DiscoverFimbul
Fimbul

Fimbul

Author: Martin Koksrud Bekkelund

Subscribed: 1Played: 0
Share

Description

Å ha «vært ute en vinternatt før» er et uttrykk for erfaring, innsikt og kunnskap. I følge den norrøne mytologien er fimbulvinteren den harde, tre år lange vinteren forut for ragnarok, verdens undergang.

Fimbul er en podcast om hvordan teknologien endrer samfunnet og utfordringene teknologiskiftene fører med seg for samfunnet, mennesker og bedrifter.

I Fimbul snakker vi om alternative måter å forholde seg til og eksperimentere med teknologi, og hvordan man blir bedre rustet for vinternatten.
13 Episodes
Reverse
Retro

Retro

2021-06-1707:50

Liker du at dagen i dag er mest mulig lik dagen i går? Eller foretrekker du at dagen i morgen blir litt bedre enn dagen i dag? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/fimbul/message
På avstand

På avstand

2021-05-1102:21

Jeg aner ikke hva du driver med på jobb, men kan det du driver med være så vanskelig, da? Om å ha nok innsikt for å ta bedre beslutninger. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/fimbul/message
OKR

OKR

2021-05-0414:15

OKR har vært et buzz-ord de siste par årene. I Fimbul får du vite hvorfor jeg liker OKR og hvilke erfaringer jeg har gjort meg med dette rammeverket. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/fimbul/message
Gjærbaksten

Gjærbaksten

2021-04-2704:54

Gjærbakst og programvare har én ting til felles. Sakte, sakte gror de større uten at du ser det. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/fimbul/message
Tradisjonelt har ofte toppledere økonomibakgrunn. Men hva gjør man når økonomisk styring kan overlates til andre enn toppledelsen? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/fimbul/message
Et godt produkt?

Et godt produkt?

2021-04-1306:23

Hvorfor er det slik at noen produkter og tjenester overlever mens andre dør? Hva kjennetegner egentlig et godt produkt? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/fimbul/message
Innsiden

Innsiden

2021-03-2305:12

Alle bedrifter har en intern bedriftskultur som påvirker hvordan man jobber og hvordan man oppfattes fra utsiden. Men hvordan arbeider man egentlig med bedriftskultur? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/fimbul/message
Survivorship bias

Survivorship bias

2020-02-2705:56

Det finnes mange måter å tilegne seg kunnskap på, men en av de vanligste måtene lider ofte under et litt uheldig bias. I denne episoden snakker vi om forskjellige bias generelt og survivorship bias spesielt, og hva du kan gjøre for å kompensere for det. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/fimbul/message
Der vannfall er en betegnelse for hvordan man tidligere gjennomførte IT-prosjekter gjennom langtidsplaner, er smidig samlebetegnelsen på motstykket som gjør deg i stand til å reagere raskt på endrede behov og få bedre kvalitet og fremdrift i alt du lager. Men hvordan blir man egentlig smidig? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/fimbul/message
Teknisk gjeld

Teknisk gjeld

2020-01-2108:11

Teknisk gjeld er et begrep i IT-bransjen som beskriver den delen av en IT-løsning som man burde forbedret. Men hvordan forholder man seg egentlig til teknisk gjeld? Hvordan måler man det? Hvordan sørger man for å ha den på et akseptabelt nivå? At det ikke er for mye av den? Eller for lite? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/fimbul/message
I Norge gjennomføres det fortsatt IT-prosjekter på samme måte som man bygger hus. Er det rart det går galt? I motsetning til hus har ikke programvare har en tilstand man kan  kalle «ferdig». Man etablerer en minimumsløsning som dekker  minimumsbehovet, så tar man programvaren i bruk og videreutvikler den i  tråd med hvordan programvaren brukes og behovene endrer seg over tid. Dette tatt i betraktning finnes det ingenting som et «IT-prosjekt».  Det er snarere snakk om en hel livssyklus. Programvare er organisk. Det  oppstår og det brukes og det videreutvikles og når utviklingen stopper  opp dør programvaren. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/fimbul/message
Velkommen til Fimbul

Velkommen til Fimbul

2020-01-0703:27

Å ha «vært ute en vinternatt før» er et uttrykk for erfaring,  innsikt og kunnskap. I følge den norrøne mytologien er fimbulvinteren  den harde, tre år lange vinteren forut for ragnarok, verdens undergang. Fimbul er en podcast om hvordan teknologien endrer samfunnet og  utfordringene teknologiskiftene fører med seg for samfunnet, mennesker  og bedrifter. I Fimbul snakker vi om alternative måter å forholde seg til og  eksperimentere med teknologi, og hvordan man blir bedre rustet for  vinternatten. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/fimbul/message
Hva synes jeg er viktig når man driver teknologiledelse fra hjemmekontoret? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/fimbul/message
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store