وکیلنیک / vakilnik Podcasts

Best وکیلنیک / vakilnik podcasts available (Last Updated Jun 2024)

PodcastsEpisodes

1

ملک و ساختمان:وکیلنیک / vakilnik

ملک و ساختمان

توی این کانال میتونید پادکست هایی که مربوط به امور ملکی، مقررات ساختمانی، دعاوی مربوط به ساخت و ساز و... رو بشنوید. سری پادکست های وکیلنیک در موضوعات مختلف حقوقی، کیفری، ملکی و ... در کست باکس در دسترس شماست https://zil.ink/vakilnik.com

2

حقوق خانواده:وکیلنیک / vakilnik

حقوق خانواده

شما توی پادکست های این کانال میتونید لابلای مقررات خانوادگی، قوانین ازدواج و طلاق و دعاوی مهریه قدم بزنید. سری پادکست های وکیلنیک در موضوعات مختلف حقوقی، کیفری، ملکی و ... در کست باکس در دسترس شماست https://zil.ink/vakilnik.com

3

حقوق کیفری:وکیلنیک / vakilnik

حقوق کیفری

در این کانال به مسایل مختلف کیفری و جزایی میپردازیم. پادکست های این کانال به تحلیل مقررات جزایی و کیفری و همچنین دعاوی مربوط به اونها اختصاص دارن. سری پادکست های وکیلنیک در موضوعات مختلف حقوقی، کیفری، ملکی و ... در کست باکس در دسترس شماست https://zil.ink/vakilnik.com

4

اجرای احکام:وکیلنیک / vakilnik

اجرای احکام

در این کانال «پادکست وکیلنیک» به صورت اختصاصی به بررسی مقررات در مرحله اجرای حکم (حقوقی یا کیفری) میپردازیم. سری پادکست های وکیلنیک در موضوعات مختلف حقوقی، کیفری، ملکی و ... در کست باکس در دسترس شماست https://zil.ink/vakilnik.com

5

دعاوی حقوقی:وکیلنیک / vakilnik

دعاوی حقوقی

توی این کانال از سری کانال های «پادکست وکیلنیک» به بررسی موضوعات مربوط به دعاوی حقوقی میپردازیم. سری پادکست های وکیلنیک در موضوعات مختلف حقوقی، کیفری، ملکی و ... در کست باکس در دسترس شماست https://zil.ink/vakilnik.com

6

ویژه وکلا:وکیلنیک / vakilnik

ویژه وکلا

در این کانال از سری کانال های «پادکست وکیلنیک» به موضوعات مورد علاقه و کاربردی برای وکلای محترم پرداختیم. سری پادکست های وکیلنیک در موضوعات مختلف حقوقی، کیفری، ملکی و ... در کست باکس در دسترس شماست https://zil.ink/vakilnik.com

7

حقوق تجارت:وکیلنیک / vakilnik

حقوق تجارت

توی این کانال سعی کردیم با کنکاش توی قوانین تجاری کشور، به مسایل مختلف حقوق تجارت بپردازیم. اسناد تجاری، ورشکستگی، مسایل مالی-حقوقی و ... توی این کانال زیاد دیده میشه. سری پادکست های وکیلنیک در موضوعات مختلف حقوقی، کیفری، ملکی و ... در کست باکس در دسترس شماست https://zil.ink/vakilnik.com