Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
در قسمت قبل پادکست ماورا در خصوص مهاجرت با نگاهی تحولی صحبت کردیم. در قسمت ۶۷ خشایار پاک‌فر با ساناز صدوقی که کوچ حرفه‌ای و تسهیلگر دوره‌ی از مدیر به مربی در ماورا است در خصوص تجربه‌اش در مهاجرت گفتگو کرده است. از چرایی، چالش‌ها، تغییرات، دایره انتخاب و امکان‌ها و فرصت‌ها گفتیم و پاسخ‌های ساناز را شنیدیم.
خیلی وقت‌ها وقتی در مورد مهاجرت صحبت می‌کنیم انگار در مورد یک پروژه صحبت می‌‌کنیم. پروژه‌ای که اهدافی را قرار است براورده کند، منابعی باید برایش مصرف شود، مسیرش تا حدودی مشخص است و ابهامات و ناشناخته‌هایی هم دارد. اما در نهایت در هر جابجایی حتی از یک شهر به شهر دیگر، از یک شغل به شغلی دیگر ، از یک کشور به کشوری دیگر کسی که در مواجه با این شرایط قرار دارد و درک و دریافتی خواهد داشت من هستم. حالا مهاجرت به عنوان یک تجربه اول شخص چگونه رخ می‌دهد؟ فرصت‌ها و تهدید‌هایش چگونه خودشان را به ما نشان می‌دهند؟ احساسات و دریافت ما از مهاجرت کجا شکل می‌گیرند؟ فهم ما در این مسیر چگونه می‌تواند دست خوش تغییر شود؟ ما چگونه می‌توانیم برای این فهم نوین آماده باشیم، گشوده باشیم یا چگونه ممکن است بسته باشیم یا در انکار باشیم و اجازه پدیداری به آن ندهیم؟   گوینده : خشایار پاک‌فر khashayar@mavara.center
تا کنون ما برای کاهش مقاومت و پذیرش پدیده های اطرافمان از تکنیک های ذهنی استفاده می کنیم. مثلا با تغییر چارچوب های ذهنی و انگاره هایمان به دنبال راه حلی برای پذیرش پدیده ها هستیم. این نگاه روانشناسانه از طریق تغییر ذهن به دنبال پذیرش است و بسیار رویکرد مشکل و در مواردی نا ممکن است. در رویکردی متفاوت یعنی رویکرد پدیدارشناسانه ما به جای تغییر ذهن به دنبال آشکارکردن پدیده ها یی هستیم که با آنها مواجه می شویم. اینجا دیگر از روش اصالت ذهن در پذیرش استفاده نمی کنیم بلکه با آشکار شدن پدیده مورد مواجهه به پذیرش آن می رسیم. در این اپیزود تلاش می کنیم که با رویکرد پدیدارشناسانه به پذیرش بپردازیم هر چند که با این روش به بسیار از مسایل تحول نیز دسترسی پیدا می کنیم.   گوینده : مرتضی ایمانی‌راد morteza@mavara.center
بسیاری از ما در پیش خودمان فکر می‌کنیم که شهروندان عادی هستیم و سهمی در خشونت و خشم نفرت پراکنی که امروز در جهان است نداریم. بسیاری از ما خودمون رو قربانی خشونت موجود در جامعه می‌بینیم و به نظرمون میاد که ما افرادی آرام و ملایم هستیم که آزارمان به یک مورچه هم نمی‌رسد. ولی وقتی در جامعه و اتفاقات روزمره عمیق می‌شویم عمق خشونتی که در کلام و رفتار ما هست و هیزم در آتش خشونت موجود در جامعه می‌گذارد را می‌توانیم ردیابی کنیم. قسمت ۶۴ از پادکست ماورا به کشف جریان‌هایی می‌پردازد که ما را در شعله ور شدن آتش خشم و خشونت در جامعه شریک می‌کند.   گوینده: خشایار پاک‌فر khashayar@mavara.center
زندگی ما وقتی معنا نداشته باشد روزانه به دنبال لذت و هیجان هستیم تا فقدان معنای زندگی خود را پوشش دهیم. ولی چون اینها انسان را به معنا نمی‌رساند، در زندگی به طور مستمر کسالت و روزمرگی تجربه می‌شود. انسان برای اینکه از این کسالت و ملال خارج شود دنبال داشته‌هایی می‌رود که هویت جدیدی برایش به جای معنای زندگی شکل بگیرد. ولی باز انباشت هویت نیز کسالت را از فرد نمی‌گیرد. اینجاست که معنای زندگی نقش خود را به عنوان یک تحول فراگیر نشان می‌دهد. در این اپیزود تلاش شده است زندگی روزمره و لذت‌محور در تقابل با زندگی پویا و معنامحور قرار گیرد و از این تقابل اهمیت معنا در زندگی باز شود. گوینده: مرتضی ایمانی راد morteza@mavara.center
وقتی صحبت از محدودیت‌ها می‌شود معمولا ما به نقاط ضعف خودمان بر می‌گردیم . اینکه توانممندی‌های دما چگونه ممکن است دامنه حرکت ما را محدود کنند موضوع قسمت ۶۲ پادکست ماورا است. گوینده : خشایار پاک‌فر khashayar@mavara.center
اقتصاد جهانی به نظر می‌رسد که در حال تجربه جدیدی است. تهاجم روسیه به اوکراین را نباید تنها یک مانور نظامی یا سیاسی تلقی کرد. ریشه این تهاجم به بیش از یک دهه بر می‌گردد که در آن سهم مستمر نرخ رشد کشورهای آسیایی در اقتصاد جهانی نسبت به کشورهای اروپایی و امریکای شمالی رو به افزایش است. این مساله موجب رویارویی کشورهای آسیایی بخصوص چین و روسیه در مقابل اروپا و امریکا شده است و بنابراین تحولات اخیر را باید در سالهای گذشته پیدا کرد. طبیعی است که این رویارویی موجب نوسانات و عدم تعادلهای شدید ساختاری در جهان خواهد شد و بنابراین بدون انعطاف پذیری تاب آوری تمامیت و تاکید بر هوشمندی به جای برنامه ریزی نمی توان با شرایط روبه جلو مواجه شد. در یک کلام برای موفقیت در شرایط پر نوسان اقتصاد جهانی نیاز به تحول یافتگی است. هم در سطح فرد هم شرکت و هم در سطح کشور. این اپیزود به این مساله مهم می پردازد.   گوینده : مرتضی ایمانی راد
ما به دو شیوه زندگی می‌کنیم. یا خودمدارانه و یا مبتنی بر پذیرش. در زندگی خود مدارانه ما دائم در حال واکنشگری، مقاومت و قضاوت هستیم و در زندگی مبتنی بر پذیرش، در حال کنشگری، یادگیری و معنا سازی زندگی خود هستیم. با توجه به این تمایز ما نه در این طرف هستیم و نه در آنطرف. ما در یک طیف بین این دو زندگی می‌کنیم که برایمان بسیار مهم است که کجا ایستاده‌ایم. در این پادکست این دو طیف را متمایز کرده‌ایم برای اینکه بتوانیم‌ جایگاه خود را در مسیر تحول تشخیص دهیم. این اپیزود در این باره گفتگو می‌کند.
ما معمولا بخش قابل توجهی از صحبت‌هایی که با ما می شود را گوش نمی کنیم. انجمن بین‌المللی گوش دادن نشان می دهد که نیمی از صحبتهایی که با ما می شود را نمی شنویم. یعنی نیمی از جهان به روی ما بسته است. نیمی از فرصت‌ها از دست می رود و خیلی مسایل دیگر. جالب اینست که ما فکر میکنیم که گوش می کنیم. این مشکل از گوش ندادن سخت‌تر است و بنابراین رفع آن هم مشکلتر است. موضوع این اپیزود در باره چرایی گوش ندادن ماست گویده: مرتضی ایمانی راد MORTEZA@MAVARA.CENTER
موضوع اپیزود ۵۷ درباره محدود کردن حوزه انتخاب ما از طریق «فهم همیشه از قبل» بود. در انتهای این اپیزود این سئوال را مطرح کردیم که چگونه می‌توان به فهم همیشه از قبل آگاه شد و چگونه می‌توان به فهم جدید دست یافت. این موضوع این اپیزود است و در آن از نوشته های تعدادی از شنوندگان اپیزود ۵۷ نیز استفاده کرده‌ایم. گوینده : مرتضی ایمانی راد MORTEZA@MAVARA.CENTER
دولت ، سازمانها و مدیران شرکتها و هر یک از ما با فهم همیشه از قبل خود وارد زندگی می شویم و با فهم همیشه از قبل خود آینده را برای خود تصویر می کنیم. نکته بسیار مهمی که وجود دارد اینست که دولتها و مخصوصا دولت های ایدیولوژیک با فهم خود از سیاست و اقتصاد وارد یک فرایند تکراری اشتباهات خود می شوند. این مساله نه برای دولتها بلکه برای مدیران سازمانها و شرکتها و تمامی افراد صادق است. یعنی همه با فهم همیشه از قبل خود وارد زندگی و در نتیجه تصمیم گیری خود در زندگی می شوند. در این اپیزود با باز کردن این مفهوم وارد تاثیر آن در آزادی انتخاب می شویم و توضیح میدهیم که وقتی ما با فهم همیشه از قبل خود وارد زندگی می شویم دیگر آزادی انتخاب نداریم. گوینده:‌ مرتضی ایمانی‌راد morteza@mavara.center
تجربه زندگی ما در دوران کودکی منجر به تفسیر متفاوتی از واقعیت برای ما می‌شود که این تفسیرها خود را به صورت داستان‌هایی در دوران کودکی نشان می‌دهد. پدر و مادر من آدمهای بدی هستند، من را کسی دوست ندارد، من هیچ کاری را درست انجام نمی‌دهم ، تنها نمونه‌هایی از این داستان‌ها است. این داستان‌ها در دهه دوم و سوم زندگی ما موجب شکل‌گیری هویت خاصی در ما می‌شود که دیگر خودمان را با این هویت تعریف می‌کنیم. به تدریج هویت بخشی منجر به خودمداری در انسان می‌شود و این خود موجب آسیب‌هایی در انسان می‌شود که مهم‌ترینش دور شدن از خود است. این فرایند موضوع این اپیزود است. گوینده:‌ مرتضی ایمانی‌راد morteza@mavara.center
۵۵: قدم اول

۵۵: قدم اول

2021-12-0617:5522

بسیاری موقعیت‌ها را در زندگی می‌توانیم به یاد بیاوریم که برای شروع کاری مردد بوده ایم یا اقداماتی را عقب انداختیم. در این قسمت از پادکست ماورا به این می‌پردازیم که چرا «قدم اول» را بر نمی‌داریم و موقعیتی که با آن روبرو هستیم بعد از برداشتن «قدم اول» چگونه خواهد بود.   گوینده: خشایار پاک‌فر khashayar@mavara.center
ما وقتی با پذیرش وارد زندگی می شویم شیوه زندگی ما بسیار متفاوت می شود از زمانیکه با مقاومت وارد زندگی شویم. در هر یک از این دو حالت کل زندگی ما به شیوه‌ای متفاوت شکل می گیرد. وقتی ما با مقاومت وارد زندگی می شویم فرمان زندگی در اختیار ما نیست و مقاومت ما زندگی ما را هدایت می کند و برعکس وقتی با پذیرش وارد زندگی می شویم زندگی در اختیار ما است و انتخاب هم انتخاب ما است. این دوگانگی پذیرش و مقاومت موضوع این اپیزود است. گوینده : مرتضی ایمانی راد MORTEZA@MAVARA.CENTER
زندگی را عده ای با اشیا و آدمها اشتباه گرفته اند. زندگی به طور واقعی و اول شخص بر بستر معنا شکل می گیرد. به عبارت دیگر زندگی یک فرد وجود اشیا و دیگران نیست. زندگی یک فرد معنایی است که فرد از خودش، از دیگران و از اشیا و وسایل خود دارد. از همین جا این بحث مهم مطرح می شود که زندگی به سوی خود و به سوی تحول بودن چگونه است. یک فرد وقتی تحول را تجربه کرد چگونه می شود و این تغییرات در کجا داده می شود. به عبارت دیگر هدف این است که تحول را بتوانیم ملموس تر بفهمیم و در زندگی روزمره خود بتوانیم تحول یافتگی و تحول نیافتگی را بتوانیم از هم متمایز کنیم.   گوینده: مرتضی ایمانی راد morteza@mavara.center
اقداماتی که ما پیوسته انجام می‌دهیم برای «بد به نظر نرسیدن» یا مصلحت اندیشی متداولی که منجر به کم رنگ کردن وجهی از موضوعات و پررنگ کردن بخشی دیگر می‌شود یا آنچه ما تا کنون به آن دسترسی نداشته‌ایم ولی از یک ناروراستی آمده است قد ما را در مواجه با زندگی کوتاه کرده است. در این اپیزود باهم می‌بینیم که روراستی با ناروراستی‌هایمان چگونه ما را برای کشف فرصت‌ها گشوده می‌کند.   گوینده: خشایار پاکفر khashayar@mavara.center   برای مشاهده نظرات مخاطبان درباره پرسش "شما چه موضوعی را مخفی می‌کنید تا خوب به نظر برسید" به لینک زیر مراجعه کنید مشاهده هایلایت جواب‌ها
دو هفته پیش در گردهمایی ماهانه “تحول را زندگی کنیم” در باره تاب‌آوری resilience گفتگویی سه ساعته داشتیم. در ادامه این گفتگو، در این اپیزود دوباره به همین مساله می‌پردازیم و این بار با یکی از فعالان این حوزه در ایران به گفتگو نشسته‌ایم. در این گفتگو جنبه‌های مختلف نظری و تجربی تاب‌آوری با خانم آیت حسینی مورد بحث قرار گرفته است. تاب‌آوری به نوعی تمرین تحول در حوزه فردی و سازمانی است و طرح این موضوع در ماورا بیشتر برای تاکید به جنبه تحولی تاب آوری است. گویندگان : مرتضی ایمانی راد و آیت حسینی
۵۰: تجربه تحول

۵۰: تجربه تحول

2021-09-2744:4825

اینکه تحول چیست و تجربه تحول کدامست نیاز به توضیح دارد. عده‌ای تحول را شناخت بیشتر از خود می‌دانند و عده ای دیگر برای تجربه تحول کتابهای بیشتری می خوانند و عده ای دیگر در دوره های متعددی شرکت می کنند. تجربه تحول با هیچیک از این شیوه ها انجام نمی‌شود. تجربه تحول فقط در زمین بازی زندگی اتفاق می افتد. برای اینکه این موضوع باز شود، گفتگویی با بیژن عظیمی انجام شده است که چیستی و چگونگی تحول مورد گفتگو و کنکاش قرار گرفته است. بیژن از تجربیات خود می گوید و از این تجربیات پا فراتر گذاشته و چند تجربه در بازارهای مالی را باز می کنیم. گوینده : مرتضی ایمانی راد morteza@mavara.center
ما یک ترس از آسیب دیدن فیزیک ما است که در نهایت آن ترس از مرگ است. حیوانات هم این ترس را دارند و با این ترس از خودشان مراقبت می کنند. گفتگوی این اپیزود در باره این ترس نیست، در باره ترس اجتماعی است، یعنی ترسی که ناشی از دست رفتن هویت اجتماعی ما می شود. بخش قابل توجهی از دانستنی های ما، رفتارها و عادت های ما و همچنین بخش مهمی از مهارتهای ما ناشی از حضور این ترس است. این ترس به عبارتی زندگی ما را می سازد. ولی در کنارش محدودیت های جدی برای ما ایجاد می کند. این اپیزود در حالیکه به این مطلب می پردازد، راه حلهایی هم برای کاهش ترس اجتماعی ارایه می کند.   گوینده : مرتضی ایمانی راد morteza@mavara.center
  تحول حرکت از “به سوی دیگران بودن” به سمت “به سوی خود بودن” است. در اپیزود شماره ۴۷ به سوی دیگران رفتن مورد گفتگو قرار گرفت و در این شماره به سوی خود بودن را گفتگو می کنیم. وقتی ما به سوی خود می رویم و نوع بودن ما “به سوی خود بودن” می شود، ذهن به تدریج از حالت چند تکه‌گی و چند پاره شدن انسجام پیدا میکند و تضادهای درونی و گفتگوهای درونی به شدت کاهش پیدا می کند. در نتیجه وجود یا هستی فرد یکپارچه می شود که آزادی انتخاب، مصمم بودن، با دیگران بودن( به جای به سوی دیگران بودن) ، اثر بخش بودن تنها بخشی از نتایج آن است. در انتها و در مرحله استادی شخص ابراز طبیعی خود و مسئولیت پذیری را تجربه می کند.   گوینده: مرتضی ایمانی راد morteza@mavara.center
Comments (441)

hamid

عالی بود

May 25th
Reply

Payman Nabavi

لذت بردم از موضوع گفتگو ، راهکار ساده و مهمی ارایه کردی ممنونم خشایار عزیز

May 22nd
Reply

Zara Dragon

چقدر قشنگ و امیدوار کنندہ بود مخصوصا آخرش...مرسی

May 11th
Reply

Melika Rezaei

انگار برای من جمع‌بندی از تمام مسیر تحول بود، عااالی بود👌🏻✨

May 9th
Reply

tut min

ممنونم خشایار عزیز 🌷

May 9th
Reply

ziba sanaei

چه موضوع خوبی 👌🏼

May 9th
Reply

𝑨𝒔𝒂𝒍

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند..🚶🏻‍♀️

May 5th
Reply (4)

فهيمه نظرزاده زانيانيان

یکی از بهترین فایل هایی بود که گوش کردم

Apr 29th
Reply

Payman Nabavi

ممنون به خاطر موضوع بسیار مهم و ا جرای مسلط و قوی خشایار ، مهمه که هر کدوم از ما خشونت رو بشناسیم و از خودمون شروع کنیم و میزان خشونت رو کم کنیم ،

Apr 25th
Reply

Hamid

سلام مشکلی در پخش هست و دانلود نمیشه

Apr 15th
Reply (2)

fereshte esmaeili

من عاشق این پادکستم

Apr 15th
Reply (2)

Maryam Hajihasani

ممنون خیلی خوب بود فقط از نظر من سرعت صحبت کردن اگر کمتر و همراه با مکث می بود، برای من دلنشین تر و موثرتر بود سپاس گذارم

Apr 12th
Reply (1)

ر منتظر

عالی، ممنونم

Apr 11th
Reply

ahmadreza badiei

سلام بابت مجموعه پادکست های تامل برانگیزتون ازتون متشکرم یک سوال که برای من پیش اومده این هست که خب با توجه به این حجم به واقع عظیم و واقعی از عدم قطعیت چطور کشور های جهان اول مثل امریکا دست به لانچ کردن برنامه های بلند مدت مثلا ده ساله با هدف هرچی میزنن؟ ساز و کاری که باعث میشه یک برنامه در سطح عظیم کشوری بتونه در مقابل عدم قطعیت کنش مناسب نشون بده چیست؟ وقت بخیر و ممنونم

Apr 11th
Reply

tut min

ممنونم 🍀

Apr 11th
Reply

Mehdi Forooghifar

عالی مثل همیشه.

Apr 8th
Reply

amir vadoodi

سلام ماهیت کار تغییرنخواهد کرد ، بلکه از حالتی به حالت دیگر تغییر حالت خواهد داد . مثلا من امروز کاری رو انجام میدم که دوست ندارم ولی در آن زمان کاری رو انجام میدم که دوستش خواهم داشت. کار در واقع همانطور که میدانید یک عمل است مول تکان دادن دست . در واقع فعالیت جسمی و ذهنی ما است . خیلی خوشحالم که با شما همراهم .

Mar 29th
Reply

tut min

ممنونم برای این نظم و نگاه و نورتابی🌸

Mar 28th
Reply

Mehdi Forooghifar

عالی ،کامل و تاثیر گذار بود.نداشتن قطعیت👏👏

Mar 24th
Reply

Mohammadreza Taghavi

👍

Mar 24th
Reply
Download from Google Play
Download from App Store