada ทำยังไงให้คนติดการช็อปปิ้ง วนเลือก วนซื้อซ้ำ อยู่เรื่อยๆ

Content Shifu Podcast