ep24 – to be black and blue

ep24 – to be black and blue

Update: 2021-10-234
Share

Description

در این اصطلاح به معرفی یک اصطلاح دیگر می پردازیم و برای آن مثال هایی می زنیم.

برای آموزش های بیشتر به وبسایت میهن انگلیش به نشانی www.mihanenglish.com مراجعه کنید.
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

ep24 – to be black and blue

ep24 – to be black and blue

میهن انگلیش