راديو مژده Podcasts

Best راديو مژده podcasts available (Last Updated Nov 2022)

PodcastsEpisodes

1

پیام محبت:راديو مژده, Radio Mojdeh

پیام محبت

پيام محبت، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که برای درک محبت بی‌نظير خدا، به حق‌جويان تقديم می‌شود. در انجيل مقدس نوشته شده: "محبت همين است، نه آنکه ما خدا را محبت کرديم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود (پسر خدا از لحاظ روحانی، عيسی مسيح) را فرستاد تا کفارۀ گناهان ما باشد." (رسالۀ اول يوحنا، فصل چهارم، آيۀ ده‏)‏

2

زندگی تازه:راديو مژده, Radio Mojdeh

زندگی تازه

زندگی تازه، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که برای تغيير و تبديل و رشد روحانی ايماندارانِ به مسيح مفيد می‌باشد. در انجيل مقدس می‌خوانيم: "کسی که با مسيح متحد است، حياتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اينک زندگی نو شروع شده است." (رسالۀ دوم به قرنتيان، فصل پنجم، آيۀ هفده) ‏

3

آواز نجات:راديو مژده, Radio Mojdeh

آواز نجات

آواز نجات، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که جويندگان حقيقت را کمک می‌کند تا به نجات و رستگاری مسيحی پی ببرند. در انجيل مقدس نوشته شده: "زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است." (رسالۀ به تيطس، فصل دوم، آيۀ يازده).‏

4

فرزندان نور:راديو مژده, Radio Mojdeh

فرزندان نور

فرزندان نور، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که ايمانداران مسيحی را تجهيز می‌کند تا زندگی خداپسندانه‌ای در مسيح خداوند داشته باشند. کلام خدا در انجيل مقدس، به مسيحيان می‌فرمايد: "شما همه فرزندان نور و فرزندان روزيد؛ ما به شب و به تاريکی تعلق نداريم." (رسالۀ اول به تسالونيکيان، فصل پنجم، آيۀ پنج)‏

5

نان روزانۀ ما:راديو مژده, Radio Mojdeh

نان روزانۀ ما

نان روزانۀ ما، عنوان مجموعه‌ای از رازگاهان است که برای تقويت رابطه و رفاقت ايمانداران مسيحی با پدر آسمانی‌شان مفيد می‌باشد. عيسی مسيح فرمود: "انسان تنها به نان زنده نيست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود." (متی، فصل چهارم، آيۀ چهار)‏

6

تمام کتاب:رادیو مژده, Radio Mojdeh

تمام کتاب

تمام کتاب، عنوان مجموعه برنامه‌های آموزنده‌ای است که تمام کتاب‌مقدس، از پيدايش تا مکاشفه را مورد بررسی قرار می‌دهد. کلام خدا در انجيل مقدس می‌فرمايد: "تمام کتاب‌مقدس از الهام خداست و برای تعليم حقيقت، سرزنش خطا، اصلاح معايب و پرورش ما در نيکی مطلق مفيد است،" (رسالۀ دوم به تيموتاؤس ۳: ۱۶)

7

دورۀ شاگردسازی:رادیو مژده, Radio Mojdeh

دورۀ شاگردسازی

شاگردسازی، عنوان دورۀ آموزشی مفيدی است که مسيحيان را در پيروی از خداوند و منجی‌شان عيسی مسيح ياری می‌نمايد. عيسی مسيح فرمود: "پس برويد و همۀ ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعميد دهيد". (متی، فصل بيست و هشتم، آيۀ نوزده)‏‏‏

8

NedayeMohabat's Podcast:NedayeMohabat

NedayeMohabat's Podcast

رادیو ندای محبت شامل برنامه های گوناگون مسیحی از جمله تعلیم کتاب مقدس، شعر، قرائت کلام، سرود می باشد که تماما در جهت کمک به هوطنان ایرانی در راستای آشنایی ایشان با کتاب مقدس و منجی عزیزمان عیسی مسیح و رشد روحانی می باشد. برنامه هفتگی رادیوندای محیت هر هفته روزهای سه شنبه به مدت یک ساعت پخش میگردد. رادیو ندای محبت به هيچ فرقه خاص يا گروه سياسی وابسته نيست بلکه فقط يک هدف دارد و آن رسانيدن مژده انجيل به هموطنان و در نتيجه بنای کليسای عيسی مسيح است. ما مسيحيانی هستيم که قبل از ايمان به مسيح و گرويدن به مسيحيت به گناهکار بودن و در نتيجه محکوم بودن خودمان و درستی عدل خداوند پی برده و هيچ اميدی برای رهايی از مرگ ابدی نداشتيم. ما گناهکارانی هستيم که به فيض خدا بخاطر آنچه که مسيح برای ما و به جای ما انجام داد بخشيده شده و صاحب حيات جاودانی شده ايم و می خواهيم همه هموطنان را از اين فيض خدا آگاه سازيم.

Download Castbox to bring پیام محبت and thousands of other podcasts with you on the road. Listen to پیام محبت anywhere, anytime across all your devices. You can join the #راديو مژده discussion in the community and get more insights about راديو مژده podcasts.

Download from Google Play
Download from App Store