UtforskaEffekten ⎮digitalisering - kunskap
Effekten ⎮digitalisering - kunskap

Effekten ⎮digitalisering - kunskap

Upphovsman: Effekten.se

Prenumererar: 172Spelat: 1,973
dela

Beskrivning

Digitaliseringens podcast. För dig som är konsult, beställare eller intresserad av digitalisering (20 min/avsnitt) Jonas Jaani guidar dig tillsammans med Micke Norbäck. Intervjuer med konsulter och experter.
142 Episodes
Reverse
Vi tar de bästa från tidigare avsnitt där vi har pratat om digitaliseringen. Det blir ett intressant avsnitt som tar dig på en resa från vad det handlar om, hur du skapar förändring i vardagen och hur du lyckas med framtiden Vi pratar med experter som kan sitt område och ämne. De bjuder på erfarenheter och skapar förutsättningar för oss att lyckas. OM AVSNITTET Målgrupp: alla, förändringsledare, ledare, it-folk, digitalister, myndigheter, näringsliv, lärare, studenter Lär dig: digital transformation, effektstyrning, agilitet, AI, artificiell intelligens, innovation I avsnittet pratar vi digital transformation och begreppen runt digitalisering. Hur lyckas du och vad kan du göra i din organisation. Vidare pratar vi om genomförande och vilka metoder och verktyg som du kan använda i vardagen för att skapa den digitala förändringen. Avslutningsvis mer om framtiden. Innehåller den bara AI och finns det någon plats för oss människor? Hålltider i avsnittet:  04:06 Är vi digital transformerade? Conny Björnehall. https://www.effekten.se/ar-vi-digitalt-transformerade/08:48 Lyckas med digitaliseringsprojekt. Mats Löfström.https://www.effekten.se/it-digitalisering/ 12:35 Hur skapar vi hållbar digitalisering? Anders Källström.https://www.effekten.se/hallbar-digitalisering/ 17.28 Skapa framgång i syfte, mål och genomförande med Effektstyrning. Micke Norbäck. https://www.effekten.se/effektstyrning/ 28.48 Agilitet. Marina Wallgren.https://www.effekten.se/agilitet/42:08 AI first? Johan Hallberg.https://www.effekten.se/ai-forandrar/ 47.13 Lyckas med AI 1-2-3. Göran Lindsjö.https://www.effekten.se/ai-takten/ 50:42 Digitaliseringens framtid. Andreas Ekström.https://www.effekten.se/natjattarna-natneutralitet-digitalisering/ Jonas Jaani Länkar / mer info: Boken "Att leda Digital transformation": https://www.bokus.com/bok/9789175578293/att-leda-digital-transformation/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten på Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm
En klassisk gruppdiskussion med Essy Dahlin, Jan Bidner, Micke Norbäck och Jonas Jaani: Hur har vårt arbete påverkats av pandemin - är vi digitaliserade nu? Vi har vant oss vid att arbeta hemifrån via digitala kanaler. Digitala workshops, digitala möten, digital utbildning - det mesta har fungerat oväntat bra, men det har krävt mer förberedelser, mer detaljplanering - och saknas kryptering, VPN, informationsklassning och liknande så står arbetet helt stilla. OM AVSNITTET Målgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, företag, myndigheter, näringsliv, lärare, studenter Lär dig: digitala möten, postcorona, postpandemin, efter covid-19, framtidens företag Hur hanterar arbetsgivaren hemifrånarbetet? Nu går det inte längre att mäta effektiviteten i närvaro, utan man tvingas mäta den i process och resultat. Regelbundna avstämningar hjälper alla att känna delaktighet och kontroll, oavsett om man är chef eller medarbetare. Kontoret i sig har fått minskad funktion - är det bara den sociala funktionen så är framtidens kontor en vuxen lekplats, sen går man hem och jobbar!  Vad blir bestående efter pandemin? Minskat jobbresande, inga onödiga konferenser och möten på plats. Däremot är minnet kort och längtan efter upplevelser stor, så efter isolering och hemmarenovering kommer nöjesresandet att komma igång. I krisen blir vi mer ödmjuka till livet och arbetslivet, samtidigt som det tvingar oss att innovera, gör oss “digital first”. Hittar nya sätt att samarbeta, nya allianser, nya sätt att bli lönsamma. Ökad medvetenhet om virusspridning. Enklare att arbeta hemifrån så fort infektionen är på gång. Du bör vara hemma!En del är effektivare på andra platser än kontoret. Arbetsgivaren måste bli flexiblare för att attrahera rätt kompetenser på en större marknad.Ledarskapet utvecklas snabbare. En traditionell administrativ chef får stå tillbaka för den empatiska ledaren i krisen, som förebild och den som stöttar medarbetarna genom krisen.En närmare kontakt med släktingar, med far- och morföräldrar på zoom och teams på högtider och i vardagen.Vi ser fördelarna med landsbygd jämfört med folktäta städer och introverta klarar situationen bättre än extroverta. Slutligen, den enskilt viktigaste faktorn är digitala möten. Jan ger oss de bästa erfarenheterna kring hur du gör. Lyssna för listan!  Essy Dahlin, Jan Bidner, Micke Norbäck, Jonas Jaani https://youtu.be/bdPas50k7jY Videoavsnitt:https://youtu.be/bdPas50k7jY Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten på Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm
Vad ska vi lära läraren att lära ut? Vilken kunskap håller i 10-15 år? Livslångt lärande inte nån pedagogfloska, det är ett måste idag. Tempot är för högt för att du ska kunna lära dig en färdighet i skolan och sedan arbeta med den resten av livet. OM AVSNITTET Målgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, företag, myndigheter, näringsliv, lärare, studenter Lär dig: utbildning, spelifiering, livslångt lärande, gamification, upskilling, yrken, studier Digitalisering och automation har ökat behovet av vidareutbildning ytterligare. Det gäller inte bara de som arbetar vid bandet, utan AI kommer att ersätta många jobb inom t ex finanssektorn. 32% (det vill säga 38 miljoner!) av arbetsföra människor i Tyskland behöver ha ett nytt arbete innan år 2030 - kanske tidigare på grund av pandemin. De som går i skolan idag måste utbilda sig 2-4 gånger under sin livstid. När Volvo bestämmer sig för att lämna förbränningsmotorn inom några år behöver tiotusentals ingenjörer fortbilda sig för att elektrifiera bilen. För de som redan är utbildade kallas detta reskilling eller upskilling. Vem är det vi pratar med? Adam Palmquist, museipedagog, gymnasielärare, spelifierare, skolutvecklare med ansvar för digitalisering, författare och numera forskare inom spelbaserat lärande. Han hjälper kunder som vill spelifiera, men saknar tid eller kunskap att bygga det eller inte vet hur de ska använda sig av spelifiering i praktiken. Hur kan spelmekaniker användas för att skapa motivation och engagemang? Hur gör man lärandet lustfyllt? Använd en progressionskarta. Checka av uppgifter. Se vilka uppgifter eleven ska klara av denna vecka. Tänk modulärt istället för stort. Vill du utveckla spelifierandet kan du arbeta med levels och avatarer. I korthet handlar det om elevens behov av: Tydlig målsättningTydliga reglerKonstruktiv feedbackAtt lära av varandra Adam berättar även om sin forskningsstudie där man satte in ett gamificationskin i Google Classroom i en matematikkurs i Göteborgs stad. Resultatet ledde till ökad motivation, engagemang och närvaro! Adam Palmquist, Jonas Jaani (28:51) Länkar/mer information: Minerva- Ett medborgarforskningsprojektinom gamification och lärande: https://www.bossfight.win/minerva/ Det spelifierade klassrummet (bok): https://www.adlibris.com/se/bok/det-spelifierade-klassrummet-9789144119120 Adam Palmquist på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/adam-palmquist-b376b05a/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten på Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm
Vi fortsätter djupdykningen i digitaliseringen genom att prata med Tommy Brotte, producent av digitala evenemang. Det handlar alltså om digitala event som medarbetardagar, kongresser, hybridevent, produktlanseringar. Något förenklat konferenser. Tidigare filmade man lite halvhjärtat analoga event och sände live eller efteråt på nätet. OM AVSNITTET Målgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, föreläsare, företag, myndigheter, näringsliv Lär dig: digital konferens, arbeta digitalt, digital marknadsföring, hybridevent, distansarbete Nu skapar man eventet digitalt från start. Många använder Teams och Zoom, som är utmärkta verktyg när man har ett begränsat antal deltagare. I eventfallet pratar vi 30-1000 deltagare, inte videochatt. Tänk datorn som interaktivt teveprogram, med mobilappar för att påverka innehållet live. Som producent har man då full kontroll över såväl studion som över deltagarnas skärmar och appar. Tommy ger oss ett exempel på ett stort digitalt event som nyligen arrangerades av ett kollektivtrafikföretag:3 timmar med två pauser. Erfaren tv-programledare, tv-soffa, vd-intervju, interaktioner, reporter på plats, tiominuterspresentation, breakout-seminarier i Zoom. Vid utvärderingen efteråt visade sig att majoriteten av deltagarna ville fortsätta med digitala konferenser, gärna varvat med fysiska möten. Allt fler gör allt bättre digitala event: Apple, Telia och Tedtalks är exempel på företag som framgångsrikt använder de digitala formaten och når en större publik. Så här lyckas du: Förberedelsetiden är längre än ett vanligt event. Avsätt tid för syfte och kvantifierbart mål. Vad ska användarna få med sig, vad ska de göra?Skapa genomtänkt dramaturgi! All media vi konsumerar har liknande dramaturgi. Starta med hög intensitet och sluta med det bästa vi har! Slutstriden, de bästa låtarna.Tänk interaktivitet och att alla blir deltagare snarare än publik.Kondensera innehållet och variera formatet: föreläsning - intervju - interaktivitet - film - presentation. Förarbetet är som sagt den stora delen, mötet tar sen bara x antal minuter eller timmar. Glöm inte att planera efterarbetet där man fortsätter kommunikationen med målgruppen och förlänger effekten av konferensen. Tommy Brotte, Jonas Jaani (24:56) Länkar / mer material Artikel i Eventeffect om digitala evenemang: https://eventeffect.se/lugn-det-gar-att-gora-bra-digitala-evenemang Framgångsfaktorer & fallgropar från interaktivamoten.se https://interaktivamoten.se/framgangsfaktorer-fallgropar/
Vi befinner oss mitt i eländet, här och nu; coronakrisen, pandemin, en global lockdown. Men hur ser det ut om ett år? Vi belyser 2021 - tiden efter den brutala digitaliseringen - ur tre perspektiv: jag (individen), vi (företaget), alla (samhället). OM AVSNITTETMålgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringslivLär dig: hemarbete, självledarskap, arbeta digitalt, digital transformation, efter pandemin Som individer i isolering omvärderar vi nu våra liv, funderar över vad vi vill arbeta med och hur vi vill göra det eller, i värsta fall, upptas tankarna av en kommande arbetslöshet. Företag vars affärsidé bygger på fysisk närvaro, är hårt pressade. Kultur, sport, event, restaurang, hotell och företag “på stan” riskerar att kursa, medan de redan digitaliserade företagen lever vidare. Digital first vinner helt enkelt! Men även citynära företag som överlever har chansen att ta nya marknadsandelar eftersom konkurrenter slagits ut under pandemin. Många företag, oavsett bransch, har misslyckats kapitalt med att bygga upp en buffert för sämre tider. Förhoppningsvis kommer det att ske nu. Buffert i form av pengar på banken, flexibla hyresavtal, att ha flera kunder för att minska beroendet, men också att ha styrkan och flexibiliteten att innovera, att hitta sin plan B, att ställa om verksamheten för att hitta nya intäktskällor. Här hoppas vi att ungdomarna hittar en plats. Men kan de nya generationerna bidra med de nya idéer som krävs? Två medelålders män (Micke & Jonas) diskuterar frågan om sjunkande IQ, självcoachning, GUD och motivation i detta avsnitt. Och orkar samhället ta tag i de ökade ekonomiska klyftorna samtidigt som de långsiktiga miljöfrågorna fått nytt ljus under pandemin? Någon måste driva - vi tror på den empatiska individualisten! Micke Norbäck, Jonas Jaani (25:19) Digitaliseringens podcast finns där du hittar dina övriga podcast. På Spotify hittar du även flera spellistor med olika teman som metoder, Office 365 och Artificiell intelligens. Lyssna på dem nu eller spara dem till senare. Tipsa oss gärna om du vill vara med i podden eller om du känner någon som du kan rekommendera att vi intervjuvar. Maila oss gärna på info (a) effekten.se
Den digitala transformationen har småbubblat i många år, men nu har den fått en energiinjektion i samband coronakrisen och blivit minst sagt höginstensiv. Fredrik Scheja, testarkitekt på Sogeti, ser detta som en fantastisk möjlighet för företag och organisationer att fundera på vilka frågeställningar som är viktiga när vi tar digitaliseringen vidare: OM AVSNITTETMålgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringslivLär dig: hemarbete, självledarskap, arbeta digitalt, digital transformation Har hemmajobbet gjort oss mer eller mindre effektiva? Varför funkar det för en del men inte för andra? Hur sorterar jag min mailbox? Det säger massor om mig som person. Är mejlen ett flöde av information eller strukturerar jag upp dem i olika inboxar för att få en helhetsbild? Olika metoder är effektiv olika människor! Hur självgående är jag? Vilken är vår syn på arbete och värde? Marknaden kring neurovetenskap och hur hjärnan fungerar får ett uppsving. Mer psykologi och pedagogik och HR och mindre teknik. Hur jobbar vi bättre enskilt och tillsammans i den digitala världen? Fredrik Scheja använder Scarf-modellen (på svenska: status, förutsägbarhet, autonomi, samhörighet, rättvisa), som utgår från hur grottmänniskan utvecklas, vilka hotfaktorer som fortfarande finns kvar i den moderna människan. Hjärnan reagerar mycket starkt om man berövas nån av dessa faktorer. Att inte bli sedd, att känna att man saknar plats eller gemensam plan. Hur hanterar vi detta digitalt? Framtiden kan vara en chefslös organisation, där man får fullt ansvar själv och tillsammans i team. Här har de yngre generationerna ett försprång, då de arbetssätten ligger närmare deras livsstil och arbetsmetoder i utbildningen. Den svenska modellen idag bygger på ett individuellt ansvarstagande, det är som en statsreligion, det är så vi organiserar oss. Medbestämmanderätt med ansvar. Hur organiserar vi företaget för autonomi och autentisk samhörighet? Hur är vi rättvisa mot varandra i digitala möten? Emotionell intelligens möjliggörs av digitaliseringen. Hur implementerar vi självledarskap på ett operativt sätt? Kan jag certifiera mig i soft skills? Kanske lämnar vi corona med mer självständighet, mer mjuka värden! Fredrik Scheja, Jonas Jaani (21:28) Länkar En introduktion till SCARF What is an Authentic Organization?: An elevator speech Vad är DISC-analys? Effekten :digitaliseringens podcast följer aktuella ämnen. Experter intervjuvas och vi spanar om var vi är och var vi är på väg. Allt från metoder, verktyg, forskning och psykologi. Vi tar upp det som vi anser skapar ett värde för dig. Berätta gärna för oss vad vi ska ta upp i podden. Maila oss på info (a) effekten.se Alla poddavsnitt: www.effekten.se/avsnitt
Hur kommunicerar vi nu? Stefan Widar, försäljningschef och marknadsansvarig på NTMs fullservicebyrå, gästar Effekten för att tipsa om hur vi kan kommunicera i digitala möten. Formen att kommunicera ändras hela tiden, men innehållet - vad vi vill säga är det primära. I kristider (läs: corona) går det inte att säga “Snälla kom och köp!”. Det finns ingen marknad! Gör istället som blombutiken som inte längre kan ha kundkvällar: “Inställt, men alla som handlar får 20% rabatt” - vilket är samma erbjudande som de inbjudna kunderna skulle ha fått. Så istället för att bara ställa in gör vi nåt annat eller bokar om. OM AVSNITTETMålgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringslivLär dig: hemarbete, distanskommunikation, arbeta digitalt, marknadskommunikation Coronasituationen ritar om kartan rejält. Exempelvis kommer vi att jobba hemifrån en dag veckan utan att nån protesterar. Det fungerar bevisligen! Vi kommer att resa mindre, ha fler möten på distans. Vi är inte längre obekväma i digitala möten. Jag har gärna ett Teamsmöte - Bra, men vad är syftet? Vi kör en AW via Messenger - Okej, vem fixar musiken? Ha respekt för tid i digitala möten. Preppa tekniken, tänk igenom mötet före. Klargör syftet med mötet! Varför ses vi och vilket mål har vi?Din miljö: placera dig i ett städat, ljust rum - men inte i motljusTala i mun digitalt är inte samma sak som offline. Avbryt inte. Tystna och lyssna in de andra deltagarna inklusive eventuella fördröjningar.Förbered ditt eget digitalaskrivbord. Ha bara aktuella filer öppna om du ska dela något.Använd rösten smartare, stå upp och le när du pratar. Mer och positivare kraft i det du säger. Variera nära viskningar med att höja rösten längre ifrån.Försök att vara enskilt; gärna ett litet, tyst rum för att slippa eko och störande ljud - eller åtminstone vid en gardin Stefan Widar, Jonas Jaani (22:34) Effekten -digitaliseringens podcast finns där du hittar dina övriga poddar tex Spotify. Mer avsnitt hittar du här. Ge gärna förslag på innehåll. Kunskap om aktuella ämnen. 20 min/avsnitt. För dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitalisering. Vi ger dig insikter, framtidsspaningar och goda exempel. Jonas Jaani guidar dig tillsammans med Micke Norbäck och konsulter som kan digitalisering.
Vad gör man när allt rasar? Maria Berghäll, projektledare och entreprenör ger tips till företagare och ledare om hur man kan tänka när inget är som det brukar (läs: covid-19). Vi förflyttar oss allt längre in i den digitala världen på grund av påtvingat hemmajobbande och skannar de sociala kontakter vi är vana vid att ha offline. Människorna som vi känner så väl ändrar sitt beteende. OM AVSNITTETMålgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringslivLär dig: hemarbete, distanskommunikation, arbeta digitalt, motivation, emotionell intelligens, soft skills ledarskap, innovation Tillsammans kräver detta nya affärsmodeller, nytt ledarskap och framför allt nya sätt att kommunicera. Finns det nåt nytt jag kan erbjuda mina kunder eller medarbetare? Det gäller att ta sig förbi den första panikkänslan “Hjälp, jag blev av med 98% av mina uppdrag!” och bli mer lösningsfokuserad; att se alternativen och hitta nya möjligheter. Det här är ett tillfälle att öva upp sin empati, att sätta sig in i hur andra människor har det och hur man som bäst kan stötta dem. I framtiden kommer vi att se tillbaka på 2020 och se att det går att förändra vår arbetsmiljö och att kulturell och emotionell intelligens vinner över hard skills som ledarstil. Två enkla tips på hur man går från sin lägsta till sin högsta motivationsnivå: Hitta glädjen! Vad gör just dig glad? Eller vem? Kontakta en vän!Byt miljö! Ta en promenad med kollegan, gå ut i skogen. Prata om annat än problemet. Värm upp hjärnan! Generera nya idéer, nya tankebanor utifrån två slumpvis valda ord. Vad kan vi göra med “gelé” plus “igelkott”? Sen svänger vi in på vårt ursprungliga problem och poppar upp nya lösningar! Maria Berghäll, Jonas Jaani (19:10) Länkar/mer information: Nära hälften av allt vi gör idag kan göras av robotar i framtiden - P1: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7375211 Hur CQ är du? - Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/tv/a/303088/hur-cq-ar-du Maria Berghäll — företagaren som inspirerat, coachat och utbildat över 250 000 människor: https://www.foretagarna.se/kampanjer/jobbskaparna/jobbskaparna-2018/maria-berghall/ Kulturell intelligens – vårt starkaste försvar mot AI: https://www.mynewsdesk.com/se/sanoma-utbildning/pressreleases/kulturell-intelligens-vaart-starkaste-foersvar-mot-ai-2948025 Boken: Empatiministeriet. Medmänsklighet i en digital värld: Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789152357446/empatiministeriet-medmansklighet-i-en-digital-varld/ Adlibris: https://www.adlibris.com/se/bok/empatiministeriet-medmansklighet-i-en-digital-varld-9789152357446 Effekten -digitaliseringens podcast finns där du hittar dina övriga poddar tex Spotify. Mer avsnitt hittar du här. Ge gärna förslag på innehåll. Kunskap om aktuella ämnen. 20 min/avsnitt. För dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitalisering. Vi ger dig insikter, framtidsspaningar och goda exempel. Jonas Jaani guidar dig tillsammans med Micke Norbäck och konsulter som kan digitalisering.
Många möten sker på distans idag (läs: digitalt, online). Här pratar vi med Lotta Strand på Idea Hunt om workshops online. Alltså inte presentations- eller beslutsmöten, utan kreativa samarbeten. Hur kommer vi på idéer, slår samman idéer, röstar fram den bästa? Hur skapar vi engagemang, utan att vara i samma rum? Hur samlar vi resultatet för att ta det vidare, utan att lägga tid på att dokumentera? Skype, Zoom eller Teams? Nja, de har inte verktygen. OM AVSNITTETMålgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringslivLär dig: distansarbete, distanskommunikation, arbeta digitalt, onlinemöten, digitalt samarbete Det finns idag stöd för att demokratiskt (och anonymt om man så vill) samla in och bearbeta idéer tillsammans - för att få ut mesta möjliga av teamet eller organisation. När många möts offline är det ett fåtal som talar. Detsamma gäller online i traditionella Skype-distansmöten. De nya digitala verktygen däremot erbjuder olika sätt att dela sina tankar och åsikter genom skrift, formulär och omröstningar uppträder ett annat mönster, en mer öppen bild av vad deltagarna kan prestera och vad den kollektiva åsikten är. Med svenska Idea Hunt och liknande stöd kan du “Generera idéer > Klustra > Rösta > Topplista > Klart!” innan du ens lämnar mötet - resultatet finns presenterat digitalt, redo att arbeta vidare med. Lottas tips: Använd dina favoritverktyg; doodleritningar, post-its,trigger cards, Lego eller lera för att låta kreativiteten flöda, men gå sedan över och utnyttja effektiviteten i de digitala verktygen, för omröstningar, dokumentation och att arbeta vidare medÄr alla likvärdigt remote? Eller är några fysiskt tillsammans - det kräver mer av facilitatornPlanera och blanda in vardagsprat, icebreakers, ostrukturerade dialogerVåga testa nya sätt - det finns mängder av spännande verktyg! Lotta Strand, Jonas Jaani (20:22) Mer material/länkar: Idea Hunt: https://ideahunt.io/ Beskrivning en digital brainstorming-mall: https://ideahunt.io/template/brainstorming-pro-meeting/ Kundcase där digitala och analoga verktyg kombineras: https://ideahunt.io/blog/customer-case-engaging-large-groups-for-idea-generation/ Bloggpost från Lotta om tekniker för att lyckas med brainstorming workshop: https://ideahunt.io/blog/successful-brainstorming-techniques/ Digitaliseringens podcast EFFEKTEN finns för dig som är beställare, konsult eller är intresserad av den pågående digitaliseringen.  Aktuella poddavsnitt: Office 365, innovation, AI, Digital arbetsplats. Vi finns även där du hittar dina övriga poddar tex Spotify och CastBox https://www.effekten.se/prenumerera/ Alla avsnitt (mer än 100 avsnitt om digitalisering) https://www.effekten.se/avsnitt/
Vi belyser ämnet “att jobba hemifrån tillfälligt” utifrån perspektiven teknik, kultur och mötesteknik. Vilka verktyg ska vi använda? Val av programvaror, kamera, högtalare, headset. Dyrt eller billigt? Enkelt eller säkert? Och vad ska jag tänka på före, under och efter mötet? Spela in eller anteckna mötet? Dela skärmen eller dokument? OM AVSNITTETMålgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringslivLär dig: distansarbete, distanskommunikation, arbeta digitalt, digitala möten, digitalt samarbete Vilka typer av möten finns; vad och hur ska kommuniceras? Vilka ska bjudas in? Oavsett hur du gör krävs en tydlig agenda. Valet av mötestyp; beslutsmöte, presentationsmöte eller arbetsmöte avgör längden på mötet, antalet deltagare, vilka verktyg vi ska använda och hur mötet ska förberedas av facilitatorn och deltagarna. Målet är att mötet ska vara produktivt, fokuserat, effektivt. Covid-19-situationen gör att staten kräver att vi jobbar hemifrån. Det öppnar upp för många att tvingas testa nya arbetssätt. Tidigare var det upp till de enskilda företagen att driva frågan om flexibel arbetsplats - något som blivit en självklarhet inom moderna företag, för att kunna skapa en mer inkluderande arbetsmiljö och därmed mer heterogen personalsammansättning, men också för att kunna locka personal som inte bor vid kontoret. För att få ett flyt hos ovana hemmajobbare kan det vara bra att ha dagliga avstämningar på regelbundna tider, där man berättar var man gjorde igår, vad man tänker göra idag och om man har några hinder - dvs daily standups. Detta gärna tillsammans i teams, så att alla är uppdaterade. En helt annan variant av digitalt samarbete är att ha alla kameror på, vara ständigt uppkopplade under dagen - som att vara på kontoret. Det fungerar i en del team, inspirerat från spelvärlden, med småprat i ljud och textform mellan 9 och 17. Utnyttja situationen under Coronavåren 2020: gå all in på digitalt och distans, testa tekniker och metoder, mät resultatet! Utbildning och skola upplever detta mycket tydligt - plötsligt ställs nya och höga krav på både lärare och elever och den teknik man använder. Förhoppningsvis kommer vi alla ut som kungar på distanskommunikation efteråt! Jonas Jaani, Micke Norbäck (26:50) Länkar: Effektiva möten - Elia Mörling: https://www.effekten.se/effektiva-moten/ Arbetsrutiner hemma: https://youtu.be/WqZiBugq4tsErgonomi hemma: https://youtu.be/6GlkoFnZpFk
Aktuellt ämne för att skapa ett "Härarbete". Att skapa digital arbetsplats med samarbete, möten och projekt. I detta temaavsnitt tar vi fram två avsnitt som vi tidigare har publicerat. Micke Norbäck och Jonas Jaani pratar först om digitala samarbeten och Teams (00.00--27:30) Allt om intranät, kontext i ett större sammanhang och hur vi tar det analoga mötet digitalt. Funderingar på genomförande i olika verktyg som tex Microsoft Teams. Vidare i avsnittet pratar Jonas Jaani och Jan Bidner om strategier och behov, beteende och förväntningar på ett nytt sätt att jobba. Byta och bryta för att skapa reslutat för teamet och inte individen. Hur gör vi med förändringsledning och genomförande. Vi pratar även lite om verktyg som Office 365 och Facebook Worksplace Avsnittet baseras på två tidigare publicerade avsnitt: Digitala samarbeten och Teams. (avsnitt 85) Strategier för den digitala arbetsplatsen (avsnitt 71) Micke Norbäck, Jonas Jaani, Jan Bidner (54.11) Länkar: Adoption Guide (Office 365) [pdf] Effektpyramiden hjälper dig till rätt val, värde och syfte Digitaliseringens podcast EFFEKTEN finns för dig som är beställare, konsult eller är intresserad av den pågående digitaliseringen.  Aktuella poddavsnitt: Office 365, innovation, AI, Design Sprint. Vi finns även där du hittar dina övriga poddar tex Spotify och CastBox https://www.effekten.se/prenumerera/ Alla avsnitt (mer än 100 avsnitt om digitalisering) https://www.effekten.se/avsnitt/
5G. Sara Kebert (#124)

5G. Sara Kebert (#124)

2020-03-0320:44

5G innebär mer mobilt data och därmed nya möjligheter. Det är i 5G allt ska hända, det uppkopplade samhället ska bli verklighet. OM AVSNITTETMålgrupp: it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringsliv.Lär dig: 3G, 4G, 5G, IoT. Internet of Things (IoT) -ivrarna förväntar sig att 5 miljarder enheter är uppkopplade år 2025. Vi har sett en enorm trafikutveckling sedan 3G, i och med nya tjänster och användarnas beteendeförändringar i mobil, padda och laptops. Pokemon Go, Fortnite och liknande har drivit på trafiken tillsammans med video och musik - och plötsligt streamar vi över hela landet, från kontoret till segelbåten. 5G är en global standard, vilket möjliggör att vanliga användare likväl som stora bolag kan att använda tjänsterna i hela världen. Idag finns redan ett femtiotal kommersiella 5G-nät i Världen, men i Sverige är vi ett år försenade med tilldelningen av spektrum. Sara Kebert på Vinnergi, ger oss flera tydliga exempel på fördelarna med 5G: Bredare band och fler frekvenser möjliggör snabbare och säkrare dataöverföring. Samhällsvinster med nya smarta virtuella tjänster i vården kommer emellertid först när de verkligen blir tillgängliga över hela landet och när användarna tar till sig den nya tekniken. Det är då vi får samordningsvinster och klimatvinster. Högre bandbredd och snabbare svarstider (under 10 ms istället för dagens 30 ms) innebär att realtidskommunikationen kan bli riktigt bra. Klassiskt exempel är inom spelindustrin och i ambulanser eller på farliga arbetsplatser, med hjälp av fjärrstyrda robotar i t ex gruvor. Transportsektorn kan göra massor av vinster i form av minskad energiåtgång, smartare logistik tack vare sensorer som hela tiden rapporterar status. Men hur ska vi tänka när vi drar igång ett 5G-projekt? Kebert ger oss nycklarna: Var öppen för att testa. Vi vet inte idag vad som kommer att flyga! Facebook och Snapchat har inte funnits särskilt länge, men är idag givna delar av våra liv. Ha kontroll över den digitala data du äger idag. Det är mycket som ska hanteras, processas med hjälp av AI. Vi lever i en globaliserad värld. Samarbete är ett måste, utvecklingen går för fort för att göra allt ensam. Tjänsteleverantörer, kunder, systemleverantörer, nätägare - alla måste bidra. Tänk på säkerheten. Sara Kebert, Jonas Jaani (20:43) Färdiga delningslänkar av detta avsnitt:LinkedIn-länk: https://www.effekten.se/5g/?share=linkedin&nb=1 Facebook-länk: https://www.effekten.se/5g/?share=facebook&nb=1 Effekten är digitaliseringens podcast Alla avsnitt: https://www.effekten.se/avsnitt/ Prenumeration: https://www.effekten.se/prenumerera/
Ansiktsigenkänning: Matchning av biometrisk data. Att samla in unika avtryck från en persons ansikte, spara det i kod och sedan matcha det med nya data. Juridiskt sett är det behandling och sparande av personuppgifter. Effekten pratar med Fredrik Amréus Hammargården, från Indivd - ett företag som arbetar med anonymiserad ansiktsigenkänning. Vi pratar hot och möjlighet, företag och myndigheter, teknik och integritet, juridik och moral. OM AVSNITTETMålgrupp: it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringsliv, butiksägare, produktägare, människorLär dig: ansiktsigenkänning, face recognition, GDPR, ansiktsanonymiseringMer: alla avsnitt av Effekten EU har identifierat ansiktsigenkänning som ett särskilt riskområde inom AI. Det är helt naturligt eftersom mängder av kameror plus AI kan leda till en effektiv övervakningsstat med låg integritet. Det är lätt att måla upp en dystopi. Men som med alla verktyg kan tekniken brukas och missbrukas. Ett bekvämt användningsområde är att låsa upp telefonen eller att betala i en butik med ditt ansikte. Ett samhällsförbättrande område är att bekämpa kriminalitet. I England har man butiker med blacklist, för att stoppa kriminalitet. Generellt sett används ansiktsigenkänning för att effektivisera, förbättra nånting, t ex genom att samla in och analysera statistik. Om traditionell handel, butiker på stan, ska kunna konkurrera med e-handel måste man ha liknande villkor. När du shoppar i en webbutik berättar du vem du är, vilka varor som intresserar dig, ditt beteende och dina behov. När du går runt i en affär på stan har de ingen aning om vem du är. De kan inte rikta erbjudande, de kan inte spåra dina tidigare behov, ge dig en likvärdig kundupplevelse som på webben. Butiken tvingas att chansa vid sina inköp och chansa på kundernas behov. Det tar bara en halvdag att sätta upp tekniken och testa. Tekniken är redan idag träffsäker och kan leverera bra statistik. Du som funderar på att starta ett projekt med ansiktsigenkänning: Är det skäligt? Är det nödvändigt? Blir det så mycket bättre eller kan vi använda annan teknik? Ha koll på juridiken, hur man behandlar datan. Vad ger det för långsiktiga effekter? Är det positivt för oss, för människan? Fredrik Amréus Hammargården, Jonas Jaani (22:55) Länkar Fredrik Amréus Hammargården, Head of Commercialization på Indivd https://www.linkedin.com/in/fredrikhammargarden/ Indivd: https://www.indivd.com Individ på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/indivd/ Individ på Instagram: https://www.instagram.com/indivd_ai/ Följ Individs utveckling https://www.linkedin.com/company/27478962/admin/ EFFEKTEN är digitaliseringens podcast. Finns där du hittar dina podcast tex Spotify Alla avsnitt (mer än 100 avsnitt om digitalisering) https://www.effekten.se/avsnitt/
Författaren och IT-experten, Mats Löfström, gästar Effekten. Efter fyrtio års arbete med informationsteknologi och verksamhetsutveckling sammanfattar han sina erfarenheter i en serie böcker. Och just där i erfarenheten finns krocken. OM AVSNITTETMålgrupp: it-folk, utvecklare, projektledare, projektmedlemmar, produktägare, människorLär dig: digitalisering i verkligheten, verksamhetsutveckling, IT kontra verksamhet, tillsammanskulturSe även: alla avsnitt av Effekten Verksamhet och beslutsfattare vet för lite om IT och IT-avdelningen förstår inte verksamheten. Bra blir det först när alla är tvåspråkiga. Det räcker inte att gå på konferenser och lära sig buzzwords, utan man måste engagera de som kan digitalisering och de som kan verksamheten. Mats ger oss lyckade exempel från riksdagen redan på 80-talet. Nycklarna då gäller fortfarande: väldigt bra förberedelser, positiva och insatta användare, noggrann upphandling. Kommunikation, teknik och verksamhet - alla förstod lite om allt. Ett annat tydligt exempel: digitalisering av gruvindustrin inom Boliden på 00-talet. Innovationen handlade om personal i verksamheten som upptäckte kraften i ny teknik. Kunde de förutspå att en fläkt var på väg att gå sönder, så bytte de den strax innan. Färre avbrott, högre säkerhet, automatisering och andra lösningar som uppkoppling med positionering blev resultatet. Sveriges nationella sjukvårdssystem är en utmaning där det regionala självstyret gör jämlik vård och samarbete mellan verksamhetsdelar svårt. Om alla varit med, att man hade en huvudman, en svensk IT-general, som samordnade arbetet hade det blivit så mycket bättre. Tre goda råd från en som har varit med på hela resan: Fokus - Vad är det vi vill förbättra och vad vill vi uppnå med digitaliseringen?Tillsammanskultur - Alla måste förstå, alla måste bidra på sitt sätt.Partner - Välj en som passar in; driftig, teknikkunnig, förstående. Mats Löfström, Jonas Jaani (24:25) Länkar: Mer om Matshttps://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/4347/Mats_L_fstr_m Mats Löfström på LinkedInhttps://www.linkedin.com/in/mats-l%C3%B6fstr%C3%B6m-a06764/ Hållbar digitalisering. Anders Källström (poddavsnitt 114)https://www.effekten.se/hallbar-digitalisering/IT-avdelningens förändringsresa. Klas Ljungkvist. (poddavsnitt 93)https://www.effekten.se/it-avdelningens-forandringsresa/ Digitaliseringens podcast EFFEKTEN finns för dig som är beställare, konsult eller är intresserad av den pågående digitaliseringen.  Aktuella poddavsnitt: Office 365, innovation, AI, Design Sprint. Alla avsnitt Prenumeration (vi finns även där du hittar dina övriga poddar tex Spotify och CastBox)https://www.effekten.se/prenumerera/
Innovation har kidnappats och handlar nu mest om system, processer och experter; helt intellektualiserat. Men egentligen är det något alla gör. Alla är kreativa och alla kan innovera, men en del har glömt bort det. “Socialstyrelsen”, dvs risk managementsystemet i hjärnan sätter spärrar, som vi måste lösa upp med lite hjärnmassage. OM AVSNITTETMålgrupp: it-folk, utvecklare, projektledare, projektmedlemmar, produktägare, människorLär dig: hur man löser problem, innovation, misslyckas, lyckas, arbetskultur Det går inte att fråga folk “Vilka är era bästa idéer?”, då blir det bara tyst. Fråga istället “Vilka är era sämsta idéer?” och låt dem generera dåligheter. När de är klara vänder vi på de sämsta idéerna och gör motsatsen - och plötsligt har vi tagit fram de bästa lösningarna! Som i improvisationsteater, säg OCH istället för MEN. Det kräver träning - och är nödvändigt för att skapa en kreativ miljö. Möt Andreas Stjärnhem, creative director och hjärnmassör. Han mixar psykologi, innovation och digitalisering. Människor är emotionella djur. Så i arbetet sätter Andreas emotionella, episka mål! Hör honom berätta om: Lyckade projekt i bland annat skolan.Inställningen att misstag är en gåva: Prototypa, testa, tweaka och prototypa igen!Det mest kreativa verktyget som finns - whiteboard. Vi vet att vi kommer att sudda! Då tänker vi friare.Gladare hjärnor. Se till att din och omgivningens hjärnor är glada och fria! Det är inget magiskt, det är hårt passionerat arbete. Ha kul! Andreas Stjärnhem, Jonas Jaani (21:54) Introduktion till glad innovation:Improvisationsteatern sitter på massor av tricks för att lura hjärnan att släppa loss, det här är en favorit som bygger på OCH!: https://www.thoughtco.com/yes-and-improv-game-2713213 Längre in i den kreativa hjärnan:Frågor och svar om hjärnan, kreativitet, olika lägen av kreativitet och hur vi kan träna våra neurala nätverk: https://blogs.scientificamerican.com/beautiful-minds/the-neuroscience-of-creativity-a-q-a-with-anna-abraham/ Högsta nörd-level:Hur våra neurala nätverk fungerar om man är riktigt bra på något så kreativt som freestyle rap. https://www.nature.com/articles/srep00834 Mer poddar: Poddavsnitt om innovation Framgångsrik innovation. Håkan Ozan (avsnitt 97) Innovation. Alexander Wennerberg Larsson. (avsnitt 91) Digitaliseringens podcast EFFEKTEN finns där övriga poddar finns. Lägg till en prenumeration på tex Spotify eller få en sammanställning av månadens avsnitt via e-post
Daniel Wredenberg pratar om hur du väljer rätt affärssystem för framtiden. Det kommer att bli en "gamechanger" att använda rätt affärssystem. Vi har tidigare jobbat med att anpassa och uppgradera våra affärssystem. Är det ett slut på detta?  Att digitalisera kräver nytänk och affärssystemet tillsammans med verksamhetens processer är en del av en framgångsrik framtid.  Utmaningen kvarstår när det gäller kompetens och val av rätt system för affärsprocesserna.  Att föda olika system med data är centralt och Daniel tar upp exempel gällande lagerhantering. Att mäta och ta effektiva beslut. Att samla data i affärssystemet och ta kloka beslut på det man ser. Att jobba med system som tex Microsoft Dynamics 365 Unified Operations medför att man får många standardfunktioner som man bör överväga att använda och kanske till och med förändra affärsprocesserna så att de anpassas efter systemet.  Mindre specialanpassningar kan skapa fördelar för att utnyttja en hel plattforms funktionalitet. Tex har Microsoft bra kopplingar till Power-plattformen och Office 365. Vad innebär det för er verksamhet?  Tillsammans med ett affärssystem kan du affärsutveckla och tänka i dessa steg:  1. Använd rätt personer från leverantör och kund och använda dessa för att skapa visioner för framtida sätt att jobba på ett mer modernt sätt.2. Se till att dokumentera processer 3. Koppla ihop affärssystemets funktionalitet och jobba datadrivet. Daniel Wredenberg , Jonas Jaani (19:36) Länkar: Blogginlägg från Daniel:"OneVersion – What are you missing?" https://www.sogeti.se/utforska/bloggposter/oneversion--what-are-you-missing/ "Microsoft Dynamics 365 - Got your head in the cloud yet?" https://www.sogeti.se/utforska/bloggposter/microsoft-dynamics-365---got-your-head-in-the-cloud-yet/ EFFEKTEN är digitaliseringens podcast. Finns där du hittar dina övriga poddar (tex Spotify). Vill du vara med eller känner du någon som vill vara med i podden? Kontakta oss via LinkedIn, Facebook eller e-post: info(a)effekten.se Alla avsnitt (mer än 100 avsnitt om digitalisering)
Vi gör en snabb överblick med det senaste om Office 365. När nu många börjar optimera sina affärsprocesser till behov och möjligheter så ökar Microsoft automatiken i Office 365. Med hjälp av AI och lösningar som tex Project Cortex ökar analys och automatisk taggning av data. En intelligens som kommer skapa många nya funktioner ”out-of-the-box”. ”Modern Sharepoint” i Office 365 skapar möjligheter till flera anpassningar som inte har varit möjligt tidigare och med hjälp av Microsoft Graph och SharePoint Framework kan utvecklare skapa och anpassa lösningar inom Office 365. Teams är en del i Office 365 som har blivit mycket populär för att den hjälper organisationer att samarbete. Det fungerar bra och det oftast lätt att komma igång med. Microsoft Fluid Framework som är en del i Office 365 som kommer att vara ett nytt sätt att samarbeta. Dela och tillsammans skapa något på en gemensam plats i molnet. Ta ut delar av det du skapat i tex Word och dela med andra, jobba inom samma område med data från flera appar samtidigt. Fluid är den mest intressanta delen att hålla koll på under 2020. Att steg för steg resa framåt med Office 365 är positivt för organisationer. Flera appar (tex Power Automate och Power BI) kommer att kunna anpassas av slutanvändaren vilket kan skapa utmaningar. Slå inte på alla funktioner i Office 365 utan öppna upp dem efter hand. Ge resan tid och prata mycket med användarna om deras processer kopplat till Office 365. John Frankolin, Jonas Jaani (21:38) Länkar: Microsoft Fluid SharePoint Framework Microsoft Graph Project Cortex Office 365 som digital arbetsplats Samarbeta med Teams EFFEKTEN är digitaliseringens podcast. Finns där du hittar dina podcast tex Spotify Alla avsnitt (mer än 100 avsnitt om digitalisering)
Vi samlar poddavsnitt om Artificiell intelligens. AI i praktiken med Göran Lindsjö, Johan Hallberg och Eva Holmquist. Vi sammanfattar avsnitt från året som gick. Långlyssning i ca 1 timme om vad och hur AI påverkar och förändrar men också konkreta tankegods som du kan ta med dig till din organisation. AI - så ökar du takten. Göran Lindsjö (avsnitt 95)Göran Lindsjö har 34 års erfarenhet av AI. Effekten frågar varför artificiell intelligens just nu har blivit det primära samtalsämnet. Hur ser status ut för AI i Sverige? Intresset ökar i nästa alla branscher. Tillgången till data har exploderat och därför kan vi nu mata våra processorer och algoritmer. Kunskapen om tex machine learning finns och yttre händelser gör att hela ämnet AI ökar. Mycket pengar pumpas även in i ämnet. Lyssna/läs mer om detta avsnitt AI förändrar. Johan Hallberg (avsnitt 94)Alla pratar AI och automatisering, men vad innebär det? Jo, att datorn ska bli smart - och för att göra det behöver vi träna den med data. Gott så. Men det människor undrar är “Kommer jag att bli av med jobbet på grund av AI?”. Lyssna/läs mer om detta avsnitt Att testa AI. Eva Holmquist. (avsnitt 92)Hur testar vi AI? För att få svar på den frågan vänder vi oss till Eva Holmquist, Sr Test Specialist. Hon börjar med att avgränsa diskussionen till det vi har mest av idag: snäv, specialiserad AI. Inte generell AI som liknar en mångsidig människa, utan AI som är bra på att lösa ett specifikt problem. Det som skiljer traditionella system från AI-baserade är att de senare lär sig. System som inte har en lärande komponent har ett beteende som är samma över tid. Lyssna/läs mer om detta avsnitt Göran Lindsjö, Johan Hallberg, Eva Holmquist, Jonas Jaani (1:05:13) Digitaliseringens podcast EFFEKTEN finns där du hittar podcast. Tex Spotify, Apple Podcasts och Google Podcasts
Testledaren idag agerar varken polis innan en release eller administratör som skyfflar data, utan hen är en kvalitetscoach som hjälper utvecklingsteamet med arbetssätt under hela projektet och kontinuerligt rapporterar kvalitetsstatus och risker till projektledaren. Målet är att teamet ska leverera en tjänst som uppnår den kvalitet, det värde användaren förväntar sig. OM AVSNITTETMålgrupp: it-folk, utvecklare, projektledare, projektmedlemmar, produktägare, testareLär dig: testledarens roll, teamets roll, mjukvarutestning, större utvecklingsorganisationer Testledare, testare, testautomatiserare, prestandatestare. Det finns många namn på testfunktioner. Vill man bredda begreppet är alla i teamet testare, när de gör sina testuppgifter. Hör Eva Holmquist förklara utifrån lång erfarenhet som testledare i it-branschen. Hur lyckas man med test i sina projekt? Ta med testtänket från början av processenHa en testledare som ser helheten, inte bara detaljer - vilket värde ska projektet leverera?Fokusera på ett nära samarbete och ha en tät kommunikation inom teamet och med omgivningen Eva Holmquist, Jonas Jaani (19:28) Eva på LinkedInMer avsnitt med Eva:AI och Test Hemligheten bakom mjukvarutestning
Det är återigen dax att titta på digitala prylar. Varje år stämmer vi av vad som har hänt i världen av elektroniska prylar som får oss att nå längre, må bättre samt fördriva tid. Jakob, Anders och Jonas pratar om inköpen inför julen och sammanfattar alla inköpsdagar. Black Friday, Cyber Monday och Singles Day är dagarna alla handlare vill att vi ska titta lite extra på deras varor. Men har dessa skapats bara för att lura oss att tror att det är billigare? Vi pratar om hörlurar, spelkonsoler, elskotrar, Alexa högtalare och mobiltelefoner. Vi ger rekommendationer och nördar ner oss i åsikter om vad som är en bra investering just nu. Missa inte extra materialet till avsnittet. Där går vi djupare in på prylarna inför julen 2019. Om du vill se reprisen av livepodden där du ser oss. Digitala prylar livepodd (inspelad 2019-11-29) Jakob Krantz, Jonas Jaani, Anders Hydén (27:02) Digitaliseringens podcast EFFKETEN finns där du hittar poddar (tex Spotify) Vi finns även på LinkedIn och Youtube.
loading
Kommentarer 
Ladda ner från Google Play
Ladda ner från App Store