پادکست‌های شنوتو

پزشکی، روان‌شناسی

ورزش، سرگرمی، تفریح

کاتبک | پادکست تخصصی فوتبال اروپا:کاتبک| پادکست تخصصی فوتبال اروپا

کاتبک | پادکست تخصصی فوتبال اروپا

کاتبک| پادکست تخصصی فوتبال اروپا

پودیوم:Navid Khorram Khorshid

پودیوم

Navid Khorram Khorshid

null:null

null

null

اقتصاد، کسب و کار

Furbo:Reza Tavakoli

Furbo

Reza Tavakoli

Me, Myself, and AI:MIT Sloan Management Review and Boston Consulting Group (BCG)

Me, Myself, and AI

MIT Sloan Management Review and Boston Consulting Group (BCG)

کاربانک:کاربانک

کاربانک

کاربانک

Democracy DarKar Plus:Democracy at Work ‌Persian

Democracy DarKar Plus

Democracy at Work ‌Persian