Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
ترجیع بند عراقی‌ ‌باز هم در ادامه، 3 بندِ دیگه از ترجیع‌بندِ عاشقانه عراقی رو میخونیم. از شرابِ صاف و دُرد میگیم و در مورد زُهد و عرفان حرف میزنیم و یک مقداری وارد جزئیات واحدهای وزنی قدیم میشیم و از وحشی‌گَریِ معشوق در شعرِ سبکِ عراقی میگیم(قسمت 3 از 4) محتویات این قسمت‌مرور بندهای قسمت قبلی [بندهای پنجم و ششم و هفتم و هشتم] | 2:16بند نهم ترجیع‌بند عراقی | 6:30شرابِ صاف و شرابِ دُرد | 7:51شعرِ عارفانه | 12:18زُهد در شعرِ فارسی | 14:23عراقی و ابنِ عربی | 19:18بند دهم ترجیع‌بند عراقی | 26:01آبِ حَیَوان | 31:55واحدهای وزنی قدیم (رطل، مَن، مثقال، خروار ....) | 33:47بند یازدهم ترجیع‌بند عراقی | 40:31هوش و مدهوش | 41:08اضداد | 44:34معشوقِ‌ وحشی در شعرِ فارسی | 46:54خوانش ترجیع بند عراقی‌‌ [بندهای نهم و دهم و یازدهم] با صدای سارا نیک اقبالی | 50:24معرفی پادکست (دو میم) | 55:21معرفی شعرِ وحدتِ وجودی از عراقی در شعر کست | 57:47 منابعدیوان فخرالدّین عراقی با مقدمه سعید نفسی و حواشی م.درویشدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا موسیقیآلبوم: Hidden Treasures I اثر Back to Earthشامل آهنگ های:Broken SilenceThe Dignity of NatureAddicted to YouJakarandaEarthwinds لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی : یوتوب بوطیقا | اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقا‌حمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
27 – چاهِ غم

27 – چاهِ غم

2023-11-1855:512

ترجیع بند عراقی‌ ‌‌در ادامه قسمت قبلی، 4 بندِ دیگه از ترجیع‌بندِ درخشانِ عراقی رو میخونیم. در مورد مفهومِ مرده شدن زنده ها در ادیان مختلف حرف میزنیم. از زال و مویِ بلندِ رودابه و از مباحثِ نجومی در شعر و ادب فارسی حرف میزنیم و سری میزنیم به منظومه ویس و رامین(قسمت 2 از 4) ‌محتویات این قسمت‌‌ترجیع بند در شعر و ادبیات فارسی | 3:23مرور بندهای قسمت قبلی [بندهای اول و دوم و سوم و چهارم] | 5:25بند پنجم ترجیع‌بند عراقی | 9:14مرده شدن زنده ها در ادیان ایران باستان | 10:11شیدا در کلام فارسی | 11:54بند ششم ترجیع‌بند عراقی | 15:16سعدی، عراقی و برادران غزالی؟ | 16:38بند هفتم ترجیع‌بند عراقی | 21:10راپانزل و شاهنامه فردوسی | 22:43ایراد در نوشتار فارسی؟ | 28:10بند هشتم ترجیع‌بند عراقی | 35:40جام جهان نما و اسطرلاب | 37:24خورشید، مشرق و خراسان | 41:26آفتاب و آفتابه | 44:11خوانش ترجیع بند عراقی‌‌ [بندهای پنجم و ششم و هفتم و هشتم] با صدای سارا نیک اقبالی | 47:58معرفی پادکست (اکوکست - اینستاگرام) | 52:55 منابعدیوان فخرالدّین عراقی با مقدمه سعید نفسی و حواشی م.درویشدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا موسیقیآلبوم: Hidden Treasures I اثر Back to Earthشامل آهنگ های:Broken SilenceThe Dignity of NatureAddicted to YouJakarandaEarthwinds لینک های پادکستپادکست میم – جیمز وب (قسمت اول و دوم) پادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی : یوتوب بوطیقا| اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقا‌حمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
ترجیع بند عراقی‌ ‌عراقی هم مثلِ سعدی ترجیع بندهای زیادی ندارد، اما همین تعداد اندک هم از درخشان‌ترین کارهای عراقی و شعرِ فارسی به حساب میاد. در شروعِ فصل سوم رفتیم سراغِ یکی از بهترین آثار عراقی. از خمر و شراب و مخمور میگیم، تا خضر و اسکندر و آب حیات و نیم نگاهی هم داریم به بوطیقای شعرِ فردوسی و نظامی(قسمت 1 از 4) محتویات این قسمت‌ساقی نامه‌ ی عراقی؟ | 2:05عراقی و وحدت وجود | 3:23ترجیع‌بند و ترکیب‌بند | 5:12بند اول ترجیع‌بند عراقی | 7:02حریف در شعر فارسی | 7:41سرّ و اسرار در ادبیات عرفانی | 10:11خمر، خمار، مخمور | 13:54بند دوم ترجیع‌بند عراقی | 18:00عید و نوروز یا عیدِ نوروز؟ | 19:00بند سوم ترجیع‌بند عراقی | 24:02مغنی‌نامه ی عراقی؟ | 24:31عراقی و حواشیِ او | 30:57بند چهارم ترجیع‌بند عراقی | 33:35آبِ حیات | 34:01روایت‌های نظامی از اسکندر و آب زندگانی | 37:44چشمه زندگانی در شعر نظامی‌ | 42:02چشمه حیات در شعر فردوسی | 43:01سبک‌های شعرِ فارسی | 44:49خوانش ترجیع بند عراقی‌‌ [بندهای اول و دوم و سوم و چهارم] با صدای سارا نیک اقبالی | 50:22معرفی پادکست (سماک) | 54:48 منابعدیوان فخرالدّین عراقی با مقدمه سعید نفسی و حواشی م.درویشدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا موسیقیآلبوم: Hidden Treasures I اثر Back to Earth شامل آهنگ های:Broken SilenceThe Dignity of NatureAddicted to YouJakarandaEarthwinds لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی : یوتوب بوطیقا|  اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقا‌حمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
در راستای قسمتِ قبلی یعنی واردات و صادرات کلمه، درمورد واردات کلمات عربی در فارسی حرف میزنیم. اینکه چطور تشخیص بدیم از یک کلمه با ریشه‌ی عربی چه معانی ای رو میشه دریافت کرد. و شعرهایی میخونیم از شعرایی مثل قاسم انوار, حکیم نزاری, خواجوی کرمانی, جامی و ...(قسمت 2 از 2) محتویات این قسمتثُلاثی، رُباعی و خُماسی | 5:06ریشه "فتح" و مشتقات آن | 5:44خوانش شعر " راحت روح من است رایحه روحِ راح " از حکیم نزاری قهستانی با صدای سارا نیک اقبالی | 14:36مهندسی معکوس "استتار" در پیدا کردن معانی | 17:02شعری از مثنوی "یوسف و زلیخا" اثر جامی | 19:21خوانش شعر "سپیده دم که صبا دامن سمن بدرد" از خواجوی کرمانی با صدای سارا نیک اقبالی | 23:30مهندسی معکوس کلمات وارداتی از عربی| 25:25خوانش شعر "چشم خدا بر تو ای بدیع شمایل" از سعدی با صدای سارا نیک اقبالی | 28:50وزن "استفعال" در عربی | 31:07ابزار ساختن وسیله | 33:49ابزار مبالغه | 34:10قالب ساختن مکان | 35:04خوانش شعر "ای بت عیار من، نام تو امروز چیست" از قاسم انوار با صدای سارا نیک اقبالی | 38:34معرفی پادکست (گنبدکبود) | 40:36 منابعفرهنگ جامع کابردی فرزان عربی به فارسی اثر پرویز اتابکیفرهنگ المعجم الوسیط با ترجمه محمد بندر ریگیفرهنگ معاصر عربی فارسی آذرنوش آذرتاشعربی زبان قرآن (1) (2) (3) - علوم انسانی - دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب ‌های درسیلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ‌های They Sink ، Dalur (Island Songs V) ، Erla's Waltz ، Momentary (Choral Version) ، Take My Leave Of You اثر Ólafur Arnaldsآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patel لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی : یوتوب بوطیقا | اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقا‌حمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقابوطیقا در تهران ‌پادکستتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
این قسمت، یک قسمتِ ویژه است که در مورد صادرات از زبانِ فارسی و واردات به زبانِ فارسی صحبت میکنیم. اینکه چی میشه که یک کلمه واردِ فارسی میشه یا از فارسی وارد زبان‌های دیگه میشه. از تاریخچه زبان‌های ایرانی حرف میزنیم و به خانواده زبان‌های هندواروپایی و سامی وارد میشیم!(قسمت 1 از 2) محتویات این قسمتواردات و صادرات در زبان‌ها | 3:55زبانِ گفتار و زبانِ نوشتار | 4:32زبان‌ها ایرانی باستانی | 8:47گویش و لهجه | 11:19الحاق کلمه در زبان | 14:22زبان‌ها هندواروپایی | 22:32تاریخ زبان‌های ایرانی | 25:01پیژامه و پرتقال | 29:18زبان‌های سامی | 36:09واردات در زبانِ عربی | 38:17خوانش شعر "ز دلبرانِ همه شهر، دل‌پذیر تویی" از سیف فرغانی با صدای سارا نیک اقبالی | 42:44مفرّس سازی | 50:50خوانش شعر " ستاره‌ای بدرخشید و ماهِ مجلس شد" از حافظ با صدای سارا نیک اقبالی | 51:41معرفی پادکست (مهرانگیز) | 56:41 منابعآفرینِ فردوسی اثر دکتر محمدجعفر محجوبفرهنگ جامع کابردی فرزان عربی به فارسی اثر پرویز اتابکیفرهنگ المعجم الوسیط با ترجمه محمد بندر ریگیفرهنگ معاصر عربی فارسی آذرنوش آذرتاشدیوان سیف فرغانی به تصحیح دکتر ذبیح الله صفاحافظ به کوشش کاظم برگ نیسیلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ‌های They Sink ، Dalur (Island Songs V) ، Erla's Waltz ، Momentary (Choral Version) ، Take My Leave Of You اثر Ólafur Arnaldsآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patel لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی : یوتوب بوطیقا| اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقا‌حمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقابوطیقا در تهران ‌پادکستتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
23 – چشمِ خروس

23 – چشمِ خروس

2023-05-2701:14:301

‌‌حکایت گلستان سعدی و غزل سعدی‌در این قسمت مثلِ 3 قسمتِ قبلی، یک حکایت از گلستان سعدی رو میخونیم، حکایتی بسیار طولانی و پُرحاشیه. و غزلی میخونیم از سعدی که از معدود شعرهاییه که سعدی توصیفات اندامِ زنانه رو توش انجام میده! و در نهایت هم یک بحثِ بسیار مفصل میکنیم در مورد اینکه چرا در شعر عاشق و معشوق در برخی از موارد، مـرد هستند!! - شنیدن این قسمت، به افرادِ کم سن‌ و بچه‌ ها توصیه نمی‌شود - !(قسمت 4 از 4) محتویات این قسمتحکایت نعل‌بند و قاضیِ همدان | 4:00نعل و آتش | 4:11رباعی | 5:43رومی و زنگی | 14:50غزل "امشب مگر به وقت نمی‌خواند این خروس" سعدی | 34:07توصیفات اروتیکی در شعرِ سعدی | 36:02چوگان و صولجان | 36:41طبل و کوس | 39:46مسجدِ آدینه | 41:12خوانش شعر "امشب مگر به وقت نمی‌خواند این خروس" از سعدی با صدای سارا نیک اقبالی | 43:47شاهد بازی در ادبیات فارسی | 44:54عشق افلاطونی | 48:28جامعه و زنان در عصرِ سعدی | 53:07ظرافت و زیبایی زنانه یا مردانه؟ | 58:44غلام‌بارگی و شاهد‌بازی | 1:03:30قضاوت در ظرفِ تاریخی و جغرافیایی | 1:05:35 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریغزلیات سعدی به کوشش کاظم برگ نیسیگلستان سعدی به کوشش خلیل خطیب رهبرشاهدبازی در ادبیات فارسی تالیف دکتر سیروس شمیسالغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ Through Winter Eyes اثر Levi Patelآهنگ Crossing Elsewhere اثر Levi Patelآهنگ To Shift In Memories اثر Levi Patelآهنگ Of Moon and Tides اثر Gifts From Crowsآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patel لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
‌‌حکایت بوستان سعدی، حکایت گلستان سعدی و غزل سعدی‌توی این قسمت، در ادامه دو قسمتِ قبلی باز هم میریم سراغِ سعدی و گلستان و غزلیاتش، اما علاوه بر این دوتا، سراغِ بوستان سعدی هم میریم و البته یک نگاهی هم میندازیم به کتابِ سوانح از احمد غزالی.(قسمت 3 از 4) محتویات این قسمتبوستانِ سعدی و گلستانِ سعدی | 1:58حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز | 4:35شاه محمود غزنوی | 5:48سوانح العشاقِ احمد غزالی | 8:09مثنویِ تعلیمی | 15:30خوانش شعر "حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز" از سعدی با صدای سارا نیک اقبالی | 18:13حکایت هفتم از بابِ پنجم گلستان | 20:38معشوقِ مذکر یا معشوقه مونث؟ | 22:13غزل "دیر آمدی ای نگار سرمست" سعدی | 27:21دسته بندی غزلیات سعدی | 27:28شست در شعر فارسی | 30:40خوانش شعر "دیر آمدی ای نگار سرمست" از سعدی با صدای سارا نیک اقبالی | 36:36 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریغزلیات سعدی به کوشش کاظم برگ نیسیگلستان سعدی به کوشش خلیل خطیب رهبرسوانح احمد غزالی با تصحیحات نصرالله پورجوادیلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ All Around Us اثر Levi Patelآهنگ Into A Hidden Place اثر Levi Patelآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patelموسیقی نگارِ سرمست از آلبوم شبت خوش باد، من رفتم کاری از علی تفرشی  لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
21 – شیوه پری

21 – شیوه پری

2023-02-2054:25

‌‌حکایت گلستان سعدی و غزل سعدی‌در این قسمت، مثلِ قسمت قبلی، میریم سراغِ حکایتی با حواشیِ تاریخی از گلستان سعدی. از محمد خوارزمشاه صحبت میکنیم و شهرِ کاشغَر در چین. از صرف و نحو در زبان عربی میگیم و از داستان‌ ضحاک و سامری میگیم براتون(قسمت 2 از 4) محتویات این قسمتگلستانِ سعدی | 1:13دسته بندی غزلیات سعدی | 4:49حکایت هفدهم از بابِ پنجم گلستان | 6:14محمد خوارزمشاه و مغول‌ها | 7:23ختا و تُرکستان | 9:06نحو و صرف | 11:11پارادوکس تاریخی در گلستان | 26:00غزل "معلمت همه شوخی و دلبری آموخت" سعدی | 29:10اسمِ مبالغه | 31:15 ضحّاک | 32:17سامری | 36:01زبانِ دَری | 40:51صوفی و قلندر | 45:17خوانش غزل "معلمت همه شوخی و دلبری آموخت" از سعدی با صدای سارا نیک اقبالی | 50:54 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریغزلیات سعدی به کوشش کاظم برگ نیسیگلستان سعدی به کوشش خلیل خطیب رهبرلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ Dusk Draws Away اثر Levi Patelآهنگ Into A Hidden Place اثر Levi Patelآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patel لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
20 – بهشتی روی

20 – بهشتی روی

2023-01-2644:083

‌‌حکایت گلستان سعدی و غزل سعدی‌‌این قسمت شروعِ یک سریِ 4 قسمتی‌ست که میریم سراغِ گلستانِ سعدی و بابِ پنجمش که در عشق و جوانی هست و حکایتِ عاشقانه‌ای میخونیم که ارتباط مستقیمی هم داره با یک غزلِ عاشقانه از خودِ سعدی. توی این قسمت در موردِ‌ گلستان صحبت میکنیم، از قالبِ شعریِ قطعه حرف میزنیم، از یعقوب و یوسف در شعرِ فارسی میگیم و یادی هم میکنیم از مادرِ غول‌ها !(قسمت 1 از 4) محتویات این قسمتگلستانِ سعدی | 3:25سعدیِ گلستان | 9:48حکایت پنجم از بابِ پنجم گلستان | 12:02قالب شعریِ قطعه | 15:15غزل "که برگذشت که بوی عبیر می‌آید" سعدی | 19:46عبیر | 21:07داستان یعقوب و یوسف در ادیان ابراهیمی | 22:01خِرام در زبان فارسی | 29:48خارِ مُغیلان | 31:29خوانش غزل "که برگذشت که بوی عبیر می‌آید" از سعدی با صدای سارا نیک اقبالی | 39:58 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریغزلیات سعدی به کوشش کاظم برگ نیسیگلستان سعدی به کوشش خلیل خطیب رهبرلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ As she passes اثر Levi Patelآهنگ Into A Hidden Place اثر Levi Patelآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patel لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
‌غزل عراقیاین قسمت، بخشِ سوم و آخرین بخشِ سریِ ژیمناستیک ادبیه که میریم سراغ دو غزل از عراقی و مختصری از عراقی و شاعرانگی و زندگیِ ادبیش میگیم. از چیزهای مختلفی صحبت میکنم، مثلِ نگار و سگ و طُفیلی و در مورد آثارِ عراقی و دلایلِ شباهت کارهاش به سعدی حرف میزنیم  (قسمت 3 از 3) محتویات این قسمتعراقی | 1:01غزل "نگارا از سر کویت" عراقی | 6:12نگار در زبان و ادب فارسی | 7:07خوانش غزل " نگارا از سر کویت گذر کردن توان؟ نتوان" از عراقی با صدای سارا نیک اقبالی | 18:20کتاب‌های عراقی | 20:09خلاصه‌ای از لمعه دوم از کتاب لمعاتِ عراقی | 21:11عراقی (ادامه) | 24:02غزل " ز دل، جانا" عراقی | 25:42 سعدی، عراقی، ابرازِ عشق | 26:04سگ در شعرِ عراقی | 29:02داستانِ طُفیل | 30:15خوانش غزل "ز دل، جانا، غم عشقت رها کردن توان؟ نتوان" از عراقی با صدای سارا نیک اقبالی | 32:05عراقی، اوحدی، حافظ | 33:56 منابعدیوان فخرالدین عراقی – استاد سعید نفیسی و م.درویشرساله لمعات و رساله اصطلاحات عراقی به سعی دکتر جواد نوربخشدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتگنجور: دردانه های ادب پارسیلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ Words Like First Light اثر Levi Patelآهنگ Since Last Letters اثر Levi Patelآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patelموسیقی آواز نوا کاری از سیاوش اسماعیلی با صدای محمد علی ناجی لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
غزل حافظ و مسمط فرخی یزدیقسمت هجدهم بخش دوم آکروبات ادبی رو داریم که دوباره برمیگردیم سراغِ حافظ و جادوگریش با کلام. از خاکی که مثلِ سرمه به چشم میکشیدن میگیم و گریزی میزنیم به داستان شیرین و خسرو و شکرِ سپاهانی و در شعرِ شاعرهای مختلفی که با "نیست که نیست" بازی با کلام کردن گشت و گذار میکنیم و یک شعر با بارِ طنزِ سیاسی هم از فرخی یزدی میخونیم(قسمت 2 از 3) محتویات این قسمتغزلِ "نیست که نیست" از حافظ | 2:33کُحل، سرمه، توتیا | 4:41اشکِ چشمِ خبرچین | 8:45آب و ریزگَردها | 10:50خسرو و شکر و شیرین | 16:32تضمین حافظ از سعدی | 23:30خوانش غزل "نیست که نیست" از حافظ با صدای سارا نیک اقبالی | 26:04استفاده از "نیست که نیست" در تاریخ ادبیات فارسی | 28:30مسمط "نیست که نیست" از فرخی یزدی | 35:15خوانش مسمط "نیست که نیست" از فرخی یزدی با صدای یگانه زیبا | 37:47 منابعشرح غزل های حافظ اثر دکتر حسینعلی هرویحافظ دیوان غزلیات به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبردانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتگنجور: دردانه های ادب پارسیلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ Since Last Letters اثر Levi Patelآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patelموسیقی چشمه نوش کاری از بهمن سپهری شکیب با صدای مهدی حبیبیموسیقی مردان خدا کاری از سیاوش نورپور با صدای شهرام ناظری لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
غزل حافظ قسمت هفدهم، شروع بحثی هست با عنوان آکروبات و ژیمناستیک در کلام. که قراره درباره اشعاری صحبت کنیم که شاعر در اون کارهای محیرالعقول با کلام انجام میده. در این قسمت غزلی میخونیم از حافظ شیرازی و پیرامونش از قصه و حواشی مربوط به منصور حلاج حرف میزنیم و از تاثراتی که حلاج بر شعر حافظ داشته میگیم(قسمت 1 از 3) محتویات این قسمتآکروبات و ژیمناستیکِ ادبی | 1:22غزلِ "سَمَن بویان" از حافظ | 5:39فتراک در شعر فارسی| 9:22 لعل و لال در ادب فارسی | 12:00رازِ پنهانیِ حافظ | 13:49منصور حلاج | 23:54حلاج و شیطان پرستی؟! | 25:12سرنوشت حلاج | 26:22به دار آویختن در شعر و ادب فارسی | 30:01حافظ و حلاج و طواسین | 32:00حضرت و جناب در شعر فارسی | 34:29خوانش غزل " سَمَن بویان " با صدای سارا نیک اقبالی | 37:38 منابعشرح غزل های حافظ اثر دکتر حسینعلی هروی حافظ دیوان غزلیات به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبرحافظ نامه اثر بهاءالدین خرمشاهیدیوان حافظ به سعی دکتر حسین‌علی یوسفیدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patelموسیقی سمن بویان از آلبوم آغاز یک خیال کاری از هومن موسوی لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
معرفی شعرکستاین یک اپیزود نیست، بلکه معرفیِ پادکستِ شعرکَست است! لینک های شعرکستشعر‌کست در کست‌ باکسشعرکست در اپل‌ پادکستشعرکست در گوگل پادکستشعرکست در اسپاتیفایشعرکست در ناملیکفید RSS شعرکست  لینک های پادکستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
16 - کیمیای جان

16 - کیمیای جان

2022-05-1948:234

ترجیع بند هاتف اصفهانی – 3 از 3در ادامه ی قسمتِ قبلی با خوندن بند‌های چهارم و پنجم، ترجیع‌ بند هاتف اصفهانی رو تموم می‌کنیم از پسوندِ مکان ساز میگیم و صورت‌های فلکی و نجوم در قدیم حرف میزنیم، از کیمیاگری و ارتقاءِ فلزات دیگه به طلا میگیم و "لَن تَرانی گفتن" رو موشکافی می‌کنیم و مروری داریم روی ترجیع بندها با موضوعِ "وحدتِ وجود" در تاریخ شعر و ادب فارسی و البته نیم نگاهی هم میندازیم به ترجمه انگلیسی ای از شعرِ هاتف اصفهانی محتویات این قسمتمرور بندهای اپیزود قبلی [بند دوم و سوم] | 3:09بند چهارم ترجیع بند هاتف اصفهانی | 7:36سِتان: پسوندِ مکان ساز | 8:37نجوم و صورت های فلکی | 10:13هاتف و فیزیکِ هسته ای؟! | 14:15کیمیا و کیمیاگری | 16:50بند پنجم ترجیع بند هاتف اصفهانی | 21:33اختیاراتِ شاعری | 23:42لَن تَرانی | 26:09خوانش ترجیع بند هاتف اصفهانی‌‌ [بندهای چهارم و پنجم] با صدای سارا نیک اقبالی | 32:09ترجیع بندهای وحدتِ وجودی در ادبِ فارسی | 37:16ترجیع بندِ عراقی | 38:26ترجیع بندِ شاه نعمت‌ اللهِ ولی | 40:47ترجمه انگلیسی ترجیع‌ بند هاتف (با صدای یگانه زیبا) | 43:20 منابعدیوان هاتف اصفهانی به تصحیح وحید دستگردیلغتنامه دهخدا موسیقیآلبوم: Cello Songs For Silence اثر Andrea Bauer شامل آهنگ های:One face of SilenceOpenRondo لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
15 - دخترِ رَز

15 - دخترِ رَز

2022-05-0837:013

ترجیع بند هاتف اصفهانی – 2 از 3 در این قسمت ادامه ی ترجیعِ بند هاتف اصفهانی رو داریم که بندهای دوم و سوم رو توش میخونیم. از کلیسا و ترسا و مسیحیت و تثلیث میگیم و درباره ابریشم و چیزهایی که باهاش درست میکردن صحبت میکنیم و در فضای اشعارِ عارفانه کنکاش میکنیم محتویات این قسمتمرور بندهای اپیزود قبلی [بند اول] | 3:10بند دوم ترجیع بند هاتف اصفهانی | 6:09ترسا راهب کلیسا | 7:40تثلیث یا سه گانه باوری در مسیحیت | 10:21ابریشم | 13:36بند سوم ترجیع بند هاتف اصفهانی | 19:29 انگور و دخترِ رَز | 24:20خِشتِ عطار در شعرِ عارفانه | 26:55 خوانش ترجیع بند هاتف اصفهانی‌‌ [بندهای دوم و سوم] با صدای سارا نیک اقبالی | 29:22 منابعدیوان هاتف اصفهانی به تصحیح وحید دستگردیلغتنامه دهخدا موسیقیآلبوم: Cello Songs For Silence اثر Andrea Bauer شامل آهنگ های:One face of SilenceOpenRondo لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
14 - پیرِ مُغان

14 - پیرِ مُغان

2022-04-2701:05:393

غزل حافظ و ترجیع بند هاتف اصفهانی - 1 از 3این قسمت تمرکز ما روی ادبیات عارفانه هستش و طیّ ِ یک سلسله 3 قسمتی روی این نوع شعر تمرکز میکنیم. از شراب و پیرِ میکده و مُغ بچه ها میگیم و یک غزل از حافظ میخونیم و شروع ترجیع بند هاتف اصفهانی رو داریم که میگن این ترجیع بند، بعد از سعدی، بهترین ترجیع بند شعر فارسیه  محتویات این قسمت مقدمه ای بر شعر عرفانی | 1:55واژه ها با معانیِ دو پهلو | 8:28غزل "درِ سَرای مُغان رُفته بود و آب زده" از حافظ | 12:17سرای مُغان | 12:42پیر در ادب فارسی | 14:55مُغ و مُغ بچه | 17:26گلاب و شراب | 21:28خوانش شعر "درِ سَرای مُغان رُفته بود و آب زده" با صدای سارا نیک اقبالی | 36:18وحدتِ وجود و ابن ِ عربی | 41:30بند اول ترجیع بند هاتف | 45:28نُقل در شعرِ فارسی | 49:52مـُشکین یا مـِشکین | 50:48موبَد و دستور | 53:57خوانش "ترجیع بند هاتف [بند اول]" با صدای سارا نیک اقبالی | 59:30  منابعشرح غزل های حافظ اثر دکتر حسینعلی هرویحافظ دیوان غزلیات به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبردیوان هاتف اصفهانی به تصحیح وحید دستگردیلغتنامه دهخدا  موسیقیآلبوم: Cello Songs For Silence اثر Andrea Bauerشامل آهنگ های:One face of SilenceOpenRondo  لینک های پادکستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
مسمط ملک الشعرای بهار و نسیم شمال و ترجیع بند میرزاده عشقیتوی این قسمت پادکست روی اشعارِ طنزی تمرکز کردیم که به اوضاع و احوال کشور، بعد از انقلاب مشروطه میپردازن و با زبان طنز و نیش و کنایه مشغول گلایه از شرایط بد ایران هستن. یک مسمط داریم از ملک الشعرای بهار یک مسمط داریم از نسیم شمال و یک ترجیع بند هم از میرزاده عشقی براتون میخونیم  محتویات این قسمتشعر سیاسی | 1:00 مسمط "امان از من و تو" از ملک‌ الشعرای بهار | 3:38بنگ و تریاک | 7:20حزب دموکرات و حزب اعتدالیون | 10:02مجوس در شعر فارسی | 15:28خوانش شعر "امان از من و تو" با صدای یگانه زیبا | 19:00مسمط "خیالات شب‌های دراز زمستان" از نسیم شمال | 23:32مسقطی و راحت الحلقوم | 26:51آلاله و لاله و شقایق | 32:51خوانش شعر "خیالات شب‌های دراز زمستان" با صدای یگانه زیبا | 35:26ترجیع بند "مهدی کچل" از میرزاده عشقی | 41:11مُلک و مَلَک و مَلِک و مِلک | 43:35سرنوشت میرزاده عشقی | 44:34خوانش شعر "مهدی کچل" با صدای یگانه زیبا | 47:44منابعدیوان اشعار ملک الشعرای بهارکتاب نسیم شمال تالیف سید اشرف الدین رشتیکلیات مصور عشقی نگارش علی اکبر مشیر سلیمیلغتنامه دهخدا  موسیقیموسیقی از آلبوم: گل به دامن اثر پشنگ کامکار و ارسلان کامکار با آواز بیژن بیژنی شامل آهنگ های:عاشق شده ای، ای دلغم هجرانگل به دامنآینه سیماسفر به خیر لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: توییتر بوطیقا | تلگرام بوطیقا | اینستاگرام بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
وزنِ شعر به زبان سادهقسمت دوازدهم یک قسمت ویژه‌ ست که در مورد موسیقی شعر حرف میزنیم که بهش وزن شعر یا بحر شعر یا وزن عروضی شعر فارسی هم میگن. شعرهای خیلی زیادی توی این قسمت داریم. از شعرای خیلی معروف مثل سعدی و حافظ و مولانا گرفته تا حزین لاهیجی و سنایی و عطار و حتی فریدون مشیری. در مورد تاریخچه ی زبان فارسی و رابطه ی اون با زبان عربی حرف میزنیم. آمار وزن های مختلف شعر فارسی رو درمیاریم و کلی چیزهای جور و واجور دیگه! محتویات این قسمتتاریخچه زبان‌های ایرانی | 2:30خصوصیات شعر | 15:45وزن و بحر شعری | 23:28اتانین و افاعیل | 26:40نامگذاری اوزان شعر | 29:07خوانش شعر "بحرهای شعر فارسی" | 32:38موسیقی و وزن شعر | 34:01وزن‌های پرکاربرد شعرِ فارسی | 41:25رتبه هشتم: مَفاعیلن مَفاعیلن فعولن | 42:31خوانش شعر "سحرگاهی شدم سوی خرابات" عطار با صدای سارا نیک اقبالی | 44:30رتبه هفتم: مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل | 47:19رتبه ششم: مَفاعیلن مَفاعیلن مَفاعیلن مَفاعیلن | 50:19خوانش شعر "مرا جز عشق تو جانی نمی‌بینم نمی‌بینم" عراقی با صدای سارا نیک اقبالی | 54:13رتبه پنجم: فَعلاتن مَفاعلن فَعلن | 55:43رتبه چهارم: فَعلاتن فَعلاتن فَعلاتن فَعلن | 56:41خوانش شعر "شب که در خلوتِ اندیشه تمنّای تو بود" حزین لاهیجی با صدای سارا نیک اقبالی | 1:00:25رتبه سوم: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن | 1:02:25رتبه دوم: مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن | 1:04:21رتبه اول: مَفاعلن فَعلاتن مَفاعلن فَعلن | 1:06:09وزن در اشعار معاصر و نیمایی | 1:13:35خوانش شعر "راز هر چه بادا باد" فریدون مشیری با صدای سارا نیک اقبالی | 1:16:26بحر طویل | 1:19:49مولانا و افاعیل | 1:21:52وزن دوری | 1:24:45خوانش شعر "دی ناگه از نگارم اندر رسید نامه" سنایی غزنوی با صدای سارا نیک اقبالی | 1:25:59 منابعادبیات فارسی (1) - (قافیه و عروض - نقد ادبی) - دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب ‌های درسی 1385عروض و قافیه - دکتر سیروس شمیساکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریدیوان حافظ به کوشش کاظم برگ نیسیغزلیات شمس تبریز به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنیکلیات شمس تبریزی به کوشش کاظم برگ نیسیدیوان حکیم سنایی غزنوی به سعی و اهتمام مدرس رضویدیوان فریدالدین عطار نیشابوری به تصحیح سعید نفیسیدیوان عراقی سعید نفیسیدیوان حزین لاهیجی به تصحیح ذبیح الله صاحبکارگنجور: مجموعه‌ ای تحت وب از آثار سخنسرایان پارسی ‌گو گرافیستالهام کرمی موسیقیموسیقی از Jóhann Jóhannsson شامل آهنگ های:A Game Of Croquet (The Theory Of Everything)EnglabornA Sparrow Alighted Upon Our ShoulderThe Drowned WorldKrokodillEg Atti Graa AEskuA Deal With ChaosGood Night, DayFlight From The City  لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: توییتر بوطیقا | تلگرام بوطیقا | اینستاگرام بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11 - سحر بابل

11 - سحر بابل

2022-01-0657:395

ترجیع بند سعدی 7 از 7قسمت یازدهم و آخرین بخش از ترجیع بند سعدی! توی این قسمت 4 بندِ آخرِ رو میخونیم و جسته و گریخته از خیلی چیزها حرف میزنیم. از زهر و تریاک، شهرِ تاریخیِ بابِل و ربطش به ضحاک، از نظامی و داستان بهرام و فتنه و .... میگیم و البته از اینکه بعضی ها کدوم بندهای این ترجیع بند رو الحاقی میدونن صحبت میکنیم و کلی چیزای دیگه  محتویات این قسمتمرور بندهای اپیزود قبلی [بندهای شانزدهم و هفدهم و هجدهم] | 1:56بند نوزدهم ترجیع‌بند سعدی | 6:05فصل‌الخِطاب بودنِ حرفِ سعدی | 7:58فتراک در شعرِ فارسی | 11:00زهر و تریاک در ادبِ فارسی | 11:37سحرِ بابِل و مارِ ضحّاک | 14:17بند بیستم ترجیع‌بند سعدی | 23:13بند بیست و یکم ترجیع‌بند سعدی | 26:03نظامی گنجوی و فتنه | 26:18سعدی و جمال‌پرستی | 31:26بند بیست و دوم ترجیع‌بند سعدی | 34:23حیوانات در شعرِ سعدی | 36:00جو در ادبیات فارسی | 39:36خوانش ترجیع بند سعدی‌‌ [بندهای نوزدهم و بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم] با صدای سارا نیک اقبالی | 44:24مسمّطِ تضمین و استقبال شده از ترجیع‌بند سعدی | 50:49 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریکلیات سعدی به کوشش دکتر مظاهر مصفّادانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخداگرافیستالهام کرمی موسیقیMax Richterشامل آهنگ های:Dream 13After Gunters DeathEmbersEnd Credits لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10 - رخ اسب

10 - رخ اسب

2021-12-2441:10

ترجیع بند سعدی 6 از 7در قسمت دهم ششمین بخش از ترجیع بند شیخ اجل، سعدی رو دنبال می‌کنیم و از شوخ و شوخی در شعر فارسی میگیم و یک بحث اولیه و مقدماتی داریم در مورد ادبیاتِ عرفانی در شعرِ سعدی محتویات این قسمتمرور بندهای اپیزود قبلی [بندهای دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم] | 2:25بند شانزدهم ترجیع‌بند سعدی | 7:29کلمه شوخ در شعرِ فارسی | 7:58گساردن در ادبِ فارسی | 9:52بند هفدهم ترجیع‌بند سعدی | 12:53بند هجدهم ترجیع‌بند سعدی | 19:30سعدی و شعرِ عارفانه؟ | 20:48کلمه پی در شعر فارسی | 24:17اصطلاحِ "غلط کردن" در ادبیات قدیم | 24:53پیاده، رخ، اسب، شطرنج | 25:54زدن سَرِ شمع | 27:43خوانش ترجیع بند سعدی‌‌ [بندهای شانزدهم و هفدهم و هجدهم] با صدای سارا نیک اقبالی | 34:22 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریکلیات سعدی به کوشش دکتر مظاهر مصفّادانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا گرافیستالهام کرمی موسیقیMax Richterشامل آهنگ های:Dream 13After Gunters DeathEmbersEnd Credits لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Comments (346)

Reza Milanchian

دست مریزاد

Feb 26th
Reply

ali samarqandi

درود ها

Feb 25th
Reply

a gh

عالی بود ، از این همه کیفیت لذت بردم، چه در توضیحات ، چه در برنامه ریزی زمانی ! پایدار باشید.

Feb 25th
Reply

Reza Milanchian

.سپاس از شما به جهت گامی که برای رشد فرهنگ جامعه بر می دارید.

Feb 21st
Reply

ali samarqandi

همه چی عالی بود فقط کاش شعر به این لطیفی رو با حماسه نمی خوندی

Feb 17th
Reply

Vajihe Safarzade

حد، همین است سخن دانی و زیبایی را

Feb 6th
Reply

Vajihe Safarzade

راستی دفتر سعدی به گلستان ماند طیباتش به گل و سبزه و ریحان ماند اوست پیغمبر و این نامه، به فرقان ماند هر که او را کند انکار، به شیطان ماند

Jan 30th
Reply

Kaveh Ahmadi

پاسی از شب گذشته و دل یاد استاد اشراقی کرد. طبق معمول کیف کردم

Jan 16th
Reply

Ehsan

دلمون تنگ شد حامد جان برای صدات

Dec 26th
Reply (1)

Meysam.M_Khayyam

فوق العاده زیبا بود، ممنونم از حامد عزیز و خانم سارا

Dec 20th
Reply (1)

Sudabe.m

آی دمت گرم دوست عزیز..بنوشانمان دمادم

Dec 11th
Reply (2)

elmira naghaie

دروود..ترجیع بند سعدی رو کجا بشنویم؟

Dec 6th
Reply (1)

Parsa

محتوا ، گوینده ، متن و موسیقی و همه و همه خوبه مانا باشید

Dec 4th
Reply (1)

Parsa

بسیار عالی و ارزشمند

Nov 27th
Reply

Faranak Amirebrahimi

خیلی ممنونم حامد عزیز از پادکست عالیت و این معرفی قشنگت، محبت کردی 🙏🌹

Nov 20th
Reply (1)

Samaan Eshraghi

چقدر کیف کردم با این اپیزود 😍😍😍

Nov 19th
Reply

Reza Milanchian

بسیار عالی ، ممنون از کار با ارزشتون

Oct 29th
Reply (1)

Hadi Shakeri

عالی بود من تازه اشنا شدم با پادکست شما کلی از گره هایی که راجع به اینجور مفاهیم داشتم باز شد🙏🙏🥰🥰🥰🥀🌹🌹🌹🌹🌹

Oct 21st
Reply (1)

Mary N

چرا زودتر این پادکستو نشنیده بودم!

Oct 19th
Reply (1)

Foroogh Dvt

عالی ست لذت بردم.👏👏

Oct 19th
Reply (1)
loading
Download from Google Play
Download from App Store