Claim Ownership

Author:

Subscribed: 0Played: 0
Share

Description

 Episodes
Reverse
‌غزل عراقیاین قسمت، بخشِ سوم و آخرین بخشِ سریِ ژیمناستیک ادبیه که میریم سراغ دو غزل از عراقی و مختصری از عراقی و شاعرانگی و زندگیِ ادبیش میگیم. از چیزهای مختلفی صحبت میکنم، مثلِ نگار و سگ و طُفیلی و در مورد آثارِ عراقی و دلایلِ شباهت کارهاش به سعدی حرف میزنیم  (قسمت 3 از 3) محتویات این قسمتعراقی | 1:01غزل "نگارا از سر کویت" عراقی | 6:12نگار در زبان و ادب فارسی | 7:07خوانش غزل " نگارا از سر کویت گذر کردن توان؟ نتوان" از عراقی با صدای سارا نیک اقبالی | 18:20کتاب‌های عراقی | 20:09خلاصه‌ای از لمعه دوم از کتاب لمعاتِ عراقی | 21:11عراقی (ادامه) | 24:02غزل " ز دل، جانا" عراقی | 25:42 سعدی، عراقی، ابرازِ عشق | 26:04سگ در شعرِ عراقی | 29:02داستانِ طُفیل | 30:15خوانش غزل "ز دل، جانا، غم عشقت رها کردن توان؟ نتوان" از عراقی با صدای سارا نیک اقبالی | 32:05عراقی، اوحدی، حافظ | 33:56 منابعدیوان فخرالدین عراقی – استاد سعید نفیسی و م.درویشرساله لمعات و رساله اصطلاحات عراقی به سعی دکتر جواد نوربخشدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتگنجور: دردانه های ادب پارسیلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ Words Like First Light اثر Levi Patelآهنگ Since Last Letters اثر Levi Patelآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patelموسیقی آواز نوا کاری از سیاوش اسماعیلی با صدای محمد علی ناجی لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
غزل حافظ و مسمط فرخی یزدیقسمت هجدهم بخش دوم آکروبات ادبی رو داریم که دوباره برمیگردیم سراغِ حافظ و جادوگریش با کلام. از خاکی که مثلِ سرمه به چشم میکشیدن میگیم و گریزی میزنیم به داستان شیرین و خسرو و شکرِ سپاهانی و در شعرِ شاعرهای مختلفی که با "نیست که نیست" بازی با کلام کردن گشت و گذار میکنیم و یک شعر با بارِ طنزِ سیاسی هم از فرخی یزدی میخونیم(قسمت 2 از 3) محتویات این قسمتغزلِ "نیست که نیست" از حافظ | 2:33کُحل، سرمه، توتیا | 4:41اشکِ چشمِ خبرچین | 8:45آب و ریزگَردها | 10:50خسرو و شکر و شیرین | 16:32تضمین حافظ از سعدی | 23:30خوانش غزل "نیست که نیست" از حافظ با صدای سارا نیک اقبالی | 26:04استفاده از "نیست که نیست" در تاریخ ادبیات فارسی | 28:30مسمط "نیست که نیست" از فرخی یزدی | 35:15خوانش مسمط "نیست که نیست" از فرخی یزدی با صدای یگانه زیبا | 37:47 منابعشرح غزل های حافظ اثر دکتر حسینعلی هرویحافظ دیوان غزلیات به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبردانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتگنجور: دردانه های ادب پارسیلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ Since Last Letters اثر Levi Patelآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patelموسیقی چشمه نوش کاری از بهمن سپهری شکیب با صدای مهدی حبیبیموسیقی مردان خدا کاری از سیاوش نورپور با صدای شهرام ناظری لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
غزل حافظ قسمت هفدهم، شروع بحثی هست با عنوان آکروبات و ژیمناستیک در کلام. که قراره درباره اشعاری صحبت کنیم که شاعر در اون کارهای محیرالعقول با کلام انجام میده. در این قسمت غزلی میخونیم از حافظ شیرازی و پیرامونش از قصه و حواشی مربوط به منصور حلاج حرف میزنیم و از تاثراتی که حلاج بر شعر حافظ داشته میگیم(قسمت 1 از 3) محتویات این قسمتآکروبات و ژیمناستیکِ ادبی | 1:22غزلِ "سَمَن بویان" از حافظ | 5:39فتراک در شعر فارسی| 9:22 لعل و لال در ادب فارسی | 12:00رازِ پنهانیِ حافظ | 13:49منصور حلاج | 23:54حلاج و شیطان پرستی؟! | 25:12سرنوشت حلاج | 26:22به دار آویختن در شعر و ادب فارسی | 30:01حافظ و حلاج و طواسین | 32:00حضرت و جناب در شعر فارسی | 34:29خوانش غزل " سَمَن بویان " با صدای سارا نیک اقبالی | 37:38 منابعشرح غزل های حافظ اثر دکتر حسینعلی هروی حافظ دیوان غزلیات به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبرحافظ نامه اثر بهاءالدین خرمشاهیدیوان حافظ به سعی دکتر حسین‌علی یوسفیدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patelموسیقی سمن بویان از آلبوم آغاز یک خیال کاری از هومن موسوی لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
16 - کیمیای جان

16 - کیمیای جان

2022-05-1948:313

ترجیع بند هاتف اصفهانی – 3 از 3در ادامه ی قسمتِ قبلی با خوندن بند‌های چهارم و پنجم، ترجیع‌ بند هاتف اصفهانی رو تموم می‌کنیم از پسوندِ مکان ساز میگیم و صورت‌های فلکی و نجوم در قدیم حرف میزنیم، از کیمیاگری و ارتقاءِ فلزات دیگه به طلا میگیم و "لَن تَرانی گفتن" رو موشکافی می‌کنیم و مروری داریم روی ترجیع بندها با موضوعِ "وحدتِ وجود" در تاریخ شعر و ادب فارسی و البته نیم نگاهی هم میندازیم به ترجمه انگلیسی ای از شعرِ هاتف اصفهانی محتویات این قسمتمرور بندهای اپیزود قبلی [بند دوم و سوم] | 3:09بند چهارم ترجیع بند هاتف اصفهانی | 7:36سِتان: پسوندِ مکان ساز | 8:37نجوم و صورت های فلکی | 10:13هاتف و فیزیکِ هسته ای؟! | 14:15کیمیا و کیمیاگری | 16:50بند پنجم ترجیع بند هاتف اصفهانی | 21:33اختیاراتِ شاعری | 23:42لَن تَرانی | 26:09خوانش ترجیع بند هاتف اصفهانی‌‌ [بندهای چهارم و پنجم] با صدای سارا نیک اقبالی | 32:09ترجیع بندهای وحدتِ وجودی در ادبِ فارسی | 37:16ترجیع بندِ عراقی | 38:26ترجیع بندِ شاه نعمت‌ اللهِ ولی | 40:47ترجمه انگلیسی ترجیع‌ بند هاتف (با صدای یگانه زیبا) | 43:20 منابعدیوان هاتف اصفهانی به تصحیح وحید دستگردیلغتنامه دهخدا موسیقیآلبوم: Cello Songs For Silence اثر Andrea Bauer شامل آهنگ های:One face of SilenceOpenRondo لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
15 - دخترِ رَز

15 - دخترِ رَز

2022-05-0837:012

ترجیع بند هاتف اصفهانی – 2 از 3 در این قسمت ادامه ی ترجیعِ بند هاتف اصفهانی رو داریم که بندهای دوم و سوم رو توش میخونیم. از کلیسا و ترسا و مسیحیت و تثلیث میگیم و درباره ابریشم و چیزهایی که باهاش درست میکردن صحبت میکنیم و در فضای اشعارِ عارفانه کنکاش میکنیم محتویات این قسمتمرور بندهای اپیزود قبلی [بند اول] | 3:10بند دوم ترجیع بند هاتف اصفهانی | 6:09ترسا راهب کلیسا | 7:40تثلیث یا سه گانه باوری در مسیحیت | 10:21ابریشم | 13:36بند سوم ترجیع بند هاتف اصفهانی | 19:29 انگور و دخترِ رَز | 24:20خِشتِ عطار در شعرِ عارفانه | 26:55 خوانش ترجیع بند هاتف اصفهانی‌‌ [بندهای دوم و سوم] با صدای سارا نیک اقبالی | 29:22 منابعدیوان هاتف اصفهانی به تصحیح وحید دستگردیلغتنامه دهخدا موسیقیآلبوم: Cello Songs For Silence اثر Andrea Bauer شامل آهنگ های:One face of SilenceOpenRondo لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
14 - پیرِ مُغان

14 - پیرِ مُغان

2022-04-2701:05:392

غزل حافظ و ترجیع بند هاتف اصفهانی - 1 از 3این قسمت تمرکز ما روی ادبیات عارفانه هستش و طیّ ِ یک سلسله 3 قسمتی روی این نوع شعر تمرکز میکنیم. از شراب و پیرِ میکده و مُغ بچه ها میگیم و یک غزل از حافظ میخونیم و شروع ترجیع بند هاتف اصفهانی رو داریم که میگن این ترجیع بند، بعد از سعدی، بهترین ترجیع بند شعر فارسیه  محتویات این قسمت مقدمه ای بر شعر عرفانی | 1:55واژه ها با معانیِ دو پهلو | 8:28غزل "درِ سَرای مُغان رُفته بود و آب زده" از حافظ | 12:17سرای مُغان | 12:42پیر در ادب فارسی | 14:55مُغ و مُغ بچه | 17:26گلاب و شراب | 21:28خوانش شعر "درِ سَرای مُغان رُفته بود و آب زده" با صدای سارا نیک اقبالی | 36:18وحدتِ وجود و ابن ِ عربی | 41:30بند اول ترجیع بند هاتف | 45:28نُقل در شعرِ فارسی | 49:52مـُشکین یا مـِشکین | 50:48موبَد و دستور | 53:57خوانش "ترجیع بند هاتف [بند اول]" با صدای سارا نیک اقبالی | 59:30  منابعشرح غزل های حافظ اثر دکتر حسینعلی هرویحافظ دیوان غزلیات به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبردیوان هاتف اصفهانی به تصحیح وحید دستگردیلغتنامه دهخدا  موسیقیآلبوم: Cello Songs For Silence اثر Andrea Bauerشامل آهنگ های:One face of SilenceOpenRondo  لینک های پادکستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
مسمط ملک الشعرای بهار و نسیم شمال و ترجیع بند میرزاده عشقیتوی این قسمت پادکست روی اشعارِ طنزی تمرکز کردیم که به اوضاع و احوال کشور، بعد از انقلاب مشروطه میپردازن و با زبان طنز و نیش و کنایه مشغول گلایه از شرایط بد ایران هستن. یک مسمط داریم از ملک الشعرای بهار یک مسمط داریم از نسیم شمال و یک ترجیع بند هم از میرزاده عشقی براتون میخونیم  محتویات این قسمتشعر سیاسی | 1:00 مسمط "امان از من و تو" از ملک‌ الشعرای بهار | 3:38بنگ و تریاک | 7:20حزب دموکرات و حزب اعتدالیون | 10:02مجوس در شعر فارسی | 15:28خوانش شعر "امان از من و تو" با صدای یگانه زیبا | 19:00مسمط "خیالات شب‌های دراز زمستان" از نسیم شمال | 23:32مسقطی و راحت الحلقوم | 26:51آلاله و لاله و شقایق | 32:51خوانش شعر "خیالات شب‌های دراز زمستان" با صدای یگانه زیبا | 35:26ترجیع بند "مهدی کچل" از میرزاده عشقی | 41:11مُلک و مَلَک و مَلِک و مِلک | 43:35سرنوشت میرزاده عشقی | 44:34خوانش شعر "مهدی کچل" با صدای یگانه زیبا | 47:44منابعدیوان اشعار ملک الشعرای بهارکتاب نسیم شمال تالیف سید اشرف الدین رشتیکلیات مصور عشقی نگارش علی اکبر مشیر سلیمیلغتنامه دهخدا  موسیقیموسیقی از آلبوم: گل به دامن اثر پشنگ کامکار و ارسلان کامکار با آواز بیژن بیژنی شامل آهنگ های:عاشق شده ای، ای دلغم هجرانگل به دامنآینه سیماسفر به خیر لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: توییتر بوطیقا | تلگرام بوطیقا | اینستاگرام بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
وزنِ شعر به زبان سادهقسمت دوازدهم یک قسمت ویژه‌ ست که در مورد موسیقی شعر حرف میزنیم که بهش وزن شعر یا بحر شعر یا وزن عروضی شعر فارسی هم میگن. شعرهای خیلی زیادی توی این قسمت داریم. از شعرای خیلی معروف مثل سعدی و حافظ و مولانا گرفته تا حزین لاهیجی و سنایی و عطار و حتی فریدون مشیری. در مورد تاریخچه ی زبان فارسی و رابطه ی اون با زبان عربی حرف میزنیم. آمار وزن های مختلف شعر فارسی رو درمیاریم و کلی چیزهای جور و واجور دیگه! محتویات این قسمتتاریخچه زبان‌های ایرانی | 2:30خصوصیات شعر | 15:45وزن و بحر شعری | 23:28اتانین و افاعیل | 26:40نامگذاری اوزان شعر | 29:07خوانش شعر "بحرهای شعر فارسی" | 32:38موسیقی و وزن شعر | 34:01وزن‌های پرکاربرد شعرِ فارسی | 41:25رتبه هشتم: مَفاعیلن مَفاعیلن فعولن | 42:31خوانش شعر "سحرگاهی شدم سوی خرابات" عطار با صدای سارا نیک اقبالی | 44:30رتبه هفتم: مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل | 47:19رتبه ششم: مَفاعیلن مَفاعیلن مَفاعیلن مَفاعیلن | 50:19خوانش شعر "مرا جز عشق تو جانی نمی‌بینم نمی‌بینم" عراقی با صدای سارا نیک اقبالی | 54:13رتبه پنجم: فَعلاتن مَفاعلن فَعلن | 55:43رتبه چهارم: فَعلاتن فَعلاتن فَعلاتن فَعلن | 56:41خوانش شعر "شب که در خلوتِ اندیشه تمنّای تو بود" حزین لاهیجی با صدای سارا نیک اقبالی | 1:00:25رتبه سوم: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن | 1:02:25رتبه دوم: مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن | 1:04:21رتبه اول: مَفاعلن فَعلاتن مَفاعلن فَعلن | 1:06:09وزن در اشعار معاصر و نیمایی | 1:13:35خوانش شعر "راز هر چه بادا باد" فریدون مشیری با صدای سارا نیک اقبالی | 1:16:26بحر طویل | 1:19:49مولانا و افاعیل | 1:21:52وزن دوری | 1:24:45خوانش شعر "دی ناگه از نگارم اندر رسید نامه" سنایی غزنوی با صدای سارا نیک اقبالی | 1:25:59 منابعادبیات فارسی (1) - (قافیه و عروض - نقد ادبی) - دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب ‌های درسی 1385عروض و قافیه - دکتر سیروس شمیساکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریدیوان حافظ به کوشش کاظم برگ نیسیغزلیات شمس تبریز به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنیکلیات شمس تبریزی به کوشش کاظم برگ نیسیدیوان حکیم سنایی غزنوی به سعی و اهتمام مدرس رضویدیوان فریدالدین عطار نیشابوری به تصحیح سعید نفیسیدیوان عراقی سعید نفیسیدیوان حزین لاهیجی به تصحیح ذبیح الله صاحبکارگنجور: مجموعه‌ ای تحت وب از آثار سخنسرایان پارسی ‌گو گرافیستالهام کرمی موسیقیموسیقی از Jóhann Jóhannsson شامل آهنگ های:A Game Of Croquet (The Theory Of Everything)EnglabornA Sparrow Alighted Upon Our ShoulderThe Drowned WorldKrokodillEg Atti Graa AEskuA Deal With ChaosGood Night, DayFlight From The City  لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: توییتر بوطیقا | تلگرام بوطیقا | اینستاگرام بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11 - سحر بابل

11 - سحر بابل

2022-01-0657:395

ترجیع بند سعدی 7 از 7قسمت یازدهم و آخرین بخش از ترجیع بند سعدی! توی این قسمت 4 بندِ آخرِ رو میخونیم و جسته و گریخته از خیلی چیزها حرف میزنیم. از زهر و تریاک، شهرِ تاریخیِ بابِل و ربطش به ضحاک، از نظامی و داستان بهرام و فتنه و .... میگیم و البته از اینکه بعضی ها کدوم بندهای این ترجیع بند رو الحاقی میدونن صحبت میکنیم و کلی چیزای دیگه  محتویات این قسمتمرور بندهای اپیزود قبلی [بندهای شانزدهم و هفدهم و هجدهم] | 1:56بند نوزدهم ترجیع‌بند سعدی | 6:05فصل‌الخِطاب بودنِ حرفِ سعدی | 7:58فتراک در شعرِ فارسی | 11:00زهر و تریاک در ادبِ فارسی | 11:37سحرِ بابِل و مارِ ضحّاک | 14:17بند بیستم ترجیع‌بند سعدی | 23:13بند بیست و یکم ترجیع‌بند سعدی | 26:03نظامی گنجوی و فتنه | 26:18سعدی و جمال‌پرستی | 31:26بند بیست و دوم ترجیع‌بند سعدی | 34:23حیوانات در شعرِ سعدی | 36:00جو در ادبیات فارسی | 39:36خوانش ترجیع بند سعدی‌‌ [بندهای نوزدهم و بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم] با صدای سارا نیک اقبالی | 44:24مسمّطِ تضمین و استقبال شده از ترجیع‌بند سعدی | 50:49 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریکلیات سعدی به کوشش دکتر مظاهر مصفّادانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخداگرافیستالهام کرمی موسیقیMax Richterشامل آهنگ های:Dream 13After Gunters DeathEmbersEnd Credits لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10 - رخ اسب

10 - رخ اسب

2021-12-2441:10

ترجیع بند سعدی 6 از 7در قسمت دهم ششمین بخش از ترجیع بند شیخ اجل، سعدی رو دنبال می‌کنیم و از شوخ و شوخی در شعر فارسی میگیم و یک بحث اولیه و مقدماتی داریم در مورد ادبیاتِ عرفانی در شعرِ سعدی محتویات این قسمتمرور بندهای اپیزود قبلی [بندهای دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم] | 2:25بند شانزدهم ترجیع‌بند سعدی | 7:29کلمه شوخ در شعرِ فارسی | 7:58گساردن در ادبِ فارسی | 9:52بند هفدهم ترجیع‌بند سعدی | 12:53بند هجدهم ترجیع‌بند سعدی | 19:30سعدی و شعرِ عارفانه؟ | 20:48کلمه پی در شعر فارسی | 24:17اصطلاحِ "غلط کردن" در ادبیات قدیم | 24:53پیاده، رخ، اسب، شطرنج | 25:54زدن سَرِ شمع | 27:43خوانش ترجیع بند سعدی‌‌ [بندهای شانزدهم و هفدهم و هجدهم] با صدای سارا نیک اقبالی | 34:22 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریکلیات سعدی به کوشش دکتر مظاهر مصفّادانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا گرافیستالهام کرمی موسیقیMax Richterشامل آهنگ های:Dream 13After Gunters DeathEmbersEnd Credits لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9 - طاق و جفت

9 - طاق و جفت

2021-12-0940:202

ترجیع بند سعدی 5 از 7توی قسمت نهم که اپیزود پنجم از ترجیع بندِ بلندِ سعدی هست، چهار بندِ دیگه از این شعر رو میخونیم. از پروانه و شاپرک حرف میزنیم، یه اشاره‌ ی مختصری میکنیم به بحثِ پُر مناقشه ی توصیف زیبایی پسرانه در شعرِ فارسی،‌ از بعضی از پوشش های طبقه های اجتماعی مردم میگیم و کلی مطلب دیگهمحتویات این قسمتمرور بندهای اپیزود قبلی [بندهای نهم و دهم و یازدهم] | 01:56بند دوازدهم ترجیع بند سعدی | 06:08پروانه در شعرِ فارسی | 7:13بند سیزدهم ترجیع بند سعدی | 11:30توصیف زیبایی مردانه یا زنانه؟ | 11:44کلاه سر کردن در ادبِ‌ فارسی | 13:33زهدِ ریاکارانه در شعر سعدی | 15:12بند چهاردهم ترجیع بند سعدی | 19:25طاق و جُفت: یک بازی یا اصطلاحی در تخته نَرد؟ | 20:17بند پانزدهم ترجیع بند سعدی | 25:04شعرِ مُلَمّع | 27:47خوانش ترجیع بند سعدی‌‌ [بندهای دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم] با صدای سارا نیک اقبالی | 32:00 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریکلیات سعدی به کوشش دکتر مظاهر مصفّادانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا گرافیستالهام کرمی موسیقیMax Richterشامل آهنگ های:Dream 13After Gunters DeathEmbersEnd Credits لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8 - اسم اعظم

8 - اسم اعظم

2021-11-2553:501

ترجیع بند سعدی 4 از 7در قسمت هشتم که اپیزود چهارم از ترجیع بند سعدی هست، سه بندِ دیگه از این شعر رو میخونیم و درباره ی خیلی چیزها صحبت می کنیم. از کتاب مقدس مسیحی ها میگم و از اسمِ اعظمِ خدا صحبت میکنیم در مورد چشم زدن و چشمِ شور حرف میزنیم و یک مقدمه مختصری در مورد وزن شعر فارسی میگیم محتویات این قسمتمرور بندهای اپیزود قبلی [بندهای ششم و هفتم و هشتم] | 01:52بند نهم ترجیع بند سعدی | 05:58توضحات پیرامون کتاب مقدس مسیحیان و عهدِ جدید | 06:25اسمِ‌ اعظم در شعرِ فارسی | 10:45دستان و کاربردهای مختلفش در ادبِ فارسی | 13:53بند دهم ترجیع بند سعدی | 19:15بند یازدهم ترجیع بند سعدی | 28:00مقدمه ای بر عروض و وزن شعر | 28:41چشم بندی | 36:42چشم زخم و روش دفعِ بلا در شعرِ فارسی | 38:03خوانش ترجیع بند سعدی‌‌ [بندهای نهم و دهم و یازدهم] با صدای سارا نیک اقبالی | 46:48 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریکلیات سعدی به کوشش دکتر مظاهر مصفّادانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا گرافیستالهام کرمی موسیقیMax Richterشامل آهنگ های:Dream 13After Gunters DeathEmbersEnd Credits لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7 - نرگس مست

7 - نرگس مست

2021-11-0440:142

ترجیع بند سعدی 3 از 7در ادامه ی ترجیع بند سعدی، سه بند دیگه از این شعر رو دنبال می کنیم و از پری در فرهنگِ قدیم ایران باستان میگیم، از فلسفه ی وجودیِ چشم از دیدِ سعدی صحبت می کنیم و درباره نرگس توی شعر و ادبیات فارسی و ادبیات غرب حرف می زنیم محتویات این قسمتمرور بندهای اپیزود قبلی [بندهای سوم و چهارم و پنجم] | 2:54بند ششم ترجیع‌بند سعدی | 6:41پری در شعرِ فارسی | 8:26چشم فقط برای دیدن معشوق است! | 10:56بند هفتم ترجیع‌بند سعدی | 14:00بند هشتم ترجیع‌بند سعدی | 18:23استفاده از "با" و "به" در ادبیات فارسی | 19:40دامن در شعر فارسی | 20:21نرگس | 22:34تُندی کردنِ سعدی در برابر معشوق | 25:12ابیاتِ تکراری در اشعار شعرای فارسی | 29:39خوانش ترجیع بند سعدی‌‌ [بندهای ششم و هفتم و هشتم] با صدای سارا نیک اقبالی | 33:06 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریکلیات سعدی به کوشش دکتر مظاهر مصفّادانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا گرافیستالهام کرمی موسیقیMax Richterشامل آهنگ های:Dream 13After Gunters DeathEmbersEnd Credits لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6 - حریر چین

6 - حریر چین

2021-09-1343:474

ترجیع بند سعدی 2 از 7در ادامه قسمت قبل، ترجیع بند بلندِ سعدی رو دنبال می کنیم و از اینکه چرا شاعرهایی مثل سعدی اینقدر خوب عربی بلدن صحبت میکنیم، از تُرک و تاجیک توی شعرِ فارسی میگیم و از اینکه از نظرِ سعدیِ زکاتِ زیبایی و خوشگل بودن چیه حرف میزنیم محتویات این قسمتمرور بندهای اپیزود قبلی [بندهای اول و دوم] | 3:04بند سوم ترجیع‌بند سعدی | 5:59سخن وری و گشاده زبانی سعدی | 9:21نصیحت و اعتراض به معشوق | 11:40بوسه، زکاتِ زیبایی و تندرسی | 12:43بند چهارم ترجیع‌بند سعدی | 15:07زبان عربی و حافظ و سعدی | 16:49تُرک و تاجیک | 20:24بند پنجم ترجیع‌بند سعدی | 28:17آهو در شعر سعدی | 29:21داستان خسرو و شیرین و فرهاد | 31:13خوانش ترجیع بند سعدی‌‌ [بندهای سوم و چهارم و پنجم] با صدای سارا نیک اقبالی | 36:28 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریکلیات سعدی به کوشش دکتر مظاهر مصفّادانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا گرافیستالهام کرمی موسیقیMax Richterشامل آهنگ های:Dream 13After Gunters DeathEmbersEnd Credits لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
ترجیع بند سعدی 1 از 7این قسمت رفتیم سراغِ یکی از معروف ترین اشعار اَفصَحُ‌ المُتکلمّین یعنی ترجیع بند معروف سعدی شیرازی و هم از قالبِ ترجیع بند صحبت میکنم و هم از باغِ ارم و نهنگِ عنبر و تفاوت های مگس و زنبور در شعرِ سعدی و کلی چیزای عجیب غریبِ دیگه در اشعار سعدی! محتویات این قسمتسعدی و آثارش | 3:24معرفی قالبِ شعری ترجیع بند | 8:34غزلِ سعدی | 10:34بند اول ترجیع بند سعدی | 12:50عریانی و برهنگی در شعر سعدی | 17:38خرمن | 19:33باغ ارم | 20:11عنبر | 23:15چوگان و صولجان | 25:22بند دوم ترجیع بند سعدی | 30:35مگس در شعر سعدی | 31:51ادامه معرفی قالبِ شعری ترجیع بند | 36:42خوانش ترجیع بند سعدی‌‌ [بندهای اول و دوم] با صدای سارا نیک اقبالی | 41:00 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریکلیات سعدی به کوشش دکتر مظاهر مصفّادانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا گرافیستالهام کرمی موسیقیMax Richterشامل آهنگ های:Dream 13After Gunters DeathEmbersEnd Credits لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4 - گل دو روی

4 - گل دو روی

2021-05-0557:376

قصیده سعدی و سروش اصفهانی و فرخی سیستانیدر این قسمت میریم سراغِ پدیده ای به نامِ قصیده. کهن ترین قالب شعری زبان فارسی و قالبی که خیلی از شاعرها استفاده کردن ازش اما خیلی از علاقه مندان به شعر فارسی اون رو دوست ندارن! اما غافل از اینکه خیلی از شعرهای درجه یک شعر فارسی در قالب قصیده سروده شدن... محتویات این قسمتقالب قصیده | 01:21قصیده "کدام باغ به دیدارِ دوستان ماند" از سعدی | 08:40مُشک | 15:39خوانش شعر "کدام باغ به دیدارِ دوستان ماند" با صدای سار نیک اقبالی | 19:28قصیده "دلم به مهرِ تو ای سرو کاشمر کشدا" از سروش اصفهانی | 22:27معرفی سروش اصفهانی | 22:26سروِ کاشمر | 23:49خوانش شعر"دلم به مهرِ تو ای سرو کاشمر کشدا" با صدای سارا نیک اقبالی | 29:55قصیده "چون پَرندِ نیلگون بَر روی پوشَد مَرغزار" از فرخی سیستانی | 32:29معرفی و داستانِ فرخی سیستانی | 32:37بوقلمون در شعرِ فارسی | 40:52ادامه داستان فرخی | 48:12خوانش شعر "چون پَرندِ نیلگون بَر روی پوشَد مَرغزار" با صدای سارا نیک اقبالی | 50:10 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریدیوان شمس الشعرا سروش اصفهانی به اهتمام محمد جعفر محجوبدیوان حکیم فرخی سیستانی به کوشش محمد دبیر سیاقیدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا گرافیستالهام کرمی موسیقیموسیقی از آلبوم A Chorus of Storytellers اثر  The Album Leafشامل آهنگ های:Summer FogTied KnotsUntil the Last لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
مقدمه شاهنامه فردوسیدر قسمت سوم پادکست بوطیقا میریم سراغ شاهنامه فردوسی و از اینکه چطور شد که شاهنامه فردوسی سروده شد صحبت می کنیم و اینکه چه اتفاقاتی افتاد که الان یک کتاب عظیمی به اسم شاهنامه به دستمون رسیده. همه این داستانها رو هم از زبون شخصِ شخیص فردوسی نقل میکنم محتویات این قسمتدیباچه و مقدمه در کتاب های زبان فارسی | 1:55پنجه تنتره و کلیله و دمنه | 5:40شاهنامه ابومنصوری | 7:38شعرِ‌ "گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه" از فردوسی | 11:16داستان های شاهنامه؛ واقعیت یا افسانه؟ | 13:30خالقِ شاهنامه | 20:38خوانش شعر "گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه" با صدای سارا نیک اقبالی | 23:55شعرِ "گفتار اندر داستان دقیقیِ شاعر" از فردوسی | 27:14گشتاسب نامه ی دقیقی | 28:25فردوسی و دقیقی  | 30:17وزن شاهنامه | 31:18خوانش شعر "گفتار اندر داستان دقیقیِ شاعر" با صدای سارا نیک اقبالی | 34:32شعر "گفتار اندر بنیاد نهادن کتاب" از فردوسی | 36:45فردوسی و سعدی | 42:34خوانش شعر "گفتار اندر بنیاد نهادن کتاب" با صدای سارا نیک اقبالی | 44:52 منابعدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتشاهنامه ی فردوسی اثر مهری بهفرشاهنامه فردوسی به کوشش جلال خالقی مطلقشاهنامه فردوسی اثر کاظم برگ نیسیلغتنامه دهخدا گرافیستالهام کرمی موسیقیموسیقی از آلبوم Cello Songs for Silence اثر  Andrea Bauerشامل آهنگ های:AmbientEternal لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
غزل سعدی و مسمط ملک الشعرای بهاردر اپیزود دوم پادکست بوطیقا یک شعر از غزلیات سعدی داریم و یک مُسَمّط درجه یک از مَلِکُ الشعَرای بهار. از دسته بندی غزلیات سعدی حرف میزنیم و از پدیده استقبال و الهام گرفتن شاعرها از کار همدیگه محتویات این قسمتدسته بندی غزلیات سعدی | 1:53غزلِ "مشنو ای دوست" از سعدی | 3:45رقیب در شعر فارسی | 5:47زنّار در ادب فارسی | 10:08خوانش شعر "مشنو ای دوست" با صدای سارا نیک اقبالی | 13:52الهام گرفتن هنرمند از یک اثر هنری | 16:47معرفی ابواسحاق اطعمه | 19:35معرفی سیف فرغانی | 21:35قالب شعری مسمط | 24:12مُسَمَّطِ "سعدیا چون تو کجا نادره گفتاری هست" از ملک الشعرای بهار | 25:50داستان حضرت موسی | 28:19خوانش شعر "سعدیا چون تو کجا نادره گفتاری هست" با صدای سارا نیک اقبالی | 38:15 منابعدیوان غزلیات استاد سخن سعدی شیرازی به کوشش دکتر خلیل خطیبکلیات سعدی به کوشش دکتر مظاهر مصفّاغزلیات سعدی به کوشش کاظم برگ نیسیشرح غزلیات سعدی اثر فرح نیازکاردیوان اشعار ملک الشعرای بهار انتشارات نگاهدیوان اطعمه اثر ابواسحاق شیرازیدیوان سیف فرغانی به تصحیح ذبیح الله صفالغتنامه دهخدا گرافیستالهام کرمی موسیقیموسیقی از آلبوم: بهار گلها - جواد معروفی و همایون خرم شامل آهنگ های:قطعه زنگوله و فرودقطعه دوضربی و فرودقطعه زنگولهقطعه فرود به راست‌پنجگاه لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
غزل حافظ و سعدی در اپیزود اول، از یک غزل از حافظ و یک غزل از سعدی صحبت می کنیم. دو غزل خیلی ساده ولی بسیار پُر محتوا. از قصه ی هُدهُد و بادِ صبا و سرزمینِ سبا و بلبل میگیم براتون و کلی مطالبِ جالبِ دیگه (ضبط مجدد) محتویات این قسمتتوضیح در مورد پادکست بوطیقا | 00:25حافظ | 3:47شعر "مژده ای دل که دگر بادِ صبا بازآمد" از حافظ | 6:38باد صبا | 7:43هدهد و سلیمانِ‌ پیغمبر | 8:25داود پدرِ سلیمان | 10:35گل در شعر فارسی | 12:45مرغِ سحر و بلبل  | 13:48گلِ سوسن | 16:17گلِ‌ لاله یا شقایق؟ | 18:09خوانش شعرِ "مژده ای دل که دگر بادِ صبا بازآمد" با صدای سارا نیک اقبالی | 21:42شعر "ای نفسِ خرمِ بادِ صبا" از سعدی | 22:59خسته در شعر و ادبِ‌ فارسی | 26:33قفا در شعرِ فارسی | 28:46خوانش شعرِ "ای نفسِ خرمِ بادِ صبا" با صدای سارا نیک اقبالی | 31:10 منابعحافظ دیوان غزلیات به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبرشرح غزل های حافظ اثر دکتر حسینعلی هرویدیوان غزلیات استاد سخن سعدی شیرازی به کوشش دکتر خلیل خطیبکلیات سعدی به کوشش دکتر مظاهر مصفّاغزلیات سعدی به کوشش کاظم برگ نیسیلغتنامه دهخدا گرافیستالهام کرمی موسیقیآهنگ Sun Light  اثر Max Ritcherآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patel لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
معرفی شعرکستاین یک اپیزود نیست، بلکه معرفیِ پادکستِ شعرکَست است! لینک های شعرکستشعر‌کست در کست‌ باکسشعرکست در اپل‌ پادکستشعرکست در گوگل پادکستشعرکست در اسپاتیفایشعرکست در ناملیکفید RSS شعرکست  لینک های پادکستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Comments (107)

Hosein Nematolahi

مثل همیشه عالی 👍

Nov 26th
Reply

آرش سلیمی

دمتون گرم. بسیار پادکست خوبی درست می‌کنید.

Nov 24th
Reply (1)

آرش سلیمی

به عنوان یک علاقه‌مند شعر و ادب فارسی نیازمند این بودم که قدری در مورد عروض بدانم. بسیار لذت بردم و سپاسگزارم.

Nov 21st
Reply (1)

Meysam.M Khayyam

بوطیقا خوش برگشتید.

Nov 2nd
Reply (1)

safhe13

درود بر شما. بسیار بهره بردم 👏🏻🌺

Sep 28th
Reply (1)

Hosein Nematolahi

چه لذتی میبریم ما از بوطیقا😍

Sep 9th
Reply (1)

علیرضا مناجاتی

درود بر شما من دانش آموخته ادبیات هستم و با بسیاری از مطالبی که در پادکست ارایه می کنید آشنا هستم. مرور دانش های ادبی با زبان شیوای شما برایم بسیار لذت بخش است. امیدوارم همگان بتوانند از طریق شما با دنیای شعر و ادب فارسی ارتباط بگیرند و حظ کنند. کارتان را ستایش و برایتان بهترین ها را آرزو می کنم. خوشتان باشد!

Sep 9th
Reply (1)

حمید رضائی

سلام با عرض سلام و خسته نباشید در بیت چهارم تا به دامن ننشیند ز نسیمش گَردی سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست علاوه بر هظرافت هایی که فرمودین و همه عهم عالی بودن به یه نکته دیگه هم اگه دقت کنید شاید به ظرافت بیت اضافه بشه، تو لهجه شیرازی قدیم یکی از معانی سیل نگاه کردن بوده، که الان این کلمه سیل به صورت کوتاه شده اش " سی" به کار میره، مثل : سی ای، یعنی به این نگاه کن، یا سی کن، یعنی ببین. کاربرد این کلمه با نظر خیلی به جا و زیباست.

Aug 22nd
Reply (1)

حمید رضائی

این پیام رو می خواستم به طور ویژه برای سارا خانم نیک اقبالی بنویسم برای سپاس ایشان به جهت خوانش دقیق و زیباشون و همين طور رعایت درست لحن و ادای درست واژه ها. از اینکه وقت های زیبا و پرباری برای می سازید سپاسگذاریم 🙏🙏🙏

Aug 14th
Reply (1)

حمید رضائی

من اولین قسمتی که گوش دادم قسمت آکروبات ادبی بود یعنی از آخر شروع کرده بودم، بعد دیدم بهتر اینه که از اول گوش بدم، امشب همه قسمتها جز دوتا رو گوش دادم، هر کدوم رو حداقل دوبار و توی این تقریبا یک ماه جز یکی دو قسمت از پادکست طنزپردازی که اونم مثل همین پادکست خیلی کاردرسته، دیگه جز بوطیقا چیزی گوش ندادم. احساس می کنم بوطیقا رو باید یواش یواش و جرعه جرعه به گوش جانمان بریزیم، بسیار لذت بخش و سکر آور و جان افزاست. بوطیقا رو به خیلی‌ها معرفی کردم و بسیار بسیار خوشوقتم که با این پادکست آشنا شدم. درودها بر شما باد .

Aug 13th
Reply (1)

Marjan Akord

عااالی بود واقعا برای کسایی که ذوق ادبی دارن و اول راه هستن و میخوان در مورد ادبیات اطلاعاتی بدونند خیلی کمک کردین

Aug 12th
Reply (1)

mahboub shariati

مشتاقم به شنیدن بعدی‌هاش😊 خدا قوت👌🌺

Aug 11th
Reply

حمید رضائی

عالی بود، کاش می تونستم همه لیسانسه های ادبیات رو مجبور کنم که بیان این پادکست بوطیقا رو گوش بدن، تا تفاوت آموزش در دانشگاه رو با یه یادگیری زیبا و روان و جامع و دلچسب بفهمند

Aug 8th
Reply (2)

حمید رضائی

سلام خیلی کارتون درسته، پادکست تون رو به هر کسی که فکر می کنم زمینه ش رو داره معرفی می کنم، چون واقعا بیشتر از یه دوره کارشناسی ادبیات در کلاسهای خشک به آدم یاد می ده . بسیار بسیار ممنونم از زحمتی که می کشید

Aug 8th
Reply (1)

reza dastjerdi

خوشالم ک با پادکست شما آشنا شدم، کسی ک انقد خوب ب سعدی پرداخته، ممنون ازتون ❤

Jul 25th
Reply (1)

Beh

سلام واقعا لذت بردم سپاس از زحمات شما

Jul 24th
Reply (1)

Farhad Dehban

فوق العاده و عالیه هرسه اپسزود ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ .پیشنهادم به همه دوستداران ادبیات واشعار عرفانی اینه که حتما این سه اپیزود را به ترتیب گوش کنند .مطمنا لذت فراوان خواهند برد .تشکر از شما استاد گرامی جناب آقاحامد عزیز وهمه دست اندرکاران تهیه این پادکست .موفق باشید وشاد

Jul 23rd
Reply (1)

Farhad Dehban

درود برشما باتمام وجود گوش شدم وبیش از چندبار این اپیزود راشنیدم .سالهاست در کلاسها و دوره های حضوری ومجازی شرکت کرده ام و مشتاقانه حول مطلب عرفان واشعار وتفاسیر عرفانی بخصوص مطلب وحدت وجود که پایه هنر زیبای عرفان در خداشناسی ویا پرسشهای موجود ومفصل و پل عظیم ازمبدا شک ومذهب گریزی به آنسوی این پل که سرزمین زیبای عرفان ونزدیکی وشناخت از جهان بینی از دید مذهب و رعایت انصاف وتعادل در زندگی امروزه هست شرکت جسته وهمیشه احساس یک خلع را حس میکردم .و حالا بعداز شنیدن اپیزودهای شما پیرامون این مطلب بخصوص کیمیای جان . بطور خاص حس میکنم هم رفع عطش کردم وهم بیشتر وبهتر با این روش ودید آشناشدم وچه خوب که بهترین سرچشمه را برای شناخت وتحقیق بیشتر در موضوع وحدت وجود از لابلای سخنان شما بدست آوردم .باتمام وجودم خوشحالم از آشنایی باشمااستاد فاضل وارجمند واین پادکست ارزشمند وفاخر .بازهم سپاس

Jul 23rd
Reply (1)

Farhad Dehban

چقدر خوشحالمون کردید بااین خبر.حتمااستفاده میبرم.

Jul 22nd
Reply (1)

Farhad Dehban

تشکرازشما. بینهایت لذت بردم . روزافزون باد توان شما.

Jul 22nd
Reply (1)
Download from Google Play
Download from App Store