DiscoverThe Secret SauceTSS308 สัมภาษณ์เจ้าของ B.Grimm องค์กร 142 ปี อยู่ยาวด้วยหลักคิด Relationship-Oriented
TSS308 สัมภาษณ์เจ้าของ B.Grimm องค์กร 142 ปี อยู่ยาวด้วยหลักคิด Relationship-Oriented

TSS308 สัมภาษณ์เจ้าของ B.Grimm องค์กร 142 ปี อยู่ยาวด้วยหลักคิด Relationship-Oriented

Update: 2020-11-101
Share

Description

ย้อนประวัติ B.Grimm กว่าจะมาเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่ถึงวันนี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไร หัวใจสำคัญของความยั่งยืนต้องเริ่มที่ตรงไหน และทำไม B.Grimm จึงชนะใจบริษัทร่วมทุนมากมาย ด้วยวิธีคิดแบบ Relationship-Oriented ในรายการ The Secret Sauce

Comments 
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

TSS308 สัมภาษณ์เจ้าของ B.Grimm องค์กร 142 ปี อยู่ยาวด้วยหลักคิด Relationship-Oriented

TSS308 สัมภาษณ์เจ้าของ B.Grimm องค์กร 142 ปี อยู่ยาวด้วยหลักคิด Relationship-Oriented

THE STANDARD