గుఱ్ఱం (Horse)

గుఱ్ఱం (Horse)

Update: 2021-05-23
Share

Description

గుర్రపు స్వారీ కోసం చిన్నపిల్లలకు చెక్క గుఱ్ఱం కొనడం తెలుసు. నిజమైన గుర్రాన్ని ఎక్సిబిషన్ లో ఎక్కినప్పుడు ఎవరెస్ట్ ఎక్కినంత ,ఏదో గెలిచిన ఫీలింగ్. అలాంటి గుఱ్ఱం గురించి అమ్మమ్మ చెప్పిన సంగతులు ఈ కథలో విందామా

(As kids, we all had/have wooden horses at home. But for the first time when climbing a horse in exhibition it feels like climbing Mt. Everest. In this episode grand ma will tell all about horses.)

See sunoindia.in/privacy-policy for privacy information.

Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

గుఱ్ఱం (Horse)

గుఱ్ఱం (Horse)

Suno India