Discoverลงทุนศาสตร์ PODCASTลงทุนศาสตร์ EP 098 : หุ้นอะไรได้ผลกระทบหนักจากการปิดห้าง
ลงทุนศาสตร์ EP 098 : หุ้นอะไรได้ผลกระทบหนักจากการปิดห้าง

ลงทุนศาสตร์ EP 098 : หุ้นอะไรได้ผลกระทบหนักจากการปิดห้าง

Update: 2020-03-24
Share

Description

ลงทุนศาสตร์ PODCAST
PODCAST ที่จะมาปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ

ลงทุนศาสตร์ จะชวนทุกคนมาตั้งคำถาม
และจะชวนทุกคนมาหาคำตอบเกี่ยวกับ
การเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาความรู้ให้ไปได้ไกล กว่าตัวเราในเมื่อวาน

ช่องทางการรับฟัง ลงทุนศาสตร์ PODCAST

Youtube : http://bit.ly/iYOUTUBE
Podbean : http://bit.ly/iPODBEAN
Soundcloud : http://bit.ly/iSOUNDCLOUD
Spotify : http://bit.ly/iSPOTIFY
Castbox : http://bit.ly/iCASTBOX
Apple : http://bit.ly/iAPPLEX
Google : http://bit.ly/iGOOG

แล้วอย่าลืม! กลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณกันใหม่ใน ลงทุนศาสตร์ PODCAST
Comments 
loading
In Channel
loading
Download from Google Play
Download from App Store
00:00
00:00
1.0x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

ลงทุนศาสตร์ EP 098 : หุ้นอะไรได้ผลกระทบหนักจากการปิดห้าง

ลงทุนศาสตร์ EP 098 : หุ้นอะไรได้ผลกระทบหนักจากการปิดห้าง