ep25 – to be loaded

ep25 – to be loaded

Update: 2021-11-102
Share

Description

در این قسمت، به معرفی یک اصطلاح (یا بهتر است بگویم یک عبارت) در انگلیسی می پردازم که چند معنی مختلف دارد و در موقعیت های متفاوت می توان از آن استفاده کرد.

برای آموزش های بیشتر به وبسایت میهن انگلیش به نشانی www.mihanenglish.ir مراجعه کنید.
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

ep25 – to be loaded

ep25 – to be loaded

میهن انگلیش