Амаржаргалын подкаст

Амаржаргалын подкаст

Тогтуун Хүч - МУ-ын 21 дэх Ерөнхий сайд, УИХ-ын гишүүн асан Р.Амаржаргал нь энэхүү подкастаар Монгол улсын нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн талаар онол практикийн хүрээнд хийгдсэн судалгаа шинжилгээний үр дүнг хэрэгцээт байгууллагуудад хүргэх, өөрчлөлт шинэтгэлийн асуудлаар дотоод гадаадын байгууллагуудтай мэдээлэл солилцон хамтран ажиллаж байна. Ялангуяа гадаадын зээл, тусламж болон хөрөнгө оруулалтыг татахад чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжих, судалгаа шинжилгээний материалыг олон нийтэд хүргэх, иргэдийг нийгмийн амьдралд оролцох идэвхжлийг өрнүүлэх, нийгэм эдийн засаг, улс төр, эрх зүйн чиглэлийн судалгаа шинжилгээний ажил хийж буй хүмүүст, ялангуяа залуучуудад дэмжлэг үзүүлэх, ШУТехник, технологийн тэргүүний ололтыг Монголд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг дэмжин, сурталчилж Монгол улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах зорилготой.

Top Shows

Hillsong Church Copenhagen

Hillsong Church Copenhagen

Seheeten Podcast

Сэхээтэн Подкаст

Comedy

Guys We F****d

Krystyna Hutchinson and Corinne Fisher

Free Vine Ringtones

Hahaas Comedy Ringtones

Society & Culture

100 Women

BBC World Service

Лекториум

Радио Маяк

Education

All Ears English Podcast

Lindsay McMahon and Michelle Kaplan, Advanced Conversation English Teachers for Professionals and University Students