UtforskaAnställningslösa i FöreningWallanders Käpphästar #5 Reformeringen av Arbetsförmedlingen
Wallanders Käpphästar #5 Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Wallanders Käpphästar #5 Reformeringen av Arbetsförmedlingen

uppdatera: 2019-05-19
dela

Beskrivning

En podcast där vi diskuterar demokrati och arbetsmarknadsfrågor. Ett samarbete mellan bloggen Tankegods och Anställningslösa i Förening.
Medverkande: David Lindh och Mathias Wallander

I detta avsnitt pratar vi om reformeringen av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitik. Avsnittet är en fördjupning av en ETC-artikel där Mathias Wallander intervjuades i egenskap av tillförordnad ordförande i AiF, om Arbetsförmedlingen är värd att försvara. Artikeln kommer sig av regeringsöverenskommelsen/73-punktprogrammet/januariöverenskommelsen och konsekvenserna för arbetsmarknadspolitiken i Sverige.

Relevanta länkar:
ETC-artikeln: https://www.etc.se/…/ar-arbetsformedlingen-vard-att-forsvara?
(Om artikeln är låst kan du läsa texten kopierad här: https://bit.ly/2YRWv1z)
Längre svarstext som inte kom med i artikeln: https://bit.ly/2YRWv1z

Från överenskommelsen: Jobb, företagande och hållbar tillväxt
18. Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Staten har genom Arbetsförmedlingen myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system baserat på LOV ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar som statlig myndighet, men vara fokuserad på myndighetsansvar i form av kontroll av arbetssökande och av fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur och statistik och analys. Ersättningen till aktörerna ska i huvudsak utgå från hur väl de lyckas med att få individer i varaktig sysselsättning, givet behoven hos den arbetslöse. För att säkerställa kvaliteten ska antalet fristående aktörer begränsas, genom att de ska kontrolleras, rangordnas och certifieras och möjligheterna att välja bort besvärliga fall förhindras. Insatser för personer med funktionsnedsättning berörs ej av denna omläggning. Arbetsmarknadsutbildningar som brister i effektivitet bör avvecklas, medan de som fyller en strategisk funktion på arbetsmarknaden ska finnas kvar. Nystartsjobb ska finnas kvar. Extratjänster och introduktionsjobb ska riktas mot de längst från arbetsmarknaden och ha samhällsekonomiskt rimliga volymer. Krav ska ställas på ett fungerande samråd mellan Arbetsförmedlingen och parterna så att dessa arbetsplatsförlagda insatser förbättrar förutsättningarna till varaktig etablering på arbetsmarknaden (Förändringen av Arbetsförmedlingen ska vara fullt genomförd under 2021).
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf

Anne-Marie Lindgren om politiska satsningar som bygger på att visa handlingskraft, men som är dåligt underbyggda: http://www.ostrasmaland.se/ledare/en-annons-som-sade-sa-mycket/

Om vikten av nätverk: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7lz2K9/darfor-ar-det-svart-for-flyktingar-att-fa-jobb

SOU 2019:3 Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-20193/

Om OECD-rapporten som nämns gällande friskolesystemet: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7201294

3 kap Aktiebolagslagen: ”Uppgift om verksamhetens syfte
3 § Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen. I så fall skall det också anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall användas.”
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/aktiebolagslag-2005551_sfs-2005-551?

Reciprocitet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Reciprocitetsprincipen

Exempel på brister inom yrkesutbildningar: https://da.se/2018/02/det-stora-sloseriet/

Mikael Nyberg om exemplet Australien: https://www.aftonbladet.se/kultur/a/wEljmM/kaos-och-fusk--har-ar-arbetslosa-en-ravara

Filosofiska rummet: Om slutet har börjat
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1250341?programid=793

Essä av Angelica Börjesson (Fil. Dr i offentlig förvaltning, forskare inom svensk sjukförsäkringspolitik, offentlig styrning och idéanalys) om förändringarna inom sjukförsäkringspolitiken.
http://www.dagensarena.se/essa/den-revolutionara-sjukforsakringspolitiken/

Sakine Madon: https://www.unt.se/ledare/glom-jobb-pa-silverfat-5272989.aspx
Kommentarer 
loading
Ladda ner från Google Play
Ladda ner från App Store
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Wallanders Käpphästar #5 Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Wallanders Käpphästar #5 Reformeringen av Arbetsförmedlingen