DiscoverZenittäjät
Zenittäjät
Claim Ownership

Zenittäjät

Author: Niko Leppänen & Antti Vanhanen

Subscribed: 18Played: 213
Share

Description

Zenittäjät on kahvipöytäkeskustelu kahden henkisen valmentajan, Niko Leppäsen ja Antti Vanhasen, välillä. Jokaisessa jaksossa Niko ja Antti antavat näkemyksensä ihmisenä olemisen ja ihmiselämän perusteisiin. He pyrkivät oman vakavan humoristisen tyyliinsä mukaisesti tuomaan lisää selkeyttä ja yksinkertaisuutta niin oman itsensä, toisten ihmisten kuin laajempien elämän ilmiöiden ymmärtämiseen. Zenittäjät haastaa pohtimaan omaa maailmankuvaa uusista suunnista.
42 Episodes
Reverse
Puhumme podcastissamme paljon itsensä unohtamisen hyödyistä. Mutta voiko itsetietoisuudesta kuitenkin olla hyötyä joissain tilanteissa? Ja mitä itseasiassa tarkoitamme, kun puhumme itsetietoisuudesta? Näihin kysymyksiin näkemyksensä tarjoavat tuttuun tapaan Zenittäjä-kaksikko Niko Leppänen ja Antti Vanhanen.
Moni tuntee aikuisena aika ajoin olevansa jumissa, jolloin kaipaa elämälleen uutta suuntaa. Usein lähestymme uuden suunnan etsimistä älyllisesti ja aktiivisesti ja yritämme keksiä, mitä voisimme muuttaa. Mutta on olemassa toinenkin tulokulma, jossa passiivisesti hyödynnämme alitajuntamme tuottamien mielikuvien voimaa. Tämän toisen suunnan Niko ja Antti esittelevät tässä Zenittäjät-jaksossa. 
Läsnäolosta ja sen tärkeydestä puhutaan nykyään paljon ja aiheesta on myös kirjoitettu monia kirjoja. Mutta mitä läsnäololla oikeastaan tarkoitetaan? Ja mikä meidät sitten vie pois siitä? Tästä aiheesta Niko ja Antti keskustelevat tässä Zenittäjät-jaksossa.
Erilaiset oman fyysisen olon mittarit, kuten älysormukset ja kellot ovat tulleet nousseet viime aikoina kovaan suosioon. Ihmiset näyttävätkin haluavan saada numeerista dataa itsestään. Yritykset ovat tätä tehneet jo pitkään. Mutta onko asioita järkevä mitata? Mitä kääntöpuolia mittaamiseen liittyy? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä juuri ennen koronakriisiä nauhoitetussa jaksossa. 
Poikkeusolosuhteet jatkuvat ja niin myös Zenittäjien etäjaksot. Tässä jaksossa Niko ja Antti pohtivat mm. sitä, miten se, mitä ajattelemme manifestoituu tavalla tai toisella elämässämme. Lisäksi he pohtivat sitä, miten identiteetti ja ajattelu toimivat yhdessä luoden henkilökohtaisen perspektiivimme asioista. Muistathan, että Zenittäjät löytyy nyt myös Youtubesta samannimiseltä kanavalta. 
Maailma muuttui nopeasti koronaviruksen muutettua arkirutiinit ja suljettua meidät pitkälti sisätiloihin. Miten asiaan pitäisi suhtautua? Miten voimme varmistaa oman mielenrauhamme säilymisen poikkeusolosuhteissa? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti sukeltavat tässä jaksossa. Huom: Zenittäjät on nyt saatavilla myös videomuodossa! Löydät tämän jakson videoversion Zenittäjät Youtube-kanavalta.
Tässä jaksossa Niko ja Antti lähestyvät takaperoisesti henkistä hyvinvointia pohtimalla, miten ihminen voi varmistaa, että hänen elämässään on maksimaalinen määrä epävarmuutta. Tämän käänteisen näkökulman kautta jokainen voi oivaltaa niitä asioita, toimia ja uskomuksia omasta elämästään, jotka johtavat epävarmuuden olemassa oloon. 
Suru on tunne, jonka jokainen meistä lähes väistämättä kohtaa jossain vaiheessa elämäänsä. Surun keskellä meidän on usein haastava nähdä, että kyseessä on vain ohimenevä tunne, joka vaimenee itsestään. Usein saatammekin etsiä keinoja viedä huomiomme pois surusta. Miten suruun voi suhtautua hyväksyvästi ja kokea se täysillä, jotta se voi mennä ohi. Tästä kulmasta Niko ja Antti lähtivät keskustelemaan tässä Zenittäjät jaksossa.
Moni meistä joutuu elämässään olemaan henkisenä tukena toiselle ihmiselle. Usein kärsimys saattaa "tarttua" meihin ja alamme itsekin voimaan huonosti toisen puolesta. Miten voimme parhaiten olla henkisenä tukena toiselle ilman, että oma hyvinvointimme kärsii liiaksi? Tähän kysymykseen Niko ja Antti tarjoavat näkemyksensä tässä Zenittäjät jaksossa.
Ihmistyyppivärit (DISC) ovat nykyään suosittuja työkaluja, joita hyödynnetään ryhmädynamiikan ja koheesion kehittämisen välineinä niin urheilujoukkueissa kuin työelämän tiimeissä. Mutta mihin niiden teho todella perustuu? Ja miksi ne voivat luoda turhia haasteita ja paineita tiimin jäseniin? Näihin teemoihin Niko ja Antti syventyvät tässä Zenittäjät jaksossa.
Viime vuosikymmeninä individualismi eli oman edun tavoittelu ja ajaminen on nostanut enemmän ja enemmän päätään suomalaisessa yhteiskunnassa. Maassamme vedetään eri suuntiin kenties voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin olemassa olomme aikana. Toisaalta individualistinen asenne on urheilun parissa tuottanut maahamme kansainvälisiä huipputähtiä esimerkiksi jääkiekossa. Miten meidän pitäisi suhtautua individualismiin ja miten voimme välttää etenkin myrkyllistä individualismia, jossa omaa etua ajetaan muiden kustannuksella? Näihin teemoihin Niko ja Antti syventyvät vuoden 2020 ensimmäisessä Zenittäjät jaksossa. 
Moni työssäkäyvä kamppailee merkityksettömyyden tunteen kanssa. He kokevat, etteivät tee merkityksellistä työtä ja sen takia kyseenalaistavat uravalintaansa. Mutta mistä merkityksellisyyden tunne todella kertoo? Ja miten voimme tuoda lisää merkityksellisyyden kokemusta mihin tahansa ympäristöön ja olosuhteeseen? Näihin kysymyksiin zenittäjä-kaksikko Niko Leppänen ja Antti Vanhanen pureutuvat tässä jaksossa. 
Paljon puhutaan flow-tilasta ja siitä, miten suoriudumme kyseisessä tilassa paremmin. Mutta mitä flow-tila oikeastaan meinaa, mistä se tulee ja miten rajoitamme itse itseämme kokemasta flow-tilaa? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti pureutuvat tässä Zenittäjät-jaksossa. 
Raha on oiva työväline hyödykkeiden ja palvelujen vaihtamiseen. Se on kuitenkin surkea väline onnen ja varmuuden luomiseen. Tässä jaksossa Niko ja Antti pyrkivätkin katsomaan, miten voimme luoda sellaisen suhteen rahaan, joka on terve ja stressitön. 
Pyrkiminen on nykyajalle tyypillinen länsimaalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ilmiö. Moni pyrkii jatkuvasti tekemään asioita, joiden he kuvittelevat johdattavan itsensä kohti parempaa ja onnellisempaa tulevaisuutta. Mutta miksi pyrkiminen itse asiassa on enemmän este onnelle ja hyvinvoinnille kuin tie niihin? Miltä elämämme näyttäisi jos emme olisi jatkuvasti pyrkimässä johonkin? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä Zenittäjien jaksossa. 
Irtipäästäminen on tie mielenrauhaan. Mutta usein asioista, kokemuksista ja ajatuksista irtipäästäminen tuntuu hankalalta. Miten voimme ymmärtää irtipäästämisen, ei aktiivisena, vaan passiivisena asiana, jota meidän ei pidä tehdä, vaan antaa tapahtua? Tästä Niko ja Antti keskustelevat tässä Zenittäjien jaksossa.
Meillä ihmisillä on halu ymmärtää elämää ja itseämme. Mutta tarve ymmärtää ja tietää voi luoda ylimääräistä tuskaa ja ahdistusta. Tässä jaksossa Niko ja Antti antavatkin näkökulmia siihen, miten voi tulla sinuiksi ymmällään olon ja tietämättömyyden kanssa ja mitä etua tästä on. 
Miten sitoutuminen asioihin, kuten parisuhteeseen tai omaan työhön, on avain parempaan kokemukseen? Miten toisaalta sitoutumattomuus voi tuoda rauhaa olemiselle? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä jaksossa. 
Yleisesti ajatellaan, että meidän pitäisi ympäröidä itsemme positiivisilla ihmisillä ja välttää negatiivisten "energiasyöppöjen" seuraa. Mutta tämä on usein haastavaa. Voimmeko kuitenkin löytää tavan säilyttää oma sisäinen positiivisuutemme ja mielenrauhamme myös negatiivisten ihmisten seurassa? Me uskomme, että voimme ja tässä jaksossa kerromme miten se onnistuu. 
Miksi jotkut nousevat huipulle tai kehittyvät mestareiksi jossakin asiassa ja toiset eivät? Mikä henkinen valmius on mestareiden salainen ase? Miten jokainen voi löytää tämän salaisen aseen itsestään? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti uppoutuvat tässä jaksossa. 
loading
Comments 
Download from Google Play
Download from App Store