Discoverرادیو راه با مجتبی شکوری
رادیو راه با مجتبی شکوری

رادیو راه با مجتبی شکوری

Author: رادیو راه

Subscribed: 1,629,162Played: 73,417,357
Share

Description

رادیوراه کنج آرامی از دنیاست برای خواندن، فکر کردن و جستجوی راهی برای بهتر زیستن.
141 Episodes
Reverse
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند ///  پیشنهادی برای انجام دادن: خود را مشاهده کنیم: چه رفتارهایی در زندگی روزمره‌ی ما بازآفرینی ناخودآگاهِ زخم‌های کودکیمان است؟ این چهارچوب خوبی برای فهم خود است: "با توجه به تاریخچه‌ی کودکی من،قابل درک است که ... "
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند ///  پیشنهادهای مهمی برای انجام دادن: ۱- این عبارت را با سرگذشت خود ادامه دهید: "روزی روزگاری کودکی در خانه‌ای زندگی می‌کرد ..." ۲- یک نامه به کودک درونتان بنویسد... هرچه دل تنگتان میخواهد بنویسید.هرچه که باید میشنیده و نشنیده را به او بگویید.به این فکر کنید :به کودکی که سالهاست تنها رها شده چه باید گفت تا آرامش بگیرد؟رنجش را تصدیق کنید،ترسهایش را به رسمیت بشناسید،آنچه از سر گذرانده را با شفقت بازگو کنید،ببینیدش،آرامش کنید،هرچه شفقت در قلب مجروحتان هست به او بدهید.بعد از سالها قرار است خود را در کودکی ملاقات کنید.به خود،به کودکی خود چه خواهید نوشت؟
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند ///  پیشنهاد: تماشای فیلم های Good Will Hunting(1997) و مشق شب(1989) ساخته‌ی عباس کیارستمی 
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: تقصیر تو نبود. رهایی از شرم ناشی از سوء‌استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شف اثر بورلی انگل -ترجمه سروه ویسی، خدیجه نادری زاده- نشر ارجمند
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت:سایه‌ات را مالک شو اثر رابرت الکس جانسون -ترجمه سیمین موحد-  نشر بنیاد فرهنگ زندگی
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت:موضوع مرگ و زندگی اثر اروین د یالوم و مریلین یالوم -ترجمه سپیده حبیب-  نشر قطره
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: ذهن توسعه‌یافته اثر  آنی مورفی هال -ترجمه فاطمه امیدی-  نشر نوین
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: فیلسوف و گرگ اثر مارک رولندز -ترجمه شهاب‌الدین عباسی-  نشر خزه
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: فرندز اثر متیو پری -ترجمه کیمیا فضایی-  نشر میلکان
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: وراجی اثر ایتن کراس -ترجمه نسیم حسینی-  نشر ترجمان
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: آری به زندگی اثر ویکتور فرانکل -ترجمه ضحی حسینی نصر-  نشر گوتنبرگ
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: زنانی که با گرگ‌ها دویده‌اند،نوشته کلاریسا پینکولا استس،ترجمه سیمین موحد،نشر پیکان. ||| بابت مشکلی که احیانا در صدای این اپیزود هست صمیمانه پوزش می خوایم و در قسمت های بعدی حتما رفعش می کنیم.
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: آنچه در مدرسه به شما یاد نمی‌دهند اثر آلن دوباتن - ترجمه علیرضا نظری انامق - نشر اندیشه‌ی آگاه ||| بابت مشکلی که احیانا در صدای این اپیزود هست صمیمانه پوزش می خوایم و در قسمت های بعدی حتما رفعش می کنیم.
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: افسردگی نهفته اثر دکتر مارگارت رابینسون رادرفورد  - ترجمه شبنم درویش - نشر میلکان ||| بابت مشکلی که احیانا در صدای این اپیزود هست صمیمانه پوزش می خوایم و در قسمت های بعدی حتما رفعش می کنیم.
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: سقراط اکسپرس اثر اریک وینر - ترجمه شادی نیک رفعت - نشر گمان ||| بابت مشکلی که احیانا در صدای این اپیزود هست صمیمانه پوزش می خوایم و در قسمت های بعدی حتما رفعش می کنیم.
نسخه ای که می شنوید بخش صوتی سری "رود" هستش که روی یوتیوب جریان داره. برای دسترسی به نسخه ویدیویی و باکیفیت این قسمت و مجموعه کامل قسمت ها می تونید همراه ما باشید. رود با لطف شما اینجا جاریست: یوتیوب /// کتاب معرفی شده در این قسمت: قدرت خواندن اثر فرانک فوردی - ترجمه محمد معماریان - نشر ترجمان ||| بابت مشکلی که احیانا در صدای این اپیزود هست صمیمانه پوزش می خوایم و در قسمت های بعدی حتما رفعش می کنیم.
loading
Comments (61325)

vhd_fatima

بمانید برای ما و جهان 🌱💚☀️

Jun 15th
Reply

نگار صالحی

به نظر شما خودشون نمیدونن که چقدر نابرابری هست؟ میدونن و در واقع میشه گفت خودشون ایجادش کردن و قرار نیست اصلاحش کنن

Jun 15th
Reply

Mahsa Lolaei

💔😞

Jun 15th
Reply

Sadafmohamadi__

❤️

Jun 14th
Reply

Reza Banaei

🙏🌹❤️

Jun 14th
Reply

Fatemeh Dehghan

من سر تعظیم فرود می اورم در مقابل این همه از خودگذشتگی وفداکاری و زحمات شما که قطعا بدهکار شما خواهیم بود ،من هم تمام توصیه های شما را انجام دادم غمگین شدم گریه کردم متنفر شدم وآخر آرام،ولی جناب یک فرایند مهمی که برای من داشت هم نسبت به خودم مهربانتر شده ام وخودم را بخشیده ام هم نسبت به دیگران مهربانتر شده ام .سپاس گذار شما هستم .

Jun 14th
Reply

Sana Zandi

🤍

Jun 14th
Reply

Shaqayeq Abaszade

زمانی که سر کار بودم به این اپیزود گوش میدادم... به خودم اومدم و فهمیدم مدتیه دست از کار کشیدم و به عمق این پادکست پر معنا فرو رفتم... معنا، عمق، زیبایی، گویش ... همگی بینظیر...

Jun 14th
Reply

Shaqayeq Abaszade

واقعا پادکست فوق العاده ای بود... من با ولع گوش میدادم و دکتر شکوری میگفتن که خسته شدید؟ امکان خسته شدن وجود نداشت چندبار دیگه هم گوش میدم حتما... دکتر شکوری کلامش انگار که کلام خداست که بر زبان ایشون جاری میشه... خدا میدونه تو چه روزهایی با حرفاشون اشک ریختم چه روز هایی بود که تامل کردم در کلامشون و چه روزهایی درس گرفتم... خدا بهتون عمر با عزت بده دکتر جان... راهگشایی...

Jun 14th
Reply

Yasamin Khaksar

این اپیزود رو بنظر من باید بار ها و بار ها شنید

Jun 14th
Reply

Sana Zandi

🤍

Jun 14th
Reply

zahra reihani

سپاس سپاس بیکران واقعا مشکلی که چند ماهه درگیرشم حل شد ممنون

Jun 14th
Reply

Ardeshir Khalilzadeh

آسایش مت هیگ

Jun 14th
Reply

Fatemeh Momenabadi

باگوش دادن به صدات اشک میریزم وتمام حس هام به سطح میاد وتو مَن شناور میشه .خیلیی صداتودوست دارم شکوری جون امیدوارم نور به زندگیت بتابه

Jun 14th
Reply

Mina Jam

هزار بار ممنون

Jun 14th
Reply

Zahra

امروز ۲۵ ام خرداد ۱۴۰۳ آرزومه عادت سحرخیزی ، کتاب خوندن و سبک غذا خوردن سالم رو در پیش بگیرم بارها و بارها براش تلاش کردم هنوز تبدیل به عادت نشده چون نا امید میشدم و دوباره شروع میکردم این دفعه به خودم قول میدم که بدون ناامیدی و با زمان دادن به خودم انجامش بدم اینجا نوشتم که برای همیشه ثبت بشه و یاد آور روزهایی که هر روزش پر از تقلا و درگیری ذهنی و دووم آوردنه ...

Jun 14th
Reply

شیرین بایرامی

یکی از بهترین ها هستید استاد عزیز .... نمیدونید چقدر باعث شدید تشنه و عاشق یادکیری و مطالعه بشم .... پاینده باشید الگوی عزیز

Jun 14th
Reply

zahra mehdikhani

سلام من میخواستم این قسمت ک درون گرایی هست برای کسی بفرستم ولی نمیشه ، کسی می دونه چطوری میشه به صورتی که گوش میدیم ارسال کنیم توی تلگرام برای مثال؟

Jun 14th
Reply

Mahshid Dolati

مثل همیشه عالی 🤍

Jun 14th
Reply

Mina Jam

مجتبی چقدر تو خوبی

Jun 14th
Reply
loading