لرنودیو Podcasts

Best لرنودیو podcasts available (Last Updated Jul 2023)

PodcastsEpisodes

1

Learnudio | لرنودیو:Learnudio podcast

Learnudio | لرنودیو

ما در لرنودیو برای اولین بار، سریال صوتی را به سبکی نوین تهیه کرده‌ایم . در لرنودیو این نوید را می‌دهیم لحن روایی و ساده این اپیزودها همراه با محتوای علمی، دست اول و مستند این سریال برای مخاطبان جذاب و قابل استفاده در پروژه‌های اجرایی باشد.

2

Learnudio | لرنودیو:LEARNUDIO

Learnudio | لرنودیو

ما در لرنودیو برای اولین بار، سریال صوتی را به سبکی نوین تهیه کرده‌ایم که به زودی توسط عصرپرداخت، پخش خواهد شد. در لرنودیو این نوید را می‌دهیم لحن روایی و ساده این اپیزودها همراه با محتوای علمی، دست اول و مستند این سریال برای مخاطبان جذاب و قابل استفاده در پروژه‌های اجرایی باشد. 📽️ منتظر پخش سریال‌های صوتی لرنودیو از رادیو اینترنتی عصرپرداخت باشید.

Download Castbox to bring Learnudio | لرنودیو and thousands of other podcasts with you on the road. Listen to Learnudio | لرنودیو anywhere, anytime across all your devices. You can join the #لرنودیو discussion in the community and get more insights about لرنودیو podcasts.

Download from Google Play
Download from App Store