DiscoverZenittäjät
Zenittäjät
Claim Ownership

Zenittäjät

Author: Niko Leppänen & Antti Vanhanen

Subscribed: 13Played: 148
Share

Description

Zenittäjät on kahvipöytäkeskustelu kahden henkisen valmentajan, Niko Leppäsen ja Antti Vanhasen, välillä. Jokaisessa jaksossa Niko ja Antti antavat näkemyksensä ihmisenä olemisen ja ihmiselämän perusteisiin. He pyrkivät oman vakavan humoristisen tyyliinsä mukaisesti tuomaan lisää selkeyttä ja yksinkertaisuutta niin oman itsensä, toisten ihmisten kuin laajempien elämän ilmiöiden ymmärtämiseen. Zenittäjät haastaa pohtimaan omaa maailmankuvaa uusista suunnista.
32 Episodes
Reverse
Viime vuosikymmeninä individualismi eli oman edun tavoittelu ja ajaminen on nostanut enemmän ja enemmän päätään suomalaisessa yhteiskunnassa. Maassamme vedetään eri suuntiin kenties voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin olemassa olomme aikana. Toisaalta individualistinen asenne on urheilun parissa tuottanut maahamme kansainvälisiä huipputähtiä esimerkiksi jääkiekossa. Miten meidän pitäisi suhtautua individualismiin ja miten voimme välttää etenkin myrkyllistä individualismia, jossa omaa etua ajetaan muiden kustannuksella? Näihin teemoihin Niko ja Antti syventyvät vuoden 2020 ensimmäisessä Zenittäjät jaksossa. 
Moni työssäkäyvä kamppailee merkityksettömyyden tunteen kanssa. He kokevat, etteivät tee merkityksellistä työtä ja sen takia kyseenalaistavat uravalintaansa. Mutta mistä merkityksellisyyden tunne todella kertoo? Ja miten voimme tuoda lisää merkityksellisyyden kokemusta mihin tahansa ympäristöön ja olosuhteeseen? Näihin kysymyksiin zenittäjä-kaksikko Niko Leppänen ja Antti Vanhanen pureutuvat tässä jaksossa. 
Paljon puhutaan flow-tilasta ja siitä, miten suoriudumme kyseisessä tilassa paremmin. Mutta mitä flow-tila oikeastaan meinaa, mistä se tulee ja miten rajoitamme itse itseämme kokemasta flow-tilaa? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti pureutuvat tässä Zenittäjät-jaksossa. 
Raha on oiva työväline hyödykkeiden ja palvelujen vaihtamiseen. Se on kuitenkin surkea väline onnen ja varmuuden luomiseen. Tässä jaksossa Niko ja Antti pyrkivätkin katsomaan, miten voimme luoda sellaisen suhteen rahaan, joka on terve ja stressitön. 
Pyrkiminen on nykyajalle tyypillinen länsimaalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ilmiö. Moni pyrkii jatkuvasti tekemään asioita, joiden he kuvittelevat johdattavan itsensä kohti parempaa ja onnellisempaa tulevaisuutta. Mutta miksi pyrkiminen itse asiassa on enemmän este onnelle ja hyvinvoinnille kuin tie niihin? Miltä elämämme näyttäisi jos emme olisi jatkuvasti pyrkimässä johonkin? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä Zenittäjien jaksossa. 
Irtipäästäminen on tie mielenrauhaan. Mutta usein asioista, kokemuksista ja ajatuksista irtipäästäminen tuntuu hankalalta. Miten voimme ymmärtää irtipäästämisen, ei aktiivisena, vaan passiivisena asiana, jota meidän ei pidä tehdä, vaan antaa tapahtua? Tästä Niko ja Antti keskustelevat tässä Zenittäjien jaksossa.
Meillä ihmisillä on halu ymmärtää elämää ja itseämme. Mutta tarve ymmärtää ja tietää voi luoda ylimääräistä tuskaa ja ahdistusta. Tässä jaksossa Niko ja Antti antavatkin näkökulmia siihen, miten voi tulla sinuiksi ymmällään olon ja tietämättömyyden kanssa ja mitä etua tästä on. 
Miten sitoutuminen asioihin, kuten parisuhteeseen tai omaan työhön, on avain parempaan kokemukseen? Miten toisaalta sitoutumattomuus voi tuoda rauhaa olemiselle? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä jaksossa. 
Yleisesti ajatellaan, että meidän pitäisi ympäröidä itsemme positiivisilla ihmisillä ja välttää negatiivisten "energiasyöppöjen" seuraa. Mutta tämä on usein haastavaa. Voimmeko kuitenkin löytää tavan säilyttää oma sisäinen positiivisuutemme ja mielenrauhamme myös negatiivisten ihmisten seurassa? Me uskomme, että voimme ja tässä jaksossa kerromme miten se onnistuu. 
Miksi jotkut nousevat huipulle tai kehittyvät mestareiksi jossakin asiassa ja toiset eivät? Mikä henkinen valmius on mestareiden salainen ase? Miten jokainen voi löytää tämän salaisen aseen itsestään? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti uppoutuvat tässä jaksossa. 
Ryhmäpaine ja joukkoon kuuluminen ovat asioita, joiden kanssa etenkin nuoret painiskelevat päivittäin. Pelko joukon ulkopuolelle jäämisestä vaikuttaa valintoihimme ja saa aikaan tarpeen tehdä asioita, joita emme välttämättä luonnostamme haluaisi tehdä. Voiko ryhmäpaineesta vapautua vai pitääkö meidän aina pyrkiä kuulumaan joukkoon? Tästä teemasta Niko ja Antti keskustelevat tässä jaksossa. 
21. Keho-mieli ykseys

21. Keho-mieli ykseys

2019-06-1100:39:58

Miten keho ja mieli ovat yhteydessä toisiinsa? Mikä on tutkimusten mukaan merkittävin henkinen tekijä pitkäikäisyyden taustalla? Miten selkä- ja hartiakivut voidaan selittää psyykkisillä syillä? Näitä ja muita fyysisen ja psyykkisen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä Niko ja Antti tarkastelevat tässä jaksossa. 
Suomen on jääkiekon maailmanmestari vuonna 2019. Suurena altavastaajana kisoihin lähtenyt joukkue kaatoi matkalla sensaatiomaisesti kolme kovaa kiekkomaata. Mikä selittää Suomen satumaista tarinaa? Mitkä mentaalipuolen tekijät vaikuttivat Suomen otteisiin positiivisesti ja muiden maiden tähtisikermiin negatiivisesti? Ja miten voimme tuoda näitä prinsiippejä jokaisen meidän arkielämään. 
Nykyaikana stressi nähdään väistämättömänä osana länsimaista elämäämme. Yleisesti koetaan, että stressi on suurilta osin seurausta ulkoisista olosuhteista. Tässä jaksossa Niko ja Antti esittelevät uudenlaisen määritelmän stressille: stressi on merkki sisäisestä vastustamisesta.  
Yksi nykymaailman oireista on tarve ylisuorittaa eli saada aikaan mahdollisimman paljon ja olla mukana mahdollisimman monessa asiassa. Usein ylisuorittamisen luo kuitenkin haasteita rentoutumiselle ja läsnäololle, koska olemme mielessämme koko ajan suuntautuneita seuraavaan asiaan. Mistä ylisuorittamisen tarve kumpuaa? Ja miksi tämän ylisuorittamisen alkulähteen oivaltaminen on avain siitä vapautumiseen? Näiden kysymysten pohjalta Niko ja Antti rakensivat tämän jakson. 
Elämä on kontaktilaji, ei toivekonsertti. Jokainen meistä joutuu väistämättä elämässämme kohtaamaan tapahtumia, jotka huihuttavat elämme perustoja. Vaikka erilaisten kokemusten skaala on valtava, tunnetasolla kokemukset voi kuitenkin rajata melko pieneen kirjoon. Miksi tämän ymmärtäminen helpottaa vastoinkäymisten kohtaamisista? Mitä muuta meidän on hyvä tietää vastoinkäymisten luonteesta? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä jaksossa.
Onko meillä ihmisillä valinnanvapaus? Olisimmeko voineet valita eri tavalla? Kumpi tulee ensin, rationalisointi ja sen pohjalta valinta vai valinta ja sen rationalisointi jälkikäteen? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti pureutuvat tässä valintoihin keskittyvässä Zenittäjät-jaksossa. 
Monet kokevat vaikeaksi tunnistaa, mitä he todella haluavat. Usein haluamme jonkin lopputuloksen, kuten vaurauden, ihannevartalon tai ulkoisen menestyksen. Mutta todellisuudessa haluamme vain tuntea sitä hyvää oloa, jonka kuvittelemme tämän asian meissä luovan. Jotta saamme haluamamme, luomme erilaisia toiminnallisia strategioita sinne päästäksemme. Tällöin usein löydämme itsemme tekemästä asioita, joiden tekemisestä emme oikeasti nauti. Mitä tapahtuu, jos lopetamme yrittämästä päästä johonkin ja alamme tehdä niitä asioita, joita kohtaan tunnemme luontaista vetoa? Tästä aiheesta Niko ja Antti keskustelevat tässä Zenittäjien jaksossa. 
Itsekontrolli ja liika totisuus on yksi suurimmista suomalaisista kompastuskivistä, etenkin urheilumaailmassa. Suomalaisilla urheilijoilla on tapana suhtautua niin urheiluun kuin itseensä vakavasti siinä, missä amerikkalaiset kilpakaverinsa näkevät urheilun showna ja itsensä taiteentekijöinä. Mitä suomalaiset voisivat oppia tästä jenkkien mentaliteetista? Ja miten me kaikki voimme suhtautua elämäämme enemmän taiteena kuin tieteenä? Näihin teemoihin Niko ja Antti syventyvät tässä Zenittäjien kevätkauden avausjaksossa. 
Onko luovuus synnynnäistä? Miksi on väärin sanoa, että jotkut ihmiset ovat luovempia kuin toiset? Mikä estää meitä ihmisiä usein toimeenpanemasta uusia ja innostavia ideoitamme käytännössä? Miten voimme päästä irti sisäisistä toiminnan esteistä ja tehdä uusien ideoiden toimeenpanosta helppoa ja vaivatonta? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä luovuutta käsittelevässä 13. jaksossa.
loading
Comments 
loading
Download from Google Play
Download from App Store