Claim Ownership

Upphovsman:

Prenumererar: 0Spelat: 0
dela

Beskrivning

 Episodes
Reverse
Digitaliseringens betydelse inom bygg & anläggning, logistik och transport. Joakim Brändström berättar om en branch som nu står inför stora utmaningar när det tex gäller att rapportera miljödata. Branschen är mångsidig och omfattar många företag, från små till stora. Dock är digitaliseringen fortfarande i sina tidiga stadier inom branschen. Om avsnittet: Målgrupp: Bygg & anläggning, entreprenörer, byggföretag, arkitekter, ingenjörer, fastighetsutvecklare, leverantörer av byggmaterial, projektledare, fastighetsförvaltare, byggkonsulter, inredningsarkitekter Lär dig: byggbranschen, effektivisering, processer, manuell administration, små företag, standardisering av data, kunskapsglapp, resursbrist, klimatmål, hållbarhet, exempel, avfallshantering, Standardisering av data spelar en avgörande roll för effektiv digitalisering. Datastandardisering hjälper företag inom branschen att enhetligt namnge och hantera material, utrustning och annan projektrelaterad data. För små företag som vill implementera digitalisering finns det en väg framåt. Att ta kontakt med branschorganisationer och dra nytta av projekt och utbildningar som erbjuds av tex organisationer som Vinnova kan vara en hjälpande strategi för att komma igång. Utmaningarna med digitalisering för små företag inkluderar kunskapsbrist, svårigheter med kommunikation och begränsade resurser. Digitaliseringen spelar även en viktig roll för att uppnå klimatmålen. Genom att effektivisera och optimera processer kan branschen minska sin miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid. Joakim Brändström, Jonas Jaani (24:39) Videoversionen av avsnitt: https://youtu.be/7cnwFKFIULI Länkar / mer information: Kontakt: Joakim Brändström, VD JB Digitalisering ABJoakim introducerades tidigt i byggbranschen då han som barn fick följa med sin far i diverse entreprenadmaskiner och lastbilar. Nu har han själv varit yrkesverksam i 20 år inom logistik- och transport, varav de tio senaste i mer ledande roller där han ansvarat för olika processer kopplade till effektivisering, hållbarhet och digitalisering inom bygg-, anläggnings- och avfallsbranschen. Han har initierat och drivit flera stora projekt, bland annat för att ta fram klimateffektiva HCT-fordon för branschledande återvinningsföretag samt för att driva på den digitala utvecklingen genom ett teknikprojekt som resulterade i Sveriges första mobillösning för rapportering av digitala följesedlar enligt BEAst-standarden. Artikel om utvecklingen i branschen Ladda ner pdf- "Nya krav på digital rapportering, enligt BEAst" Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
Förändringsledning är en process för att stödja människor i förändring, och det är där ADKAR-metoden kommer in i bilden. Marcus Landin Larsson, i vårt senaste poddavsnitt om hur ADKAR-metoden kan öka chanserna för framgång vid förändringsledning, och hur viktigt det är att kommunicera, skapa dialog och fira framsteg. ADKAR-modellen — Awareness (medvetenhet), Desire (engagemang), knowledge (kunskap), Ability (förmåga) och Reinforcement (förstärkning). För att skapa en medvetenhet och önskan till förändring är det viktigt att använda olika verktyg som medarbetarundersökningar för att se om man har skapat den awareness och den medvetenhet som man förväntar sig. Alla måste vara med på tåget för att kunna gå vidare till nästa steg, desire. Detta steg är den mest komplexa byggstenen eftersom man måste hantera individer på en mer specifik nivå. Det är viktigt att fokusera på den positiva attityden och inte fastna på individer som spjärnar emot för mycket. Om avsnittet: Målgrupp: Ledningsgrupper, HR-specialister, projektledare, förändringsledare, företagsledare, konsulter inom förändringsledning Lär dig: ADKAR-metoden, förändringsledning, kunskapsutbyte, implementering, kommunikation, utbildning, positiv dialog Kunskapsutbyte och utbildning är nästa steg i ADKAR-metoden. Det handlar om att identifiera och hantera hinder för att kunna tillämpa kunskaperna och kompetenserna som man har lärt sig. Det är viktigt att ha en tydlig struktur och verktyg för implementeringen. Det handlar om att gå live och säkerställa att man inte faller tillbaka till gamla mönster. Det är viktigt att skapa en positiv dialog inom organisationen och att fira milstolparna. Detta är en viktig del av att förstärka förändringen och säkerställa att den implementeras på ett starkt och bra sätt. Förstärkning är det sista steget i ADKAR-metoden. Det handlar om att fortsätta att förstärka den positiva dialogen inom organisationen för att säkerställa att förändringen implementeras på ett starkt och bra sätt. För att skapa förutsättningar för öppen och ärlig dialog är det viktigt att kommunicera anledningen och nödvändigheten av förändring. Metoden kan användas tillsammans med en verktygslåda och forskningsbaserad uppdatering för att stödja förändringsledningen. Det är också viktigt att förstå skillnaderna och fokusområdena mellan förändringsledning och projektledning. Genom att fokusera på att stödja människor i förändring och skapa medvetenhet, önskan och kunskap som behövs för implementeringen av förändringen, kan man säkerställa en positiv dialog och en stark förändringskultur inom organisationen. Podden ger användbara tips för ledare och projektledare som vill bli bättre på att hantera förändringar och ge sina team rätt verktyg och stöd för att lyckas. Marcus Landin Larsson, Jonas Jaani (27:23) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/4gS8sIhfNGY Länkar / mer information: PROSCI.com Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
5G-nätverket är den senaste tekniken för mobil kommunikation och har potentialen att revolutionera vårt sätt att kommunicera och interagera med teknik. Den nya typen av kommunikation kan innebära mycket mer än tidigare generationer av mobilnätverk. Högre hastigheter och snabbare svarstider, vilket innebär att det kommer att vara möjligt att streama allt från högkvalitativ video till att styra autonoma fordon i realtid. Om avsnittet: Målgrupp: ledning, it, företag, offentlig sektor, säkerhetsansvariga Lär dig: 5G, edge commuting, IoT, mobil kommunikation, digitalisering Det diskuteras också hur 5G kommer att påverka olika branscher och sektorer. Till exempel kan det användas för att revolutionera sjukvården genom att möjliggöra fjärrkonsultationer och fjärrövervakning av patienter. Det kan öppna upp möjligheter för nya tekniker som augmented reality och virtual reality, vilket kan ha stora implikationer för spelindustrin och underhållning. Detta avsnitt av Effekten påvisar att 5G-nätverket har enorm potential att förändra vårt samhälle och vår interaktion med teknik. Malina Borg Sigg, Jonas Jaani (25:07) Videoversion av avsnittet https://youtu.be/4eWkaEtazB8 Länkar / mer information: Malina Borg Sigg – Telenors 5G expert. Ansvarig för att utveckla strategi, erbjudande och förändringsledning när nätet nu ska nyttjas av nästa generations IoT lösningar. Relevanta länkar Ny digital infrastruktur för självkörande fordon i Sverige Telenor levererar network slicing på 5G till KTH Här utvecklas framtidens tekniska lösningar – Telenor går in i forskningscenter SM-veckan produceras med hjälp av 5G-teknik Mobila privata nät Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
Tredjepartskakor (eng. Cookies) har länge varit en kontroversiell fråga inom digital marknadsföring. Dessa kakor används för att samla in data om användarnas beteenden och preferenser över olika webbplatser och används sedan för att rikta annonser mot dem. Men med ökande oro över användarnas integritet och dataskyddslagstiftning, har tredjepartskakor blivit alltmer kontroversiella. I avsnittet: Johan Lidén och Björn Bigander från Quantcast. I podden diskuteras utmaningarna med tredjepartskakor och dess påverkan på digital marknadsföring. En av de stora utmaningarna med att ta bort tredjepartskakor är att det skapar en utmaning för marknadsförare. Detta innebär att marknadsförare måste hitta andra sätt att nå sin målgrupp och rikta annonser mot dem. Men samtidigt finns det också en fördel för publicister, eftersom de fortfarande kan sätta en förstaparts kaka som sätts av publicisten själv. Det gör det möjligt för publicisterna att fortfarande kunna förstå sina konsumenter på sin egen domän. Men det man tappar är allting som sker utanför den här domänen, vilket gör resan betydligt svårare. Om avsnittet: Målgrupp: marknadsförare, publicister, användare Lär dig: tredjepartskakor, cookies, digital marknadsföring, dataskyddslagstiftning, förstaparts kaka, användarintegritet, kontroll över data En annan utmaning är att kunderna inte har en tillräckligt bra lösning för tredjepartskakor ännu. Eftersom marknadsledare som Google har ögonen på sig när det gäller dataskyddslagstiftning, vill de inte bryta mot några regler och allt de tar fram måste vara compliant till det regelverk som börjar komma nu. Det finns också diskussioner om olika tekniker och hur man kan vara compliant med de nya reglerna samtidigt som man inte förlorar förmågan att tracka konsumentbeteenden. Detta är en konkurrensfråga i grund och botten, och det måste göras lite mer tillsammans för att hitta en lösning som fungerar för alla. En av fördelarna med att ta bort tredjepartskakor är att det ger en ökad integritet för användarna och ger dem mer kontroll över sin data. Det är också en möjlighet för annonsörer och publicister att använda förstapartsdata för att identifiera vilken typ av kund eller läsare som kommer in på sajten. Problemet är att utan tredjepartskakor är det svårt att göra en slutledning att det är samma person som kommer in varje gång. Detta kräver flera olika datakällor för att kunna göra en slutsats om det är samma individ. Det är tydligt att tredjepartskakor är en kontroversiell fråga och det är viktigt att hitta en lösning som balanserar behoven av marknadsförare att nå sin målgrupp och samtidigt skydda användarnas integritet och data. Johan Liden, Björn Bigander, Jonas Jaani (23:55) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/wRUXQSWxHKs Länkar / mer information: Webinar: Post Third Party Cookie: Nya tekniska lösningar som kan ersätta tredjepartskakor - 20 april 2023 Om Quantcast: Quantcast är ett globalt annonsteknikföretag. Företaget har tagit fram och patenterat en ny och innovativ intelligent målgruppsplattform som hjälper varumärken, byråer och publicister att lära känna sin målgrupp, samt nå rätt personer, på rätt plats och vid rätt tillfälle. Med hjälp av Quantcasts lösningar ökar möjligheterna för kunder att effektivt nå sin publik online och hjälper dem att driva ett fritt och öppet internet för alla. Huvudkontoret ligger i San Francisco och företaget har funnits sedan 2006. Johan Lidén är Managing Director på den nordiska marknaden och Björn Bigander är Director Agencies & Partners Nordic på Quantcast. Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
Podden Effekten firar 200 avsnitt som upplysare i svenska samhället! Vi har frågat våra experter som deltagit i tidigare avsnitt. Vad har hänt och vad har inte hänt under de sju år vi varit aktiva - och framför allt vad händer framöver? VR/AR har fortfarande inte lyft och intranät och de traditionella social medierna flyger inte lika högt längre. AI däremot har blivit stort för allmänheten de senaste månaderna, genom Chat GPT. Hur kommer AI och automation att påverka oss i yrkesrollen? Vilken inställning har vi? Hur står sig Sverige i den här situationen? Är ledarna framåtlutade eller har vi en förlorad generation i toppen? Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, utvecklare, projektledare, projektmedlemmar, ledare, studenter Lär dig: Digitalisering, AI, artificiell intelligens, framtiden, spaning Säkerhet trendar med attacker från alla möjliga håll samtidigt som vi lämnar iväg information frivilligt när vi använder vissa molntjänster. Tyvärr trendar även vår psykiska hälsa på ett negativt sätt. Kan vi använda AI för att vända det - eller grundar sig problemet i AI och skärmar? Hur hittar vi vår roll i det nya samhället, hur finner vi mening, hur lär vi oss hela tiden? Kan Effekten fylla någon funktion? Detta avsnitt väcker fler frågor än det besvarar. Du som lyssnar, hör gärna av dig till oss i någon form! Till exempel via info(punkt)effekten.se Micke Norbäck, Jonas Jaani (28:29) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/C4WqzKdiZxw Tack! Tack till de som vi har intervjuat under åren. Ett speciellt tack till de som bidrog med material och tankar inför detta avsnitt: Johan HallbergGoran LindsjöTommy BrotteJohan RonnestamJonas HulteniusPatrik StenbergMagnus CarlingKlas LjungkvistFredrik HallbergMagnus UnemyrJakob AlgulinFredrik BauerGustav PalmJohan SunnanängsPer BayMichael WahlgrenMarianne EngmanAndreas StjärnhemJohan Johansson Länkar / mer information: https://www.effekten.se/allaavsnitt/ Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
Joakim Wahlqvist från Sogeti gästar oss och pratar om GPT-4, uppföljaren till GPT-3. I avsnittet diskuterar de möjligheterna som nu finns med text, bilder och mer exakta svar. Vad kommer detta innebära för organisationer och företag, och såsom hur tillverkande företag kan använda denna teknik och varför insamling av data är viktigt. Om avsnittet: Målgrupp: Företagsledare, IT-chefer, Tillverkningsföretag, Forskare, Studenter Lär dig: GPT-4, Artificiell intelligens, digitalisering, Maskininlärning, Datainsamling, Automatisering GPT-4 är en av de senaste teknologierna inom artificiell intelligens och maskininlärning. Det är en modell som kan generera text, bilder och mer exakta svar på frågor än tidigare modeller. Detta innebär att det nu finns möjligheter att skapa mer avancerade chatbots och andra AI-applikationer som kan hjälpa organisationer och företag att automatisera fler av sina processer. En av de stora fördelarna med GPT-4 är att den kan användas för att generera mer exakta svar på frågor än tidigare modeller. Detta innebär att det nu finns möjligheter att skapa mer avancerade chatbots och andra AI-applikationer som kan hjälpa organisationer och företag att automatisera fler av sina processer. Till exempel kan tillverkande företag använda GPT-4 för att generera mer exakta svar på frågor om produktionsprocesser och för att optimera sina produktionslinjer. En annan fördel med GPT-4 är att den kan användas för att generera mer avancerade texter och bilder än tidigare modeller. Detta innebär att det nu finns möjligheter att skapa mer avancerade chatbots och andra AI-applikationer som kan hjälpa organisationer och företag att automatisera fler av sina processer. Joakim Wahlqvist, Jonas Jaani (31:08) Videoversion av avsnitt: https://www.youtube.com/watch?v=KHRqM2JCBpA Länkar / mer information: Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
Digitalisering har varit en pågående process inom tillverkande industri i flera decennier. Per Bay, Product Lead på Comso Consult, pratar om hur digitaliseringen har förändrat industrin och hur företagen kan dra nytta av de nya teknologierna. Tidigare var det vanligt att företag arbetade med papper och penna ute på verkstadsgolvet, men nu kan man integrera olika produktionsmaskiner och automatisera arbetsprocesser. Genom att digitalisera hela produktionen kan man skapa en helhet där man kan få stöd och hjälp av olika system och verktyg. Det finns många nya digitala verktyg som kan hjälpa företagen att optimera produktionen och minska administrativa uppgifter. Om avsnittet: Målgrupp: Företagsledare, produktionschefer, teknikintresserade, digitaliseringsentusiaster, ingenjörer Lär dig: Digitalisering, tillverkningsindustri, automatisering, maskininlärning, affärssystem, logistik, effektmål Men även om tekniken har utvecklats finns det fortfarande företag som arbetar med gamla processer och rutiner. De har sin whiteboard ute på produktionen och en tuschpenna för att markera när produktionen är klar. Andra företag har däremot mer avancerade system med handdatorer på lager som rapporterar förbrukning och utflöden, samt spårbarhet och andra viktiga faktorer. Men det är viktigt att få med sig hela organisationen på den digitala förändringsresan för att undvika administrativt kaos. För att optimera produktionen och minska administrativa uppgifter är det viktigt att ha de rätta verktygen och systemen på plats. Men det är också viktigt att ha effektmål och att hela organisationen är med på resan. Ledningen måste också förstå hur teknologi och digitalisering kan hjälpa dem att driva företaget framåt. Lyssna för att förstå hur digitaliseringen har förändrat tillverkningsindustrin och hur företagen kan dra nytta av den. Genom att använda rätt verktyg och system kan man skapa en helhet och optimera produktionen, samtidigt som man minskar administrativt arbete och skapar en drägligare vardag för medarbetarna. Per Bay, Jonas Jaani (23:53) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/OX8-FWk6XP4 Länkar / mer information: Per Bay: Linkedin https://www.linkedin.com/in/perbay/   Email: Per.bay@cosmoconsult.com Dynamicsforum https://linktr.ee/dynamicsforumse COSMO CONSULT: Hemsida: https://se.cosmoconsult.com    COSMO Catalyst: https://se.cosmoconsult.com/tjanster/customersuccessmanagement/cosmocatalyst/ Youtube: https://www.youtube.com/COSMOCONSULTSweden Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
Design Sprint är verkligen het just nu och används allt oftare som startskott för digitaliseringar. Så vad är det egentligen? Jo, det är en metod som gör det möjligt att på kort tid ta fram lösningar på komplexa problem genom samarbete i en teambaserad miljö. I det här avsnittet går Micke igenom grunderna i enkel och förståelig form. Vilka personer bör delta? Vad ingår i processen? Verktyg som är bäst att använda? Och vad kan man förvänta sig av resultatet? Dessutom går Micke igenom hur man kan anpassa Design Sprint efter sin organisation och situation. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, utvecklare, projektledare, projektmedlemmar, produktägare, studenter Lär dig: Google Design Sprint, designsprint, innovation, design thinking, workshop, UX Men vad händer egentligen efter själva sprinten? Hur ser man till att idéerna och lösningarna som man har kommit fram till faktiskt implementeras? Micke ger också värdefulla tips om vad man som facilitator kan göra för att säkerställa att processen går smidigt och att man får fram det bästa resultatet. Så om du vill veta mer om hur man kan dra nytta av Design Sprint för att få fart på digitaliseringen i din organisation, missa inte det här avsnittet! Micke delar med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer som kan hjälpa dig att få ut det mesta av Design Sprint-metoden. Micke Norbäck, Jonas Jaani (22:59) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/DdnomDnmYEE Länkar / mer information: Lyssna gärna på vårt förra avsnitt i ämnet, avsnitt 115: https://www.effekten.se/design-sprint/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
AI kan användas för att effektivisera säkerhetsarbete genom att identifiera misstänkta beteenden och förutsäga vad som kan hända nästa steg. Torbjörn Andersson, CISO på Medius, om att detta kan göra det möjligt för säkerhetsföretag att agera snabbare och mer proaktivt för att skydda sina kunder. Om avsnittet: Målgrupp: säkerhetsansvariga, ledare, projektledare Lär dig: säkerhetsarbete, verksamhetsutveckling, AI, Zero trust Tidigare har man använt sig av maskininlärning för att analysera data och hitta misstänkta beteenden. Men med den nya AI-tekniken kan systemet självt dra slutsatser och eventuellt agera själv på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Detta öppnar upp möjligheter för att gå längre än att bara identifiera misstänkta beteenden, men också att förutsäga och förebygga angrepp. En av de stora utmaningarna för säkerhetsföretagen är att utnyttja den nya tekniken på ett effektivt sätt, för att få nästa steg i säkerhetsarbetet. AI och säkerhet två områden som påverkar varandra och som både har potentialen och utmaningarna att utvecklas och förbättras. Det är spännande att se hur vi kommer att utnyttja AI-tekniken för att göra säkerhetsarbetet ännu mer effektivt och proaktivt. Torbjörn Andersson, Jonas Jaani (21:15) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/AujWLVpO-8U Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
Marcus Landin Larsson, mentor och Business area manager på Retune AB, om omvänt mentorskap, om att äldre lär sig av yngre. Digitaliseringen är en viktig del av detta, det handlar om att utbilda, förändra och förbättra med olika verktyg och metoder. I det traditionella mentorskapet lär det en äldre person som tar sig an en mer junior person. Omvänt mentorskap så är det tvärtom. Den yngre generationen som stöttar och fungerar som ett bollplank gentemot en äldre person. Detta fungerar oftast i symbios där man stöttar och drar lärdom från den yngre generationen. Ibland kan man tänka att omvänt mentorskap bara handlar om digital kompetens. Det är också om att stötta och lära med hjälp av olika plattformar, applikationer och det fysiska med det digitala i möten. Det är en viktig del av att öka digital mognad och hjälpa äldre att hänga med i utvecklingen. Om avsnittet: Målgrupp: seniorer, yngre generationen, mentorer, chefer, affärsmän/kvinnor, digitaliseringsexperter Lär dig: omvänt mentorskap, digitalisering, utbilda, förändra, förbättra, verktyg, metoder, traditionellt mentorskap, digital kompetens, plattformar I mentorskapet är sig den yngre generationen mycket av att stötta och vara ett bollplank för äldre. Det är ett givande och tagande från båda sidor och att det är viktigt att ha en öppen dialog. Dessutom har den yngre generationen andra ämnen som viktiga för dem. Ett exempel är hållbarhet och där finns det det nya saker att lära sig och få nya perspektiv. För att komma igång med omvänt mentorskap rekommenderar Marcus att börja enkelt, identifiera utmaningar och börja dialogen där. Ge det tid och låt det utvecklas till en öppen och ärlig dialog. Marcus Landin Larsson, Jonas Jaani (26:32) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/K_a-45ppRzM Länkar / mer information Marcus - mentorskap: https://mentorerna.se/mentor/marcus-landin Ta hjälp av professionella mentorer: https://mentorerna.se/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
Året 2022 var ett år som förändrade världen på många sätt. I dessa mest avlyssnade avsnitten får du en inblick i hur vi har påverkats av artificiell intelligens (AI) och hur innovation har spelat en viktig roll. Avslutningsvis berättar vi om en intressant historia om en riktig cyberattack. Missa inte detta avsnitt med nästan 100 minuter av spännande information om digitalisering och teknikutveckling. Avsnitten finns även som podd 188, 186 och 183. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it, ledare, projektledare, management, data science, säkerhetsansvariga Lär dig: digitalisering, AI, innovation, verksamhetsutveckling, cybersäkerhet Magnus Carling tycker att vi accelererar i digitaliseringen men inte reflekterat över om vi behöver sakta ner. När vi utsätts för chatbots som blir rasistiska och förfalskningar som används för propaganda är detta bara början. Många vet inte hur detta kommer att påverka oss. Andreas Sjöström pratar om att innovationsförmågan blir viktigare nu när vi kan göra allt med teknik. Innovation ger svar på svåra frågor som du ställs inför som individ, samhälle eller i den globala utvecklingen. Har du någonsin hamnat mitt i en cyberattack? Vet du hur det känns att hantera den inifrån? Vi intervjuar Jonas Hansson om en riktig händelse och tar reda på vad han har lärt sig. Magnus Carling, Andreas Sjöström, Jonas Hansson, Micke Norbäck, Jonas Jaani (1:38:03) Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vilket ämne vill du att vi tar upp i podden och/eller vill du att vi intervjuvar en person som du tycker har intressanta saker att säga om den pågående digitaliseringen? Maila oss på info(a)effekten.se
Vi börjar med att logga in och fråga ChatGPT vad ChatGPT är. Svaret tickar fram på skärmen:“ChatGPT är en förkortning av "chat-based generative pretrained transformer". Det är en typ av maskininlärningsmodell som används för att generera svar på frågor och föra samtal. Modellen är tränad på en stor mängd textdata för att förstå språket och kan sedan användas för att ge realistiska svar på frågor som ställs till den. Chat GPT används ofta i olika typer av chattbotar och andra språkanalysverktyg.” Om avsnittet: Målgrupp: allmänheten, tjänstemän, utvecklare, studenter, ledare, beslutsfattare Lär dig: Instruct GPT, OpenAI, ChatGPT, chatbot, AI, tekniksprång ChatGPT är en tillämpning av AI, som har blivit populär nu. En utveckling av textgeneratorer från OpenAI, vid första anblicken en vanlig chatbot: ställ en fråga och få ett svar. Skillnaden nu är att svaren är mindblowing bra formulerade! Anledningen är att man har använt nya sätt att träna neurala nätverk; testat sig fram med algoritmer, tills det blir riktigt bra. Denna gång i form av en dialog, alltså mänsklig kommunikation - där människor rejtat svaren. Tidigare versioner som Instruct GPT fick kritik eftersom den saknade bl a moraliska ramar och vara rasistisk. Mind-blowing Den ifrågasatte aldrig frågan, men det gör Chat GPT. AI:n försöker att bevisa den tes du ställer framför den. Är frågan rimligt ställd? AI:n kommer ihåg vad du sagt tidigare, så du kan ställa preciserande följdfrågor.Vill du ha svaret så som en specifik författare (Hemingway, Shakespeare) skulle ha formulerat det? Skriv det! Naturligtvis är den engelska versionen klockren, men även den svenska är bra. Redan nu kan den skriva artiklar, skoluppsatser eller skapa kod (med tillägget att “du behöver de här verktygen för att kunna exekvera koden”!). I förlängningen kan den skriva en bok med den twist du önskar! Röster har höjts att AI:n kan användas för att fuska med examensarbeten och rapporter. I framtiden kan vi inte skilja på en forskares arbete och en students. Men är det fel? Förr var det fusk att använda datorer, sen internet, nu AI. Ett problem i teknikskiftet, men över tid ett naturligt verktyg. Välj att anamma demokratiseringen av ny teknik; tillgängligheten av AI-skriven text kommer att skapa en våg av innovationer. Ett tekniksprång!Vem behöver vara orolig för sitt jobb? Människor som skriver, men inte bidrar med egen kreativitet. Eller så blir de språkliga programmerare och bygger upp AI:n! Hur ska jag tänka runt AI i dagligt arbete? Henrik och Joakim ger oss två svar: Mindsetet är att automatisera allt vi gör på jobbet. Vi frigör tid för att slippa formalia, administration. Istället kan vi människor designa, kolla kvalitet och moral. Testa själv, utforska OpenAI. De har mängder av intressanta verktyg. Henrik Rendahl, Joakim Wahlqvist, Jonas Jaani (23:24) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/SsKUiIWnUpQ https://youtu.be/SsKUiIWnUpQ Länkar / mer information: ChatGPT OpenAI Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Effekten på Spotify
Att programmera, systemutveckla eller bara koda! Christian Forsberg är CTO på Sogeti och har kodat i 45 år. Om hur man lyckas med systemutveckling. Lyssna till hans erfarenheter och exempel. Ja, vi pratar Javascript, Node, Typescript, Svelte, C#, Java, Rust och Python men det är inte det viktigaste som kommer fram i de konkreta exempel. Christian pratar om val av ramverk, arkitektur och tjänster. Goda exempel och erfarenhet som konsult och systemutvecklare för kunder inom flera olika branscher. Om avsnittet: Målgrupp: agila team, ledning, it-folk, scrum master, projektledare, management, systemutvecklare, programmerare, konsult Lär dig: autonoma team, arbetssätt, systemutveckling, tankesätt, kodspråk. Tips till dig som är bra på frontend, backend och fullstack. Hur du "surfar på din våg" och varför det är viktigt så att du känna att du hela tiden är hungrig på att lära dig nytt. Den mänskliga kommunikationen och hur ledarskap i team kan leda till att man övertygar snabbt tillsammans med värde. Krossfunktionella team löser oftast bra saker i iterationer med ett agilt tänk. Vidare pratar vi om cloudverktyg. Där tjänster är viktigt nu och framtiden men det kommer bli mindre viktigt vilket moln du använder. I Sverige använder vi mycket Microsofts moln (Azure) och produkter Christians lista på för framgångsrika utvecklingsprojekt och hur man lyckas med systemutveckling: Arkitektur. Skissa på hur det ska byggas. Planera inte för mycket. Agilt tänk även i planering Bygg snabbt. Visa resultat och iterera tillsammans med kund/produktägare Christian Forsberg, Jonas Jaani (22:08) Videoversion av avnittet https://youtu.be/gI-o0r84HYY Länkar / mer information: Project Aristotle  - vad är viktigt för ett team? Att jobba med autonoma team - video Beautiful Delivery Beautiful Delivery - video Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm
Att vara IT-konsult. Micael Holmström, CEO på 13|37, berättar om vilka krav och förväntningar som finns på IT-konsulter som vara rådgivande och hjälpa verksamheter med digitaliseringen. I det här avsnittet delar Micael med sig av sina bästa tips om hur man jobbar som IT-konsult. Du lär dig hur du blir en framgångsrik IT-konsult och expert inom området. Om avsnittet: Målgrupp: beställare, ledning, konsult, teamchef, ledare, projektledare, management Lär dig: it-konsulter, empati, digitalisering, arbetssätt, verksamhetsutveckling Konsult ska vara en person så ska accelerera digitaliseringen och samtidigt ha en “kavla-upp-armarna-mentalitet”. IT-konsulten ska vara rådgivare men det finns så mycket mer exempel som kännetecknar en bra konsult. Man finns till för kunden där det är viktigt att förstå de bakomliggande önskemålen på vad som ska göras. Kommunicera om vad du kan och vad du inte kan. En första fråga till kund kan därför vara “varför är jag här”. Det kan finnas något i svaret som ger dig insikter som finns mellan raderna och något som inte kunden har uttryckt om uppdraget. Det kanske till och med enbart är en energi boost kunden förväntar sig. Mjukna värden Mjuka värden har blivit viktigt. Nidbilden av konsulten försvinner då de mjuka värdena som empati är viktiga. Tekniken är inte allt. De som beställer it-konsulter bör hitta sätt att inte bara avgöra färdigheterna genom att läsa ett CV. Dokumentera förväntningar så långt som möjligt och följ upp dessa några veckor efter uppdragets start. Hur jobbar IT-bolag med reskilling/upskilling. Att vara konsult är inte för alla. Goda vanar att lära sig nya färdigheter bör finnas. Man måste vara sugen på att lära sig nytt. Marknadens förväntningar och teknikutvecklingen går fort. Där är ett konstant lärande viktigt. “The pace of change has never been this fast, yet it will never be this slow again.” Justin Trudeau När alla verksamheten börjar blir techbolag ställer detta nya krav på IT-konsulternas rådgivande. Low-tech bolag kan idag skapa stora fördelar när nu tekniker som molntjänster gör att de kan hoppa över flera steg i digitaliseringen och ignorera legancy. Micael avslutar med att sammanfatta vad man behöver tänka på som IT-konsulten: Mjuka värden som empati är viktigt Följ med och se till att kompetensutvecklas Tänk på att alla personer inte passar som konsult. IT-konsult är inte till för alla. Micael Holmström, Jonas Jaani (22:30) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/Kpo7Pnq8STM Länkar / mer information: LinkedIn - Micael Holmström CEO, Chief Executive Officer • 13|37 Boktips:Atomic HabitsEMPOWERED – Ordinary People, Extraordinary Products Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm
I detta avsnitt pratar vi själva. Mickes passion är som ni vet användaren, så vi diskuterar användarcentrering, organisationers UX-mognad och vad man kan göra för att lyckas med användbarhet.Användarcentrerad kultur betyder att alla i organisationen inser och anser att organisationens existens beror på kunden och användaren och därmed lägger all energi på deras upplevelse. Om avsnittet: Målgrupp: nyfikna, allmänheten, beslutsfattare, tjänstemän, produktägare, UX:are, utvecklare, ledare, beslutsfattare Lär dig: user-centric culture, användarcentrerad kultur, verksamhetsutveckling, tx Här räcker det inte att prata user story eller user scenario och att “vi ska vara kundcentrerade” genom att skicka ut teamen en gång om året, för att sedan släppa in UX-designern på slutet och låta hen göra gränssnittdesign - dvs agera UI-designer. Micke tipsar: Skilj på kund och användare! Många organisationer, framför allt inom business to business, tycker sig vara användarcentrerade, men är i bästa fall kundorienterade. De låter säljare prata med kunder, men når inte användaren. En användarcentrerad organisation har inte en UX designer som gör allt användarrelaterat, utan låter hen missionera inom organisationen för att alla ska känna ansvar för användaren. Vi pratar också TX och ekvationen TX = UX + CX + EX. Alltså Total experience = user experience + customer experience + employee experience. För att nå bäst resultat kan man inte bara involvera användare och kunder, utan måste engagera hela den egna organisationen. Tänk om user experience designern lyckas få alla nyfikna på användaren, på den som är på andra sidan skärmen. Vad vill hen ha, vad behöver hen? Hur ser hela hens resa ut? Vi diskuterar alltså kultur i organisationer, förändringsledning. Varför funkar det inte idag? Svaret är enkelt. Ledningen är med och teamen är med - det är mellanchefer, produktägare, som inte vågar släppa in användarexperterna. De känner sig hotade, de är ju anställda för att kunna kunden och göra det bästa för kunden. Varför ska en UX:are in och störa mitt arbete? Jo för att produktägaren äger kundvärdet medan UX:aren äger användarvärdet - och jobbar de tillsammans blir resultatet så mycket bättre! Micke Norbäck, Jonas Jaani (27:43) Videoversion av avsnitt: https://youtu.be/YxDDMaTijTo Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Acast Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm
John Frankolin beskriver Microsoft 365 som en fantastisk samarbetsplattform med en uppsjö av verktyg där man kan automatisera sina processer, jobba och dela sina dokument - men också en rörlig, komplex miljö med massor av nya funktioner, inställningar och val som man måste göra. Om avsnittet: Målgrupp: nyfikna, allmänheten, beslutsfattare, tjänstemän, kontorsfolk, ledare, beslutsfattare Lär dig: Microsoft 365, Viva, Teams, intranät, digitalisering, verksamhetsutveckling Microsoft 365 har utvecklats ur Microsofts Word, Excel, Powerpoint osv som blev Officepaket och sedan Sharepoint, Teams, Planner och Outlook i molnet. De senaste åren är det Teams som har blivit användarnas favoritplattform och Microsoft trycker nu in allt som går i Teams. Intranätet som uppslagsverk och statiska sidor kan finnas kvar, men nu är de olika komponenterna allt oftare lagda i specialiserade moduler i Teams. Sharepoint-intranätet finns alltså kvar, men mer i bakgrunden. Det som användarna möter istället för intranätet heter Viva: Som en onboardingkurs i Viva Learning. Eller Viva Topics, där ämnen samlas ihop och presenteras på expertnivå med hjälp av en AI-motor, som ett sätt att hantera stora datamängder. Avslutande pratar John om verksamhetsutvecklingens betydelse för organisationen i verktygens värld. Optimalt exponeras och anpassas verktygen efter användarna och förvaltningsorganisationen prioriterar när de senaste funktionerna ska tas i användning. Hur lyckas jag med Microsoft 365? Inse att paletten är stor - vi har inte behov av allt, utan utgå från organisationens behov och användare Skapa en förvaltningsorganisation - vi hinner inte göra allt själva Prioritera, ta del för del och se till att hitta ambassadörer som är med och drar tåget i organisationen John Frankolin, Jonas Jaani (22:55) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/dyzd1RfkF1w Länkar / mer information: Översikt över Microsoft 365 för företag Teams - blogg för utvecklare SharePoint - blogg för utvecklare Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Apple Podcasts Google Podcasts Acast Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm
"Det är en helt flock av vargar som kommer emot oss". Den liknelsen gör Magnus Carling i detta avsnitt som handlar om artificiell intelligens och vår framtid tillsammans med den. Magnus jobbar som CISO på Stena AB. Allt handlar om säkerhet och vara med på att kontrollera nästa steg. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, ledare, projektledare, management Lär dig: AI, digitalisering, cybersäkerhet, verksamhetsutveckling, machine learning Vi gasar på i digitaliseringen och vi har inte reflekterat på att kanske måste bromsa. När vi exponeras av chatbotar som blir rasister och deep fake som används i propaganda så är detta bara början. Många vet inte hur detta kommer att påverka det vi gör dagligen. Cybersäkerhet "one to one" bör kanske införas i skolan och vi behöver snart en "god AI" för att rädda oss från en "ond AI". Vi har idag robotar som forskar på att utrota covid. Kommer denna forskning att slå fel och forska fram ett nytt virus som är värre? Offensiva cyberkrigare finns redan och autonoma vapen finns. Hur reglerar vi etik och kanske vi behöver bromsa utveckling. Magnus ställer sig frågan om vi ska ha en AI som kan bestämma vem som ska anställas och avskedas. Vi bör skapa en medvetenhet och prata om dessa hot och möjligheter. Säkerhet bör komma högre upp på alla verksamheters agenda. Organisationer ska börja dela kunskap och information mellan varandra. EU AI Act är ett av de första förordningarna som kan reglera AI. Lär dig att kontrollera risken och skena inte iväg för snabbt med AI tillämpningar. Detta är en styrelsefråga inom våra organisationer, det kräver utbildning och det är en kultur som vi måste skapa för att kontrollera framtiden. Magnus Carling, Jonas Jaani (24:58) Videoversion av avsnittet https://youtu.be/7Oakpr_JugQ Länkar / mer information: AI Act - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206 Magnus böcker. Bland annat nya boken "Svart Storm" - https://www.magnuscarling.com/bocker/ Sahlgrenskas AI-arbete - https://www.sahlgrenska.se/forskning-utbildning-innovation/innovation/kompetenscentrum-ai/ Chattroboten Tay blev rasist - https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/24/tay-microsofts-ai-chatbot-gets-a-crash-course-in-racism-from-twitter Kurzweil om singulariteten - https://futurism.com/kurzweil-claims-that-the-singularity-will-happen-by-2045 (Kurzweil är erkänd forskare och futurist som ägnat mycket forskning åt AI) Stephen Hawking och fyra andra om riskerna med AI - https://time.com/3614349/artificial-intelligence-singularity-stephen-hawking-elon-musk/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm
Digitalt utanförskap är att inte kunna delta i samhället som andra. Att förlora sin självständighet. Att inte längre kunna boka läkartid, uträtta bankärenden, beställa en kopp kaffe på caféet. Att inte hantera QR-koder eller Swish för att få betala på en restaurang. Att inte kunna följa med i nyheterna. Vad är 5G, youtuber, phising? Känner du igen dig; hamnar du utanför en vanlig diskussion vid fikabordet? Om avsnittet: Målgrupp: nyfikna, allmänheten, beslutsfattare, ungdomar, medelålders, seniorer Lär dig: WCAG, internetvanor, digitalt utanförskap, exkludering, förändringsledning, användbarhet Den samhällsgrupp som oftast hamnar i digitalt utanförskap är förstås de äldre. Men det handlar inte bara om pensionärer, utan gruppen är större än så, från runt 55-60 år. Funktionsnedsättningar kan också påverka: darriga händer, dålig syn - inget passar särskilt bra för den som tvingas använda mobiltelefon. Teknikstressen dyker upp redan i arbetslivet, när verktygen ständigt utvecklas och byts ut. Kan du snabbt förklara skillnaden på mobilt bredband och fast bredband? Vad innebär molntjänst? Vad betyder det egentligen att en fil ligger i molnet? Ofta lär vi de äldre hur de ska klicka för att betala en räkning, men så fort någonting strular och lösningen är att byta webbläsare står den gamle handfallen. Marianne Engman släpper nu en bok i ämnet, “Din biljett till internet”, ett lättläst stöd för seniorer och oss andra som medvetet ställer oss utanför genom att säga “Jag är inte teknisk, hjälp mig!” eller “Det där får ungdomarna hålla på med!”. Svenska myndigheter är tyvärr inte så bra som man skulle önska. “Logga in med lösenord eller SSO.” är inte särskilt användbart. “Alla ska vaccinera sig!” kan inte användas i tillsammans med rekommendationen att “Boka med denna app!”. Vi skapar en typ av samhälle där vi bestämmer vilka som får vara med och vilka som hamnar utanför. Här kan du som lyssnare påverka både dig själv och andra, utifrån familjesituation, kunskaper och roll i yrkesliv och samhälle! Börja med att läsa Internetstiftelsens årliga rapport “Svenskarna och Internet” och låt dina äldre bekanta läsa "Din biljett till internet: Kom i gång och förstå den moderna tekniken"! Marianne Engman, Jonas Jaani (25:06) Länkar / mer information: Internetstiftelsens rapporter:Svenskarna och Internet 2021Digitalt utanförskap 2020 Boken "Din biljett till internet: Kom i gång och förstå den moderna tekniken"köp den här: Bokus, Adlibris eller Bokon Marianne Engman på LinkedIn Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/om7doOI957Y Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm
De stora idéer som vi ser framför oss nu - och som vi ofta avfärdar - kommer att vara realitet och framgång om femton år, när tajmingen är rätt. Utnyttja det för att ligga steget före! Om avsnittet: Målgrupp: nyfikna, ledare, ledningsgrupp, beslutsfattare, ungdomar, studenter. Lär dig: innovation, web3, data-driven, maskininlärning, organisationskultur, innovativa företag Innovation står för svaren på de svåra frågorna kring oss som individer, vårt samhälle och den globala utvecklingen, det menar Andreas Sjöström, som arbetar med innovation för Capgemini i Silicon Valley. Störst intresse, mest talang och mest kapital fokuseras nu kring AI och machine learning, Web3 (t ex blockchain, cryptovalutor, att bygga förtroende mellan organisationer och individer men även Metaverse och VR) och klimatteknolog (t ex vertical farming, alternativa proteiner, nya bränslekällor och transportmedel). Mycket handlar om att driva förändring med hjälp av data (t ex att skapa klimatmodeller med hjälp av öppna satellitdata och AI). Här handlar det också om att fråga vem som äger min data, hur går transaktionerna till? Vi måste uppmuntra varandra att alltid vara nyfikna och ställa frågor, konstruktiva, optimistiska och hoppfulla frågor. Det i sin tur skapar naturliga nätverk och idéer delas. Använd din erfarenhet, men omfamna det nya! Var rörlig, testa och håll tempo. Hör Andreas berätta om hur det är att leva i hjärtat av innovation, i Silicon Valley, med grannar som förändrar världen! Hör honom också lyfta Sverige: svensk utbildning är i världsklass, vi har högt internetanvändande, rik ingenjörskunskap och framgångsrika IT-företag. Vi är bra på innovation. Säg det, var en del av det! Hur gör man då? Andreas delar upp råden i två grupper: Som individ: Ställ frågor för att lösa problem. Bli kär i problemet, inte i din lösning Omfamna din nyfikenhet, var prestiglös i ditt lärande, det är din resa Som organisation: Var ekosystemsdriven och samarbeta digitalt med andra organisationer Var besatt av kunden, lev med kunden Skaffa kunskapen kring det digitala, tänk digitalt först Investera i innovation och uppmuntra misstag Andreas Sjöström, Jonas Jaani (27:55) Länkar / mer information: Andreas på LinkedIn Videoversion av avsnitt: https://youtu.be/wkzXPgoH6_A Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm
Att vara datadriven, vad är det? “Ovanligt!” svarar Alexander Arvidsson och fortsätter “Det är sällan man verkligen fattar beslut på vettiga data och inte bara magkänsla”. Det viktigaste innan man tittar på tekniska lösningar är att förstå problemställningen: Vad ska lösas och i vilken domän verkar du? Alltså att förstå tekniken OCH verksamheten. Sen börja använda verktygen (t ex Power BI, Qlik) och arbeta med datan. Rensa bort skräp, så att datan blir hanterbar. Datan i sig har inget värde, utan det är när den kan hjälpa verksamheten som värdet skapas. Om avsnittet: Målgrupp: nyfikna, ledare, teamledare, ledningsgrupp, beslutsfattare Lär dig: power bi, qlik, data-driven, maskininlärning, beslutsfattande Ett exempel är att i fastighetsbranschen leta reda på kostnader. Var läcker vi pengar? Mät energiförbrukningen i tvättstugorna, räkna på hur snabbt man får sin ROI och byt ut till energisnåla maskiner. Det är en enkel form av data-drivet beslut. Datan visar ATT det dras ström, men sen krävs en analys - det går kanske inte att bara täppa läckan och ta bort torkskåpet, då skulle de boende protestera. Analysen har ofta stöd i form av visualiseringar, diagram och summeringar. Sen tar man det vidare i form av scenarios och prototyper för att kunna fatta rätt beslut utan att ha tvingats ta kostnaden för hela förändringen. Följ våra länkar, prata med Alexander eller andra experter, kolla videoklipp och våga ta steget att fatta data-drivna beslut! Använder du kanske SalesForce? Det är idag snabbt och enkelt att hämta data från SalesForce till Power BI och sedan rita grafer, se trender, analysera och fatta beslut. Prova själv! Alexander Arvidsson, Jonas Jaani (26:32) Videoversion av avsnittet https://youtu.be/1fFji0bM3ag Länkar / mer information: Knee-deep in tech - podcast Arcticdba.se - blogg Alexander på Twitter Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts Google Podcasts Acast Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm
Kommentarer 
Ladda ner från Google Play
Ladda ner från App Store